Menu Zamknij
Kod badaniaNazwa badaniaCena (zł)Czas oczekiwania (dni)
1Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)151
2OB (ICD-9: C59)111
5Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)151
6PT (INR) (ICD-9: G21)171
7APTT (ICD-9: G11)171
8Fibrynogen (ICD-9: G53)221
9D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)551
10Glukoza (ICD-9: L43)111
11Elektrolity (Na, K)201
12Sód (ICD-9: O35)121
13Potas (ICD-9: N45)121
14Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)411
15Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)131
16Cholesterol HDL (ICD-9: K01)141
17Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03)181
18Trójglicerydy (ICD-9: O49)131
19Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)601
20ALT (ICD-9: I17)131
21AST (ICD-9: I19)131
22Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11)131
23Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)131
24Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)171
25Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)271
26GGTP (ICD-9: L31)131
27Cholinoesteraza (ICD-9: K95)404
28Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)171
29Amoniak (ICD-9: I23)991
30Lipaza (ICD-9: M67)361
31Amylaza (ICD-9: I25)151
32Mocznik (ICD-9: N13)131
33Kreatynina (ICD-9: M37)131
34Klirens kreatyniny (ICD-9: M37)271
35Cystatyna C (ICD-9: K16)10010
36Kwas moczowy (ICD-9: M45)131
37Białko całkowite (ICD-9: I77)141
38Albumina (ICD-9: I09)251
39Proteinogram (ICD-9: I79)386
40Żelazo (ICD-9: O95)171
41Ferrytyna (ICD-9: L05)471
42Wapń całkowity (ICD-9: O77)131
43Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)183
44Chlorki (ICD-9: I97)151
45Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)151
46Magnez (ICD-9: M87)151
47Bilirubina noworodkowa (ICD-9: I89)201
98Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) (ICD-9: O29)891
892Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3, 4) (ICD-9: )2451
3351C-peptyd po obciążeniu (ICD-9: N33)647
3352Insulina po obciążeniu (ICD-9: L97)531
3354Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)1321
3360Insulina po posiłku (ICD-9: )531
3361Insulina po posiłku (0,0) (ICD-9: )1071
3362Insulina po posiłku (0,0) (ICD-9: )1071
3363Insulina po posiłku (0,0,0) (ICD-9: )1541
3386Witamina K1 (ICD-9: )20820
3396Insulina po posiłku (0,0,0,0) (ICD-9: )2071
3397Insulina po posiłku (0,0,0,0,0) (ICD-9: )2581
3402Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo428
3410Sód met. ISE (ICD-9: O35)121
3411Potas met. ISE (ICD-9: N45)121
3425Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: M82)52620
3430Czynnik reumatoidalny RF IgG (ICD-9: )14117
3432Czynnik reumatoidalny RF IgA (ICD-9: )14117
3571Albumina w PMR (ICD-9: I09)311
3582Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała204
3583Płyn stawowy - badanie ogólne895
3598Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH (ICD-9: K31)9118
3640Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)501
3751Fibrotest - badania16510
3752Fibromax - badania16510
50Kał - badanie ogólne (ICD-9: A23)252
51Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)312
52Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21)252
53Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21)202
54Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)527
55Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)312
56Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) (ICD-9: A17)554
57Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka) (ICD-9: 91.831)15815
58Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)532
59Kał - norowirusy862
255Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65)8813
580pH kału201
582Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83)21725
583Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną (ICD-9: X15)1635
590Laktoferyna w kale met. ELISA19534
696Tasiemiec - identyfikacja gatunku8810
1270Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)1652
1273Clostridioides difficile-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR (ICD-9: S83)3683
3147Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną423
3194Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9: )1084
3221KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9: )67525
3222Clostridioides difficile w kale, met. Real-Time PCR (ICD-9: )42715
3234Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21)314
3756Kał - badanie ogólne + ciała redukujące194
3763Zonulina37425
5130Panel bakteryjna waginoza (BV) 7 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo i ilościowo (ICD-9: )35210
60hs CRP (ICD-9: I81)394
61CRP, ilościowo (ICD-9: I81)311
63Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)1103
64Prokalcytonina, półilościowo (ICD-9: N58)975
65ASO, ilościowo (ICD-9: U75)351
67RF, ilościowo (ICD-9: K21)351
69Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)282
70anty-CCP (ICD-9: N66)951
76CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)336
3282Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) (ICD-9: )1877
74hs Troponina I (ICD-9: O59)401
75CK (ICD-9: M18)201
77CK-MB, mass (ICD-9: M19)401
79Troponina T (ICD-9: O61)481
80Mioglobina504
81NT pro-BNP (ICD-9: N24)1502
82BNP (ICD-9: N34)1505
83Homocysteina (ICD-9: L62)902
188Renina (ICD-9: O27)647
273Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)9310
274Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71)1637
3493Oksydowane LDL (oxLDL) (ICD-9: )28030
3494Witamina K2 MK7 (ICD-9: )19912
11091Kopeptyna (ICD-9: )54810
3Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)151
85Retikulocyty (ICD-9: C69)161
86Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66)391
87Płytki krwi (ICD-9: C66)161
88Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69)161
243Inhibitor czynnika IX met. Bethesda (ICD-9: G69)1765
585Leukocytoza (ICD-9: C30)131
592Mielogram (ICD-9: C51)935
701Eozynofilia bezwzględna (ICD-9: C55)152
702Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891)204
3248Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)3355
3249Markery aktywacji limfocyta T3395
3371Białko S, aktywność (ICD-9: G07)12920
3372Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63)1995
3461Komórki NK28914
3649Czynnik krzepnięcia XIII, antygen (ICD-9: )1085
3724Przeciwciała przeciwpłytkowe met. BIFT (ICD-9: )46410
3725Analiza hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) met. HPLC (ICD-9: )43525
90Grupa krwi (ICD-9: E65)531
91Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)10914
92Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)6914
93Karta identyfikacyjna grupy krwi1814
94P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)443
95Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)442
981Określanie fenotypu Rh8910
100TSH (ICD-9: L69)311
101FT4 (ICD-9: O69)331
102FT3 (ICD-9: O55)331
103T4 (ICD-9: O67)356
104T3 (ICD-9: O51)356
105anty-TPO (ICD-9: O09)501
106anty-TG (ICD-9: O18)502
107P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)1247
108Tyreoglobulina (ICD-9: O65)8210
109TSI - immunoglobuliny stymulujące tarczycę (ICD-9: )997
3345Odwrotna trójjodotyronina (rT3)17014
3482Przeciwciała anty T3 (ICD-9: )24715
110FSH (ICD-9: L65)351
111LH (ICD-9: L67)351
112Estradiol (ICD-9: K99)401
113Progesteron (ICD-9: N55)421
114Prolaktyna (ICD-9: N59)421
115Test ciążowy (ICD-9: L47)171
116Beta-HCG (ICD-9: L46)401
117HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)826
118Estriol wolny (ICD-9: L01)506
119PAPP-A (ICD-9: I84)826
120Prisca - raport1077
121DHEA-SO4 (ICD-9: K27)531
122DHEA (ICD-9: K25)649
123Androstendion (ICD-9: I31)645
124Testosteron (ICD-9: O41)421
125Testosteron wolny (ICD-9: O41)796
126SHBG (ICD-9: I83)646
12717-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)645
130Kariotyp, badanie cytogenetyczne51745
131Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)4915
132Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)397
136Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)9914
137AMH (ICD-9: L68)2172
138Inhibina B21720
139Makroprolaktyna (ICD-9: N59)13617
899Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)50616
3320HCG całkowite (ICD-9: L47)535
3321HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46)1073
3322PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84)1073
3323Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF16512
3329Inhibina A23170
3340PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84)1217
3341HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46)1217
3342Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55)12512
3374PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA) (ICD-9: )1963
3456FAI - współczynnik wolnych androgenów (Testosteron/SHBG) (ICD-9: )935
4058Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, monosomia X) (ICD-9: )199014
5042LBC + HPV HR DNA (14 typów) (ICD-9: )27520
5043Cytologia cienkowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR (ICD-9: )27517
5044LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis (ICD-9: )46217
5046HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek (ICD-9: )45117
140Transferyna (ICD-9: O43)481
141Witamina B12 (ICD-9: O83)501
142Kwas foliowy (ICD-9: M41)551
143Erytropoetyna (ICD-9: K91)705
144TIBC (ICD-9: O93)291
145UIBC (ICD-9: O93)231
147Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95)531
3184Witamina B327019
3901Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD) (ICD-9: K29)38516
3903Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)14121
3904Test EMA42219
149Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9: )661
150Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55)381
152Fruktozamina (ICD-9: L27)7120
153Insulina (ICD-9: L97)531
154C-peptyd (ICD-9: N33)601
156P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)11017
157P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo1109
889Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97)1991
890Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97)1071
891Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) (ICD-9: L97)1071
957Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L43)541
958OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,0,0 h) (ICD-9: L43)421
959Test obciążenia glukozą (pojedynczy punkt) (ICD-9: L43)191
3083Chrom w moczu (ICD-9: P19)17214
3339IGF-1 ALS16314
3349Glukagon24220
3436Proinsulina (ICD-9: )19925
160Parathormon (intact) (ICD-9: N30)531
161Kalcytonina (ICD-9: M11)704
162Osteokalcyna (ICD-9: N27)754
163Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)174
164Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)424
165C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)23910
166Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53)1103
167Witamina D3 metabolit 1,05(OH)2 (ICD-9: O87)2179
168Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)712
3447Beta-Crosslaps (beta-CTX)11011
3463P1NP całkowity (ICD-9: )795
146Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28)9923
170ACTH (ICD-9: L63)535
171Kortyzol (ICD-9: M31)491
172Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)643
17317-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)12610
17417-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)12610
175Aldosteron (ICD-9: I15)7116
176Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)7117
177Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)11012
178Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89)19214
181Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15)25816
183Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)25310
184Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39)13915
185Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47)15015
190Hormon wzrostu (ICD-9: L71)537
191IGF-BP3 (ICD-9: O32)9324
192IGF-1 (ICD-9: O32)1414
193Gastryna (ICD-9: L33)829
194Leptyna (ICD-9: M62)12114
196Serotonina w DZM (ICD-9: O33)10724
880Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59)1051
881Kortyzol – rytm dobowy (ICD-9: M31)4910
886Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,0,0) (ICD-9: L97)1491
887Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,0,0) (ICD-9: L97)1491
3326sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 12099
3327PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu2589
3328Indeks sFlt-1/PlGF2859
3336Profil steroidowy w DZM met. GC/MS52642
3343Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40)14224
3346Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85)20910
3350Wazopresyna (ICD-9: O79)20916
3353Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59)701
3355Kortyzol - test stymulacji synactenem (ICD-9: M31)491
3356Kortyzol - test hamowania dexametazonem (ICD-9: M31)491
3419CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny (ICD-9: )16512
3427Cystyna w DZM, ilościowo (ICD-9: K19)15415
3469Metabolity katecholamin (VMA,HVA,0-HIAA) w DZM (ICD-9: )22915
3707Wskaźnik aldosteron/renina (ARR) (ICD-9: )1327
3722Amyloid A16315
3723Alfa-2 makroglobulina1089
3754Kwas metylomalonowy (MMA)31935
4926Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP) (ICD-9: )31716
11041Kwas fitanowy (ICD-9: )21810
198ROMA (Ca125+HE4+ROMA)1761
199HE4 (ICD-9: I52)1371
200PSA całkowity (ICD-9: I61)461
201PSA wolny (ICD-9: I63)661
203Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17)293
204CEA (ICD-9: I53)491
205AFP (ICD-9: L07)491
206CA 125 (ICD-9: I41)491
207CA 15-3 (ICD-9: I43)491
208CA 19-9 (ICD-9: I45)491
209TPS (ICD-9: I57)9712
210SCC - Ag (ICD-9: I59)1075
211CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)1289
212CA 72-4 (ICD-9: I49)1289
213Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)755
214Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92)6910
215Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA135225
217Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot (ICD-9: O03)36723
218S100 (ICD-9: I82)1499
219NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85)1279
584Kalprotektyna w kale12910
589M2-PK w kale met. ELISA23618
893Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie PALB2 (ICD-9: )28918
896Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA228925
3196p16 i Ki67 - ekspresja białek30814
3246Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda16510
3247Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu16510
3330Adrenalina (ICD-9: I05)10818
3332Noradrenalina (ICD-9: N21)10818
3375CA-50 (ICD-9: )24218
3453NMP-22 (ICD-9: )31920
3457Aktywność L-asparaginazy (ICD-9: )18510
3462EarlyCDT-Lung (ICD-9: )126525
3464ProGRP (ICD-9: )905
3479Polipeptyd trzustkowy (PP) (ICD-9: )20734
3483Kalprotektyna we krwi (ICD-9: )11820
3666Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC1217
3700PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)1041
3791TP53 - badanie mutacji germinalnych w genie TP53 (ICD-9: )64915
3811Mutacje w genie CYP1B1 (C142G, G355T, C1294G)28910
3818Septyna 975936
3850Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p210 - ilościowo78614
3851Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p 190, p210/230- jakościowo57514
3857Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2 (ICD-9: )49525
3858Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2 (ICD-9: )71525
3861Rearanżacja genu TCRG (ICD-9: )56014
3898TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy16517
3899PCA3 w moczu225535
3927Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN,CDKN2) (ICD-9: )173625
3928Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) (ICD-9: )173625
3935Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) (ICD-9: )139525
3936Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) (ICD-9: )139525
4582Rak piersi i/lub jajnika – badanie 14 mutacji w genie BRCA1 (ICD-9: )33014
4583Rak piersi i/lub jajnika - panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2 (ICD-9: )44914
4587Rak prostaty panel: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NBS1(NBN) 657del5, HOXB13 (G84E), rs188140481 A/T (ICD-9: )82514
4925Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (ICD-9: )33014
4947HOXB13 – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: )33021
4949NBN – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: )33021
4961OncoLung Dx - Płuca (ICD-9: )90210
4962OncoOvarianDx - Jajniki (ICD-9: )85810
4963OncoCup Dx - ognisko pierwotne - dla mężczyzn (ICD-9: )114710
4964OncoCup Dx - ognisko pierwotne - dla kobiet (ICD-9: )114710
222Czas trombinowy (ICD-9: G25)311
224Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)1087
225Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)1087
226Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31)1087
227Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)1657
228Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)1087
229Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)1087
230Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)1087
231Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)1087
233Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47)1092
235Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)641
237Białko C, aktywność (ICD-9: G05)1198
238Białko S wolne (ICD-9: G07)1199
239Czynnik V Leiden29712
240Mutacja 20210 G-A genu protrombiny25312
3373Czynnik von Willebranda - aktywność (ICD-9: G47)1081
3486Plazminogen (ICD-9: )27310
3821Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)42910
3859Nadkrzepliwość, panel rozszerzony (FVL G1691A/R506Q, FV H1299R, FII G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G) (ICD-9: )56012
245Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA1071
246IgG (ICD-9: L93)411
247IgM (ICD-9: L95)411
248IgA (ICD-9: L85)411
249Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)715
250Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)715
251Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)11023
252HLA-B2718712
254Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)1077
256Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)796
257Ceruloplazmina (ICD-9: I95)664
258Haptoglobina645
259C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)14824
260C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)14814
261Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)849
262Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)849
263Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)849
264Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)849
265Białko Bence'a-Jonesa w moczu354
266Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)2899
267Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)2699
268Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)10810
576Aldolaza (ICD-9: I13)4913
3241IgG1, podklasa20914
3242IgG2, podklasa20914
3243IgG3, podklasa20914
3244IgG4, podklasa20916
3245IgG1-4, zestaw podklas53915
3271IgA met. nefelometrii535
3272IgG met. nefelometrii537
3273IgM met. nefelometrii535
3431Czynnik reumatoidalny RF IgM (ICD-9: )14117
3573IgG w PMR (ICD-9: L93)1295
3577IgA w PMR995
3578IgM w PMR995
3830IgD (ICD-9: L87)12732
4991Dopełniacz składowa C2 (ICD-9: )21810
4992Dopełniacz składowa C1q (ICD-9: )21810
4993Przeciwciała anty-C1q (ICD-9: )33010
275Białko w DZM (ICD-9: A07)171
276Glukoza w DZM (ICD-9: L43)171
277Wapń w DZM (ICD-9: O77)171
278Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)171
279Magnez w DZM (ICD-9: M87)171
280Mocznik w DZM (ICD-9: N13)171
281Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)171
282Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45)171
283Sód i potas w DZM171
284Chlorki w DZM (ICD-9: I97)171
285Białko w moczu (ICD-9: A07)171
286Glukoza i ketony w moczu, jakościowo130
287Wapń w moczu (ICD-9: O77)171
288Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23)171
289Magnez w moczu (ICD-9: M87)151
290Mocznik w moczu (ICD-9: N13)171
291Kreatynina w moczu (ICD-9: M37)171
292Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45)171
293Sód i potas w moczu201
294Chlorki w moczu (ICD-9: I97)171
295Amylaza w moczu (ICD-9: I25)171
296Albumina w DZM (ICD-9: I09)311
297Liczba Addisa333
299Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09)311
577Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS34117
3208Schistosoma haemobiotium w moczu (ICD-9: )24910
3270Albumina w moczu (ICD-9: I09)271
3331Adrenalina w DZM (ICD-9: I05)14918
3333Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05)14918
3334Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)7818
3335Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)7818
3719a1-mikroglobulina w moczu1257
3905Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43)1438
300HBs antygen (ICD-9: V39)281
301HBs przeciwciała (ICD-9: V42)421
302HBe antygen (ICD-9: V35)645
303HBe przeciwciała (ICD-9: V38)824
304HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)611
305HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)7513
306HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47)3258
307HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47)2098
308HBV DNA met. PCR, genotypowanie A - H54420
309HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę65020
310HCV przeciwciała (ICD-9: V48)461
311HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56)3258
312HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55)2178
313HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie39520
314HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49)24710
317HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)977
318HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)864
320HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)471
322HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92)33215
324HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32)17614
330Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79)221
332Kiła (Treponema pallidum), FTA606
334Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83)8218
335Kiła (Treponema pallidum), TPHA606
336Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79)206
337Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS716
338Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)381
339Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot30010
340Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41)441
341Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45)441
342Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37)9813
343Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49)997
344Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo20510
345Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)641
346Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)641
348Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot48410
349Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot48410
350CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)531
351CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)531
352CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)995
353CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26)2758
354CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F26)2178
355Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64)759
356Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65)759
358HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo2099
359Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot4840
360EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)602
361EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)542
362Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55)381
363EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo49510
364EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo23110
365EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)7212
366EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42)8212
367Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościwo2179
370Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)754
371Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)754
373Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo19215
379Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościwo1929
380Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)644
381Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)644
382Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)647
384Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo22922
386Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)715
387Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)644
388Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)647
389Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69)8310
391Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)2097
392Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46)2177
393Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo2179
394HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,01,06,08, 26,01,03,05,09,00,02,03,04,05,01,02,03,04,06,08,09, 61,06,08,00,02,03,01,02,09 met.mikromacierzy (ICD-9: )31915
396HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)2097
398Helicobacter pylori - test oddechowy27513
399Helicobacter pylori - jakościowo (ICD-9: U06)422
400Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)481
401Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)4910
402Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15)491
403Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13)6614
404Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) (ICD-9: )9310
405Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)717
406Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)717
407Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)719
409Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF1867
413Pneumocystis jiroveci - wymaz (ICD-9: W35)535
414Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)12110
415Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)12113
416Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)12113
417Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)12113
420Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)865
421Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)865
422Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)1089
423Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)1089
424Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)6415
425Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)6615
426Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04)9910
427Grypa typ A i B antygeny704
430Borelioza IgG (ICD-9: S21)644
431Borelioza IgM (ICD-9: S25)644
432Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23)1634
433Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27)1634
434Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo2099
435Bruceloza IgG (ICD-9: S41)10514
436Bruceloza IgM (ICD-9: S43)10514
437Bruceloza met. OWD (ICD-9: S45)33013
438TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)17010
440Listeria monocytogenes (ICD-9: U26)11014
443Leptospiroza (ICD-9: U22)2567
444Leptospiroza p.ciała IgG (ICD-9: )11022
448Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90)29933
449Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM2097
454Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)27517
455Enterowirusy met. ELISA21810
459Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)14514
460Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo40710
461Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo27310
463Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, jakościowo32910
464Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące20713
466RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16)7314
467RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17)7314
468Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71)15414
469Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72)15414
470Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)38512
472Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR (ICD-9: U37)39610
477Panel TORCH 10 patogenów IgG (ICD-9: )18210
478Rubella virus (Różyczka) RNA met. real time PCR, jakościwo (ICD-9: )33010
480Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)1077
481Włośnica (Trichinella spiralis) IgG (ICD-9: X53)18513
482Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05)14322
483Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot3007
485Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13)14310
487Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5)3007
488Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)1769
489Candida - antygen krążący (ICD-9: W17)20910
496Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)2427
697Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31)3007
698Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31)6412
913HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)24215
914HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (ICD-9: F65)24215
916Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)6910
917Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)6910
918CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (ICD-9: F19)17514
919CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (ICD-9: F23)17514
935VDRL w PMR (ICD-9: U79)445
939Enterowirusy w płynie z jamy ciała16310
1260Campylobacter antygen w kale (ICD-9: S49)957
1262Toksyna Shiga w kale (ICD-9: )8810
3101Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi1217
3102Filarioza, badanie mikroskopowe krwi1507
3103Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot (ICD-9: S23)21710
3104Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot (ICD-9: S25)21710
3109Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF65723
3112Chlamydia pneumoniae IgA IIF (ICD-9: S63)609
3113Chlamydia pneumoniae IgG IIF (ICD-9: S67)609
3114Chlamydia pneumoniae IgM IIF (ICD-9: S65)609
3115Chlamydia trachomatis IgA IIF (ICD-9: S71)609
3116Chlamydia trachomatis IgG IIF (ICD-9: S73)609
3117Chlamydia trachomatis IgM IIF (ICD-9: S75)609
3119Panel urogenitalny 6 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo31910
3120Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF15410
3121Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF15410
3127Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: )31910
3128Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)24210
3129Malaria, jakościowo (ICD-9: X23)995
3131Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16)14435
3132Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)14435
3133Legionella pneumophila IgA (legionelloza)14435
3134Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19)38935
3139Listeria monocytogenes, IgG met. IIF16919
3141Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD572178
3142Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40)648
3143Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47)17620
3144Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF17620
3145Babesia microti IgG met. IIF17420
3148Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA2099
3149Mycoplasma pneumoniae – test przesiewowy (ICD-9: U45)9710
3150P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01)5311
3151Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87)999
3152Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88)999
3153Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89)999
3156Coxiella burnetii IgM (Gorączka Q)23110
3157Coxiella burnetii IgG (Gorączka Q)23110
3158Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo21710
3159Schistosomoza IgG, met. Western Blot30010
3160HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,05, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)10810
3161HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo (ICD-9: F38)29712
3162HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo (ICD-9: F38)21712
3165Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot (ICD-9: B75)30010
3168Hantavirus IgM, met. ELISA10712
3169Hantavirus IgG, met. ELISA10712
3170HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir54813
3171Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33)1079
3172Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34)1079
3173EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil1088
3174Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA (ICD-9: U02)26013
3175Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)8612
3176Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28)13218
3177Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29)13218
3180CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)2038
3182Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo29710
3188Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo25910
3190Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, 18 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo6497
3191Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR643
3192Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, ilościowo29910
3195Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność33013
3199Wirus Zika IgM i IgG met. CLIA31914
3200EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: )1655
3201Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT-PCR - GenXpert (ICD-9: )4073
3203Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: )7157
3204Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG) (ICD-9: )14320
3205Borrelia burgdorferi-rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG (ICD-9: S31)46512
3206Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) (ICD-9: )22514
3207Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów (ICD-9: )20710
3209Mycoplasma pneumoniae IgM met. immunochromatograficzną (ICD-9: U43)10810
3211Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite (ICD-9: )2978
3212Panel infekcji odkleszczowych: TBEV, B.burgdorferi sensu lato, Anaplasma/Ehrlichia, met. PCR29515
3213Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia11014
3215Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot30010
3217Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)909
3223Krztusiec (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), różnicowanie met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: )22010
3224Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) (ICD-9: )22012
3231Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocysty w plwocinie met. DIF (ICD-9: W35)30010
3233Pneumocystis jiroveci DNA met. PCR, jakościowo33010
3235Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator)9010
3237Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym10510
3239Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale9010
3387Poliovirus Typ 1 i 3 przeciwciała całkowite (ICD-9: )39615
3435Coxsackie IgA (ICD-9: )20910
3454Enterowirusy IgA met. ELISA (ICD-9: )16310
3472Listeria monocytogenes, IgA met. IIF (ICD-9: )10810
3473Listeria monocytogenes, IgM met. IIF (ICD-9: )10810
3477Adenowirusy IgG (ICD-9: )12815
3478Adenowirusy IgM (ICD-9: )12815
3480Leptospiroza p.ciała IgM (ICD-9: )15922
3487Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgG (ICD-9: )9710
3534HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie (ICD-9: )3307
3562TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR (ICD-9: F84)15412
3564EBV (Epstein-Barr virus) IgG w PMR (ICD-9: F49)18510
3565EBV (Epstein-Barr virus) IgM w PMR (ICD-9: F50)18510
3566Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)15210
3567Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)15210
3568Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR (ICD-9: V68)19910
3569Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR (ICD-9: V69)20910
3574Borelioza IgM w PMR met. Western Blot (ICD-9: S27)13314
3575Borelioza IgG w PMR met. Western Blot (ICD-9: S23)13314
3576Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica (ICD-9: S21)11914
3579TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA w PMR31715
3584TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84)16510
3591Odra (Morbilli virus) IgG w PMR (ICD-9: F96)1797
3596Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: )20915
3645Antygen HLA-B57 (ICD-9: )4186
3674Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM (ICD-9: )65821
3692Przeciwciała p. Coxsackie A7 (ICD-9: )40917
3693Przeciwciała p. Coxsackie A16 (ICD-9: )22917
3744HEV IgM (ICD-9: )15710
3746Yersinia spp. IgG met. Western blot (ICD-9: )26910
3747Yersinia spp. IgM met. Western blot (ICD-9: )27310
3748 Yersinia spp. IgA met. Western blot (ICD-9: )26910
3749P/ciała anty-HDV (anty-delta) (ICD-9: V59)19815
3750HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą analizy kwasów nukleinowych (NAT)33010
3761HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT38912
4850Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo (ICD-9: V98)1303
4854Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy (ICD-9: )1091
4857Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy (ICD-9: )1091
4861Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM (ICD-9: V98)1201
4865Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (ICD-9: V98)2401
4868SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR (ICD-9: V99)3693
4902Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo19810
4940HHV6 DNA (Herpeswirus typu 6) met. real time PCR (ICD-9: )22010
5016Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: )22010
5017HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11 (ICD-9: )3357
5040Varicella zoster virus (Ospa) DNA met.real time PCR, jakościowo (ICD-9: )2863
5213Paragrypa typ 1 IgG (ICD-9: )16310
5214Paragrypa typ 2 IgG (ICD-9: )16310
5226HAV przeciwciała IgG (ICD-9: )16310
5354Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR (ICD-9: )2654
5355Panel wirusowy SARS CoV-2, grypa typ A, typ B oraz RSV met. Real Time RT-PCR (ICD-9: )5234
5412Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy (ICD-9: )1301
500Lit, ilościowo (ICD-9: M73)335
501Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)754
502Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)604
503Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)754
504Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)974
505Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)752
506Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51)26420
508Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)1324
509Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)554
510Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)1322
511Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)1485
512Metotreksat, ilościowo (ICD-9: T41)1081
513Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56)18713
515Amiodaron, ilościowo (ICD-9: T03)2188
516Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)1044
517Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)1212
518Gentamycyna, ilościowo (ICD-9: T30)775
519Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo (ICD-9: T54)28015
525Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)424
527Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)424
3000Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)994
3001Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)1322
3004Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)974
3005Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)974
3010Fenotiazyny w moczu, jakościowo (ICD-9: P81)5310
3027Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05)7510
3065Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)532
3092Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91)642
3096Fentanyl w moczu, jakościowo (ICD-9: P49)422
3097Propoksyfen w moczu, jakościowo (ICD-9: P49)422
3364Dabigatran, stężenie27513
3365Rywaroksaban, stężenie21813
3434Tiopental w surowicy (ICD-9: )1853
3475Mesalazyna (ICD-9: )16921
3593Oksykodon w moczu, jakościowo (ICD-9: )793
35956-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo (ICD-9: )27514
3726Okskarbazepina (ICD-9: )1856
4905Profil leków beta-adrenolityków we krwi2752
4906Profil leków beta-adrenolityków w moczu2752
4907Profil leków uspokajająco-nasennych we krwi2752
4908Profil leków uspokajająco-nasennych w moczu2752
4909Profil leków psychotropowych we krwi2752
4910Profil leków psychotropowych w moczu2752
4911Profil leków przeciwdrgawkowych we krwi2752
4912Profil leków przeciwdrgawkowych w moczu2752
4913Profil leków antypsychotycznych we krwi2752
4914Profil leków antypsychotycznych w moczu2752
4915Profil inhibitorów kanałów wapniowych we krwi2752
4916Profil inhibitorów kanałów wapniowych w moczu2752
4919Lewetyracetam, ilościowo (ICD-9: )35210
4920Lamotrygina, ilościowo1747
4921Tioguanina we krwi, ilościowo25010
4972Kwetiapina, ilościowo (ICD-9: )1417
4973Wenlafaksyna, ilościowo (ICD-9: )1637
11071Topiramat (ICD-9: )19025
520Narkotyki panel w moczu, jakościowo892
521Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)532
523Ecstasy w moczu, jakościowo424
526Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)422
528Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)422
3079Kanabinoidy w moczu, półilościowo (ICD-9: P99)644
3080Kokaina w moczu, półilościowo (ICD-9: P45)642
3081Opiaty w moczu, półilościowo (ICD-9: P05)973
3082Amfetamina/Metamfetamina w moczu, półilościowo (ICD-9: P60,P07)642
3093Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo3494
3094Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo3495
4918PRZESIEWOWY TEST W KIERUNKU NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ICD-9: )1991
530Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)994
532Metanol, ilościowo (ICD-9: P65)2754
533Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27)2754
534Glikol etylenowy w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)2754
535Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)979
3084Amanityna w moczu, ilościowo5502
3085Glikole – badanie wstępne, ilościowo (ICD-9: P27)772
3086Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo (ICD-9: P27)1072
3087Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)772
3088Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)1072
3089Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo1072
3090Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo1072
4200Kwas mrówkowy we krwi1073
4904Amanityna w surowicy, ilościowo (ICD-9: )73520
11092Glifosat w moczu (ICD-9: )49945
539Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)11716
544Karboksyhemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)714
545Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61)714
546Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)533
548Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)10817
549Cytryniany w moczu11016
551Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)539
553Kwas hipurowy16515
560Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89)17320
567Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)971
573Porfiryny całkowite w DZM (ICD-9: N41)13220
3091Acetylocholinesteraza krwinkowa (ICD-9: K93)867
3586Mleczany w PMR, ilościowo (ICD-9: N11)4210
4201Kwas mrówkowy w moczu1072
555Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15)997
556Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68)756
557Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)646
558Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)1076
559Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71)1076
562Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43)856
563Arsen we krwi (ICD-9: P11)13230
572Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)5310
575Koproporfiryna (ICD-9: M27)4922
3095Selen, ilościowo (ICD-9: O31)14330
3098Chrom (ICD-9: P19)17312
3099Nikiel (ICD-9: P69)18710
3264Rtęć we krwi (ICD-9: P89)18514
3376Bizmut (ICD-9: )23921
3377Bar (ICD-9: )24215
3433Wolfram (ICD-9: )14115
3495Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków w surowicy (Se, Zn, Cu) (ICD-9: )9910
3496Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu) (ICD-9: )9910
3497Onkopakiet do 6 wybranych pierwiastków we krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu) (ICD-9: )12610
3910Kobalt (ICD-9: M25)17615
3912Aluminium (Glin) (ICD-9: P39)12019
3913Mangan we krwi (ICD-9: M93)1416
3918Tytan w surowicy (ICD-9: )1536
3922Metale - panel 6 metali (ICD-9: )37515
158P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) (ICD-9: )30217
600PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21)756
601PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) (ICD-9: O21)9714
602PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)1439
603PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)7510
604SLE, półilościowo (ICD-9: O21)445
605PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)1499
606P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)1078
607P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91)7510
608PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)2425
609PPJ panel sklerodermia met. immunoblot (ICD-9: O21)24214
610P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)758
611P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)758
612P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)7512
613P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21)759
614P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21)758
615P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21)13213
616Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM) (ICD-9: O21)14319
617Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21)12217
618Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21)8617
619PPJ (ANA5) ANA9 i immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)1256
620P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)979
621P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)979
622P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)1329
623P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)9712
624P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)9712
625P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF13212
626P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF1109
627P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF1109
628P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF16312
629P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)7512
630P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)7514
631P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17)1218
632P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)1046
633P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79)986
634P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA (ICD-9: N79)2176
635P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)1079
636P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)1079
637P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69)1079
638P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83)10715
639P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81)10715
640P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)976
641P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)976
642P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)1436
643P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)1299
644P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)1299
645P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)2179
646P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)10840
647P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)10840
648P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)15440
649P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)7540
650P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)7540
651P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)10840
652P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)7740
653P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)7740
654P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)13740
655Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89)16912
656P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG11030
657P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM11030
658P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM18030
660P/c. p. antygenom jajnika met. IIF16315
661P/c. p. antygenom łożyska met. IIF15915
662P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF15915
663P/c. p. plemnikom met. IIF1496
665P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)26133
666P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA18921
667P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF10814
668P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93)25324
669P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)957
670P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93)16318
672P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97)1058
673P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF1079
674P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67)10717
675P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67)1077
676P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95)1077
677P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99)1567
678Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)20921
679P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF1089
680P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)10821
681P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF649
682Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF649
683p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF13414
684P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)17630
685P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: )1998
687Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891)11114
688P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73)1077
689P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891)897
690Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891)1087
693P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF1077
694P/c. p. pemphigus IgG, IgA, i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF1077
699Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF997
3140Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF14914
3240Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF57910
3254P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM2739
3255P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG2739
3257p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF23935
3260P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75)5314
3276Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)495
3277Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)1325
3278Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)825
3279PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21)757
3280PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21)756
3284Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot15412
3285Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot937
3286Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 1437
3287Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF1857
3288Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot1397
3289Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT1397
3290Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot1877
3293Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. immunoblot23111
3294P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA7912
3295P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA7912
3296Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF759
3297PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)15414
3298PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA7514
3299PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA7514
3300PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 9814
3301PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 9914
3302PPJ anty-Scl-70 met. ELISA9914
3303PPJ anty-Sm met. ELISA9714
3304P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA9714
3305PPJ przeciw histonom met. ELISA9714
3306PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21)7910
3307P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF14314
3308P/c. p. 21-hydroksylazie25320
3309P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) (ICD-9: )25015
3310P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA14312
3311P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG14314
3312P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)20914
3313P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA8910
3314P/c. p. endomysium i retikulinie IgG8814
3315P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)1437
3317P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)16512
3318Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka14117
3348P/c. p. insulinie, met. ELISA17416
3388ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA (ICD-9: N69)2425
3389PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21)2425
3465P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF (ICD-9: )19810
3872 MODY 2 , cukrzyca- badanie wybranych fragmentów genu GCK1 (ICD-9: )91336
3873MODY 3, cukrzyca - badanie wybranych fragmentów genu HNF1A (ICD-9: )91336
3929Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) (ICD-9: )4126
4050IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG (ICD-9: )33010
4051IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9: )35210
4052IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9: )55010
4053IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9: )60010
4054IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: )99010
4055IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 (ICD-9: )103410
4056IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG (ICD-9: )170510
4057IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: )174910
4923Przeciwciała przeciwko Infliximab (ICD-9: )119020
4924Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9: )24910
5050Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot (ICD-9: )2995
700IgE całkowite (ICD-9: L89)471
704Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (ICD-9: L91)2187
705Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91)2147
706Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91)2188
707Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)1653
708Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)1653
709Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91)1657
710IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)534
711IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91)534
712IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91)534
713IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91)534
714IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)534
715IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91)534
716IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków (ICD-9: L91)534
717IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)534
718IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91)534
719IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych (ICD-9: L91)606
720IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (ICD-9: L91)606
721IgE sp. FP3 mieszanka zbóż (ICD-9: L91)5310
722IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 (ICD-9: L91)536
723Panel atopowy ( 30 alergenów) (ICD-9: L91)2143
724Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91)1373
725IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)536
726IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)536
727IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91)536
728IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91)534
729IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91)534
730IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91)534
732IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91)534
733IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91)536
734IgE sp. E200 odchody kanarka (ICD-9: L91)9812
735IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91)534
736IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91)536
737IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91)534
738IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91)534
739IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91)534
740IgE sp. E78 - pióra papużki falistej (ICD-9: L91)534
741IgE sp. E86 - pióra kaczki (ICD-9: L91)534
742IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91)534
743IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91)534
744IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91)534
745IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)534
746IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91)536
747IgE sp. E208 naskórek, włos szynszyla (ICD-9: L91)7512
748IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91)536
749IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa (ICD-9: L91)536
750IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91)534
751IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91)534
752IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91)534
753IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91)534
754Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91)1105
755Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91)1105
756Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91)1105
757Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91)1105
758Panel atopowy ( 20 parametrów) (ICD-9: L91)1873
759IgE sp. T208 - Lipa (ICD-9: L91)7512
760IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91)536
761IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91)534
762IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91)534
763IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91)534
764IgE sp. T12 - wierzba (ICD-9: L91)534
765Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91)1105
766Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91)1105
767Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91)1395
768Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91)1395
769Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91)1047
770IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91)534
771IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91)534
772IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91)534
773Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91)1818
774Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)2187
775IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91)534
776IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)534
777IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91)534
778IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)534
779IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91)534
780IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91)534
781Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) (ICD-9: L91)1878
782Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) (ICD-9: L91)1436
783IgE sp. E204 - albumina surowicy bydlęcej (BSA) (ICD-9: L91)7512
784IgE sp. F231 - mleko gotowane (ICD-9: L91)7512
785IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91)534
786IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91)534
787IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91)534
788IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91)534
789IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91)534
790IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91)534
791IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91)534
792IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91)534
793IgE sp. alfa-amylaza (ICD-9: L91)7516
794IgE sp. F236 - serwatka (ICD-9: L91)7512
795IgE sp. F360 - jogurt (ICD-9: L91)536
796IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)534
797IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91)534
798IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91)534
799IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91)534
800IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91)534
801IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91)534
802IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91)534
803IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91)534
804IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91)534
805Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91)2184
806Panel pokarmowy ( 21 alergenów) (ICD-9: L91)2094
807Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)2094
808IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91)534
809IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91)534
810IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91)534
811IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91)534
812IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91)534
813IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91)534
814IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91)534
815IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91)536
816IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91)536
818IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91)534
819IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91)534
820IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91)534
821IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91)534
822IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91)534
823IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91)534
824IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91)534
825IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91)534
826IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91)534
830IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91)534
831IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91)534
832IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91)534
833IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91)534
834IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91)534
835IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91)534
836IgE sp. F237 - morela (ICD-9: L91)536
837IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91)536
839IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91)534
840IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91)534
841IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91)534
842IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91)534
843IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91)534
844IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91)534
845IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91)534
846IgE sp. F17 - orzech leszczyny (ICD-9: L91)5310
847IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91)534
848IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91)534
849IgE sp. F20 - migdały (ICD-9: L91)536
851IgE sp. F 343 - malina (ICD-9: L91)7512
852IgE sp. F208 - cytryna (ICD-9: L91)7512
853Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)2147
854Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) (ICD-9: L91)1376
855IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91)534
856IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91)534
857IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)534
858IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91)534
859IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91)534
860IgE sp.I205 - jad trzmiela (ICD-9: L91)9712
861Panel Oddechowy I (10 alergenów) (ICD-9: L91)1107
862Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) (ICD-9: L91)1657
863IgE sp. C223 - sulfamethoxazol (ICD-9: l91)11012
865IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91)534
866IgE sp. K20 - wełna (ICD-9: L91)534
867IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91)534
868IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91)536
869IgE sp. K80 formaldehyd (ICD-9: L91)5312
870IgE sp. C204 - amoxycylina (ICD-9: L91)5312
871IgE sp. C216 - doksycyklina (ICD-9: l91)9712
873IgE sp.U209 - paracetamol (ICD-9: L91)9712
874IgE sp.C212 - erytromycyna (ICD-9: L91)9712
875IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91)536
876Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”17412
878ISAC test, panel alergenów163933
3466Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem - 28 alergenów (ICD-9: L91)2096
3467Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem - 21 alergenów (ICD-9: L91)2096
3468Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem - 21 alergenów (ICD-9: L91)2096
3485Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (30 alergenów) (ICD-9: L91)2095
3743Panel rekombinanty roztocze (ICD-9: L91)1853
3894Diaminooksydaza (DAO) aktywność (ICD-9: )32821
3895Histamina (ICD-9: )22017
3948Panel pyłki, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91)1637
3950IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza (ICD-9: L91)716
3951IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza (ICD-9: L91)996
3952IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze (ICD-9: L91)716
3953IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze (ICD-9: L91)716
3954IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze (ICD-9: L91)1456
3955IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze (ICD-9: L91)716
3956IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko (ICD-9: L91)716
3957IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko (ICD-9: L91)716
3958IgE sp. rTri a 19, Omega-5 gliadyna (ICD-9: L91)7510
3959Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów (ICD-9: L91)1653
3960IgE sp. F302 - mandarynka (ICD-9: )7510
3961IgE sp. F95 - brzoskwinia (ICD-9: )7510
3962Panel Oddechowy II (10 alergenów) (ICD-9: )1594
3963Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów (ICD-9: )1815
3964Panel komponenty jaja kurzego (ICD-9: L91)1815
3965Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) - ALEX (ICD-9: )132010
3967IgE sp. C1 - Penicylina G (ICD-9: C1)7510
3968IgE sp. epitop Pru p 3, brzoskwinia (ICD-9: L91)7510
3969IgE sp. F220 - Cynamon (ICD-9: )7510
3970IgE sp. T16 - Sosna zwyczajna (ICD-9: )7510
3984IgE sp. B312 - Laktoza (ICD-9: )14512
3992IgE sp. T7 - Dąb (ICD-9: )7512
3995IgE sp. F203 - Pistacja (ICD-9: )7510
4059EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG (ICD-9: )12655
4060EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG (ICD-9: )16507
4985 IgE sp. C286 - Ibuprofen (ICD-9: )9920
4987IgE sp. nGal d 2, Owoalbumina (ICD-9: )12110
4988IgE sp. nGal d 1, Owomukoid (ICD-9: )12110
5153IgE sp. rTri a 14, pszenica (ICD-9: )9810
5154IgE sp. rAra h 1, orzech ziem. (ICD-9: )9810
5155IgE sp. rAra h 2, orzech ziem. (ICD-9: )9810
5156IgE sp. rAra h 3, orzech ziem. (ICD-9: )9810
5157IgE sp. rAra h 8, orzech ziem. (ICD-9: )9810
5158IgE sp. rAra h 9, orzech ziem. (ICD-9: )9810
5159IgE sp. rCor a 8, orzech lask. (ICD-9: )9810
5160IgE sp. rCor a 1, orzech lask. (ICD-9: )9810
5161IgE sp. nCor a 9, orzech lask. (ICD-9: )9810
5162IgE sp. rCor a 14, orzech lask. (ICD-9: )9810
5163IgE sp. rJug r 1, orzech włoski (ICD-9: )9810
5164IgE sp. rJug r 3, orzech włoski (ICD-9: )9810
5165IgE sp. rMal d 3, jabłko (ICD-9: )9810
5166IgE sp. rAct d 8, kiwi (ICD-9: )9810
5167IgE sp. rPru p 4, brzoskwinia (ICD-9: )9810
5168IgE sp. rGly m 4, soja (ICD-9: )9810
5169IgE sp. nGly m 5, soja (ICD-9: )9810
5170IgE sp. nGly m 6, soja (ICD-9: )9810
5171IgE sp. rApi g 1.01, seler (ICD-9: )9810
5172IgE sp. rGad c 1, dorsz (ICD-9: )9810
5173IgE sp. rCyp c 1, karp (ICD-9: )9810
5174IgE sp. rPen a 1, krewetka (ICD-9: )9810
5175IgE sp. rBet V 4, brzoza (ICD-9: )9810
5176IgE sp. rPhl p 1, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5177IgE sp. rPhl p 2, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5178IgE sp. nPhl p 4, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5179IgE sp. rPhl p 5, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5180IgE sp. rPhl p 6, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5181IgE sp. rPhl p 7, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5182IgE sp. rPhl p 11, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5183IgE sp. rPhl p 12, tymotka łąk. (ICD-9: )9810
5184IgE sp. nCyn d 1, trawa bermudzka (ICD-9: )9810
5185IgE sp. nArt v 3, bylica pospolita (ICD-9: )9810
5186IgE sp. rPar j 2, pomurnik lekarski (ICD-9: )9810
5187IgE sp. nSal k 1, solanka kolczysta (ICD-9: )9810
5188IgE sp. rAlt a 1, Alternaria (ICD-9: )9810
5189IgE sp. rAsp f 3, Aspergillus (ICD-9: )9810
5190IgE sp. rAsp f 4, Aspergillus (ICD-9: )9810
5191IgE sp. rAsp f 6, Aspergillus (ICD-9: )9810
5192IgE sp. rApi m 1, jad pszczoły (ICD-9: )9810
5193IgE sp. rApi m 2, jad pszczoły (ICD-9: )9810
5194IgE sp. rApi m 3, jad pszczoły (ICD-9: )9810
5195IgE sp. rApi m 5, jad pszczoły (ICD-9: )9810
5196IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły (ICD-9: )9810
5197IgE sp. rVes v 1, jad osy (ICD-9: )9810
5198IgE sp. rVes v 5, jad osy (ICD-9: )9810
5199IgE sp. rFel d 1, kot (ICD-9: )9810
5200IgE sp. rFel d 4, kot (ICD-9: )9810
5201IgE sp. rCan f 1, pies (ICD-9: )9810
5202IgE sp. rCan f 2, pies (ICD-9: )9810
5203IgE sp. rCan f 5, pies (ICD-9: )9810
5204IgE sp. rEqu c 1, koń (ICD-9: )9810
5205IgE sp. rHev b 1, latex (ICD-9: )9810
5206IgE sp. rHev b 3, latex (ICD-9: )9810
5207IgE sp. rHev b 5, latex (ICD-9: )9810
5208IgE sp. rHev b 6.02, latex (ICD-9: )9810
5209IgE sp. rHev b 8, latex (ICD-9: )9810
5210IgE sp. rHev b 11, latex (ICD-9: )9810
5220IgE sp. nArt v 1, bylica pospolita (ICD-9: )9810
5221IgE sp. epitop rDer p 23, roztocze (ICD-9: )9910
5222IgE sp. rBet v 6, brzoza (ICD-9: )9914
5224Panel Alveolitis allergica dla dorosłych (ICD-9: )31730
5225Panel Alveolitis allergica dla dzieci (ICD-9: )31730
5228IgE sp. nCan f 3, pies (ICD-9: )9810
897Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR30510
900Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x wymaz486.0910
902Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x wymaz650.0110
903Test DNA na ojcostwo do celów sądowych 24 markery genetyczne, 3 osoby111715
906Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE60510
908Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)47310
909APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdzycy) met. PCR29710
3812Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)78037
3814Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR324537
3843Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) - badanie podstawowe75926
3863Badanie mutacji W515K/L w genie MPL (ICD-9: )42910
3870Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT)46226
3875Zespół łamliwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5’UTR genu FMR1 (ICD-9: )6387
3877Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 1, SCA1 (gen ATXN1 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )54421
3878Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2, SCA2 (gen ATXN2 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )57221
3914Ataksja Friedreicha (gen FXN - mutacja dynamiczna)54420
3998Polimorfizm R2 genu czynnika V (ICD-9: )22035
4362Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - cały) (ICD-9: )116610
4573Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 (ICD-9: )198020
4574Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
4575Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275045
4577Siatkówczak (Retinoblastoma). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
4578Zespół Blooma. Analiza sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
4580Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). Analiza sekwencji kodującej genów MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem metod NGS. (ICD-9: )275040
4584Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS (ICD-9: )309842
4968p16 IHC - badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej (ICD-9: )3967
5019Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby (ICD-9: )220010
5020Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby (ICD-9: )77010
5027Test genealogiczny haplotyp Y (linia męska) (ICD-9: )104520
5052Hemochromatoza. Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )286040
5053Homocystynuria. Analiza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5054Niedosłuch wrodzony - analiza sekwencji kodującej ponad 60 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )396070
5055Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )242045
5056Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB, met. NGS (ICD-9: )286040
5057Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej ponad 150 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )396070
5058Choroby tkanki łącznej.Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów,wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby,wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego(WES) (ICD-9: )396070
5060Zespół Nethertona. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5061Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4, met. NGS (ICD-9: )275045
5062Nowotwór żołądka - postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5063Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5065Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, met. NGS (ICD-9: )286040
5066Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5067Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1, met. NGS (ICD-9: )316840
5068Zespół Kabuki. Analiza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5069Zespół Noonan. Analiza sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1, NRAS, HRAS, RIT1, NF1, SPRED1, MAP2K2, CBL i wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS (ICD-9: )316840
5070Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5071Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,0(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), met. NGS (ICD-9: )253040
5072Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5073Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5074Choroba Alzheimera. Analiza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )308045
5075Choroba Krabbego. Analiza sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5076Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i C . Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )308040
5077Choroba Parkinsona/dystonia.Analiza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES), met. NGS (ICD-9: )396070
5078Miopatia Bethlema i Ullricha. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5079Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5080Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5081Dystrofia Emery’ego-Dreifussa (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5082HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5083Dystrofia mięśniowa LAMA2-zależna (LAMA2 MD). Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9: )247540
5084Dystrofia kończynowo-obręczowa(LGMD).Analiza sekwencji kodującej 7genów związanych z występowaniem LGMD1(typy1A-G) i 15genów związanych z występowaniem LGMD2(typy2A-G,I,K-O,QiS)met.NGS (ICD-9: )330040
5085Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1). Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3 związanych z występowaniem LGMD typu 1A-G, met. NGS (ICD-9: )275040
5086Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2). Analiza sekwencji kodującej 15 genów związanych z występowaniem LGMD typu 2A-G, I, K-O, Q i S, met. NGS (ICD-9: )316840
5087Zespół Walkera-Warburg. Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem choroby: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, COL6A3 i DAG1, met. NGS (ICD-9: )316840
5088Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11 i ZFYVE26, met. NGS (ICD-9: )316840
5090CADASIL - mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5091Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA). Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )286040
5092Neuropatie dziedziczne.Analiza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący CMT), met. NGS, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )396070
5093Otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Analiza sekwencji kodującej 11 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )316840
5094Dziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, met. NGS (ICD-9: )264040
5095Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, met. NGS (ICD-9: )286045
5096Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )396040
5098Stwardnienie guzowate. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5099Stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )297040
5100Choroba Refsuma. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5101Choroby mitochondrialne. Analiza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )110040
5102Dystrofia siatkówki. Analiza przesiewowa sekw. kodującej ponad 200 genów z wykorzystaniem sekwencjonowania NGS, wyk. na podst. bad. pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )396070
5103Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5104Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5105Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )247540
5106Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfecta. Analiza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5107Zespół Klippel-Feila. Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5108Zespół Rubinsteina-Taybiego. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP i EP300 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5109Choroby nerwowo-mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej ponad 400 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS, na podstawie badania pełnoeksomowego(WES). (ICD-9: )396070
5110Dystonia wrażliwa na dopaminę, Zespół Segawy. Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5111Leukodystrofia metachromatyczna. Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5112Niedobór surfaktantu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )275040
5113Zespół Sotosa. Analiza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )242040
5124Badanie 2 mutacji markerowych (2 amplikony) - wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9: )7041
5125Badanie 3 mutacji markerowych (3 amplikony) - wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9: )9021
5126Czerniak, postać rodzinna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, met. NGS (ICD-9: )275040
133Seminogram (ICD-9: 91.891)1212
186Chromogranina A (ICD-9: K08)17915
241Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T 28612
270Apo A1 (ICD-9: I71)495
540Zarodniki grzybów (ICD-9: 91.891)714
542Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)596
543Osmolalność moczu (ICD-9: N25)594
554Cynk w moczu, ilościowo (ICD-9: K15)726
692Komórki LE535
877Tryptaza15410
912Białko oligoklonalne w PMR3194
920Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)551
921Płyn z jamy ciała - badanie ogólne (ICD-9: A05)553
922Płyn z jamy ciała - różnicowanie (ICD-9: A05)6012
923Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. klasyczną (ICD-9: 91.891)7910
924Komórki NEO1049
930Krew utajona w płynie z jamy ciała381
932Immunoelektroforeza (ICD-9: I79)2081
947Chlorki w pocie (ICD-9: I97)491
948Kamienie moczowe, analiza chemiczna757
950Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43)271
951Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)421
952Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43)131
953Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43)271
954Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43)271
955Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)421
956Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43)273
960Glukoza po posiłku (0,0) (ICD-9: L43)271
961Glukoza po posiłku (0,0,0) (ICD-9: L43)421
962Glukoza po posiłku (0,0) (ICD-9: L43)271
3210Giardia lamblia IgA (ICD-9: )1157
3218Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19)26520
3219Aspergillus spp.IgG, ilościowo (ICD-9: W05)42916
3250Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda2628
3251ImuPro SCREEN + (44 alergeny)53916
3252ImuPro BASIC (90 alergenów)99016
3253ImuPro COMPLETE (270 alergenów)187016
3258Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83)1368
3259Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85)1368
3261Jod, ilościowo29712
3262Jod w DZM29715
3263Brom w surowicy13220
3265FoodScreen IgG 96 składników pokarmowych132021
3266FoodScreen IgG 144 składniki pokarmowe165021
3267FoodScreen IgG, IgA 96 składników pokarmowych198021
3268FoodScreen IgG, IgA 144 składniki pokarmowe275021
3269Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)55016
3275P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF21715
3325Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych (ICD-9: 91.891)21810
3344Witamina E17524
3347Beta karoten20912
3368Oporność na aktywne białko C9610
3378Krzem (ICD-9: )21825
3379Fluor (ICD-9: L09)34121
3380Witamina A (ICD-9: O81)15424
3381Witamina B118124
3382Witamina B218321
3383Witamina B520324
3384Witamina B618315
3385Witamina H24924
3390Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna (ICD-9: )38314
3391Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA) (ICD-9: )17614
3392Potencjał antyoksydacyjny - Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) (ICD-9: )13214
3393Peroksydaza glutationowa (GPX), enzym antyoksydacyjny (ICD-9: N35)13214
3394Panel witamin A, C, E (ICD-9: )41820
3399Panel witamin A i E (ICD-9: )2645
3423Izoformy transferyny (ICD-9: O48)27514
3426Kwas homogentyzynowy w DZM27512
3428Profil aminokwasów40714
3458Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA (ICD-9: )49517
3459Ocena ekspresji limocytów regulatorowych o fenotypie CD4+/CD25+ (ICD-9: )19810
3471Select MDx – płynna biopsja prostaty (ICD-9: )187028
3476P/c. p. amfifizynie (ICD-9: )31910
3490VEGF (ICD-9: )29520
3585Płyn mózgowo rdzeniowy - badanie ogólne rozszerzone (ICD-9: A03)1081
3587Amyloid Beta w PMR36915
3588Białko TAU w PMR, met. ELISA 60515
3651Fibrotest - raport42914
3652Fibromax - raport6497
3668APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego (ICD-9: )50615
3669MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie (ICD-9: )39615
3670NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-9: )47315
3671Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR (ICD-9: )105615
3682Cytologia płynów z jam ciała598
3697PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)12617
3753Koenzym Q10 (Ubichinon)19210
3776BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej (ICD-9: )209010
3777CHEK2 - badanie mutacji w genie CHEK2 (ICD-9: )49510
3785Rdzeniasty rak tarczycy, zespoły MEN2A, MEN2B - analiza genu RET (ICD-9: )71530
3792CDKN2A - badanie mutacji genu CDKN2A (ICD-9: )64915
3793LCT - badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania (ICD-9: )27515
3809Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )69521
3810Nerwiakowłókniakowatość typu 1, neurofibromatoza typ 1, choroba von Recklinghausena (gen NF1) - test MLPA (ICD-9: )108920
3816Badanie materiału z poronienia- okreslenie płci płodu metodą QF-PCR35015
3819Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 – cały)44931
3820Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne - badanie mutacji V617F w genie JAK24237
3822Zespół Gilberta (gen UGT1A1 - najczęstsza mutacja)29710
3824Nietolerancja laktozy typu dorosłego - analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR 36510
3825Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del)30826
3826Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK – mutacja dynamiczna)66020
3827Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH341826
3831Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delecji/duplikacji w genie DMD), met. MLPA108945
3832Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA104514
3833Dystonia torsyjna typu I (badanie najczęstszej mutacji w genie TOR1A)39920
3836Mitochondrialna choroba MERRF – padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami – badanie dwóch mutacji: A8344G oraz T8356C46220
3837Mitochondrialna choroba MELAS–miopatia mitochondrialna,encefalopatia,kwasica mleczanowa,występowanie incydentów podobnych do udarów–badanie trzech mutacji:A3243G,T3271C,A3251G48420
3839Łuszczyca (HLA-Cw6)33010
3840Zespół Retta (gen MECP2 - cały) 65926
3841Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)38526
3848Choroba Wilsona, Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met. NGS247526
3853Hemochromatoza - określenie rzadkich mutacji: E168* oraz Q283P w genie HFE37426
3854Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność43533
3855Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała43533
3856Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR (ICD-9: )85021
3866Polimorfizm w genie CYP1A2 - metabolizm kofeiny - badanie genetyczne (ICD-9: )14210
3867Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB (ICD-9: )16310
3868Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) (ICD-9: )22010
3869CDH1, e-kadheryna, met. biologii molekularnej (ICD-9: )220036
3874Choroba Charcot-Marie-tooth typu 2 (CMT2) - test MLPA (ICD-9: )108921
3880Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH (ICD-9: )68010
3881Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH (ICD-9: )52810
3882Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH) (ICD-9: )52810
3884Mutacja w eksonie 12 genu JAK2 (ICD-9: )39615
3888Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych (ICD-9: )93518
3889Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów (ICD-9: )88018
3890FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR - jakościowo (ICD-9: )24910
3891Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości (ICD-9: )82517
3892Geno Diag Dieta-geny metabolizmu (ICD-9: )77017
3893Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny (ICD-9: )211222
3900Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY)199015
3909Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met.cytometrii przepływowej4996
3911HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe16516
3919Omega Test (ICD-9: )55025
3920Harmony Test (trisomia 21, 18, 13)199020
3921Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu)199015
3931F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. sekwencjonowania (ICD-9: )33015
3932F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. sekwencjonowania (ICD-9: )33015
3933Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 – met. sekwencjonowania (ICD-9: )52815
3978Bilans tłuszczowy w kale (ICD-9: )22020
3980Kwas hydroksymasłowy (ICD-9: )1634
4262Galaktozemia typu 2 (gen GALT - badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) (ICD-9: )47314
4263Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) (ICD-9: )70414
4264Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji) (ICD-9: )76414
4265Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje) (ICD-9: )47314
4266Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34114
4267Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) (ICD-9: )41214
4268Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )52214
4269Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment) (ICD-9: )34114
4270Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: )70921
4271Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 - test MLPA (ICD-9: )71521
4272Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA (ICD-9: )108921
4273Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) (ICD-9: )34130
4274Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) (ICD-9: )49530
4275Choroba Cowdena, syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )152914
4276Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA (ICD-9: )108930
4278Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) - test MLPA (ICD-9: )108921
4576Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami - analiza sekwencji kodującej 90 genów, badanie NGS (ICD-9: )319040
4586Clostridioides difficille oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) binarnej wykrycie (ICD-9: )2494
4589Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA (ICD-9: )108918
4591NOD2 - badanie pojedynczej mutacji 3020insC genu NOD2 (ICD-9: )20915
4592Polimorfizm rs188140481 A/T - badanie genetyczne (ICD-9: )20915
4867Wrodzony przerost kory nadnerczy-postać klasyczna i nieklasyczna - badanie 8 najczęstszych mutacji w genie CYP21A2 oraz fragmentu regionu kodującego (ICD-9: )92930
4922Infliximab w surowicy (ICD-9: )45522
4957SANCO RhD Test (ICD-9: )38520
4959SANCO Test Prenatalny (ICD-9: )23106
4960SANCO PLUS Test Prenatalny (ICD-9: )286012
4965SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu (ICD-9: )265120
4966SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu (ICD-9: )320120
4967Rodzinna gorączka śródziemnomorska - analiza eksonu 10 genu MERFV - pierwszy etap procedury diagnostycznej (ICD-9: )38520
5118Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2A (ICD-9: )82535
5119Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1) (ICD-9: )6581
5121Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3) (ICD-9: )71535
5122Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1 (ICD-9: )110035
5123Stwardnienie guzowate - badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA (ICD-9: )6271
703Eozynofilia, wymaz z gardła (ICD-9: 91.891)2010
1000Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1001Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1002Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1003Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1004Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1005Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1006Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1008Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1009Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1010Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1011Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1014Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1015Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1018Wymaz z przełyku (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1020Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1021Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1022Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1024Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1025Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1027Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1028Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1031Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)6410
1032Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1033Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) (ICD-9: 91.831)535
1034Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1041Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1042Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1043Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1045Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1046Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1047Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1050Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1051Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1052Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1100Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33)535
1101Kał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1103Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1104Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1108Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1109Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1110Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6414
1111Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6414
1112Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1114Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)7510
1115Punktat posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1117Treść jelitowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1118Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1119Treść z przetoki posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1121Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1122Wody płodowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1123Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1125Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1126Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1127Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)647
1128Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)647
1129Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)757
1130Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1131Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1132Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1133Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1151Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1200Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)645
1201Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1248Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes531
1249RSV (Respiratory syncytial virus), antygen662
1252Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92)535
1254Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96)5311
1256Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831)1198
1264Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes535
1265Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831)535
1266Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831)975
1267Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831)6414
1279Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (bad. mikrob.) (ICD-9: )751
1280Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)643
1281Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)643
1310Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)535
1311Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)535
1316Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)535
1320Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)8956
1327Quantiferon TB, test IGRA (ICD-9: L99)34912
1332Identyfikacja prątków metodą ACCU-PROBE26472
1335Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 3194
1357Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-481494
1360Badanie w kierunku ESBL (ICD-9: )531
1361Badanie w kierunku MBL (ICD-9: )531
1400Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną7972
1401Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną17072
1402Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)17072
1405Preparat AFB met. Fluorescencyjną715
1410Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną (etap)8872
1411Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (etap)75100
1412Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona (etap)86100
1420Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etap)27387
1421Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM,INH,EMB,RMP)(etap)209100
1422Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA) (etap)349100
1424Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny,podłoże Middlebrooka (etap)168100
1425Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka (etap)168100
1426Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka168100
1723Wymaz z ucha lewego tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)791
1750Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1751Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1752Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1753Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)537
1754Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1762Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1763Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1777Sporal A (4 krążki)1387
2000Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2001Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2002Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2003Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2004Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2005Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2006Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2009Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2010Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2011Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2014Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2015Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2018Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2020Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2021Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2022Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2024Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2025Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2027Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2028Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2030Wymaz z ropnia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2033Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2034Wymaz z pachwiny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2040Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2041Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2042Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2043Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2045Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)647
2047Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2050Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2051Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2052Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2100Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2101Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)647
2102Smółka posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2103Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2104Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2109Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2110Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)5314
2112Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)647
2114Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2115Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2117Treść jelitowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2118Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2119Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2121Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2122Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2123Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2126Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2127Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2128Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)867
2130Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)647
2132Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2200Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2250Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2251Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)5330
2500Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2501Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2502Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2504Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2505Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2506Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2509Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2700Nużyca, demodekoza (ICD-9: 91.831)531
2752Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2754Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2762Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
2763Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)537
3232KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału50613
3155Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi.10010
3236Kał - pasożyty tropikalne15010
3238Pasożyty tropikalne w moczu15010
5211Chikungunya IgG (ICD-9: )16310
5212Chikungunya IgM (ICD-9: )16310
5215HEV IgG (ICD-9: )14210
5219Leishmania infantum IgG+IgM (ICD-9: )18510
11045WCMP - Gorączka Denga IgG,IgM met ELISA (ICD-9: )20010
11048WCMP - Bruceloza IgG, IgM met. ELISA (ICD-9: )15010
11049WCMP - Schistosomoza IgG, met. ELISA (ICD-9: )15010
11059WCMP - Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. ELISA (ICD-9: )15010
3491Holotranskobalamina (ICD-9: )26215
3492Bor we krwi (ICD-9: )10914
11073Magnez w erytrocytach (ICD-9: )8414
11074Kwas foliowy w erytrocytach (ICD-9: )9710
179Dopamina w DZM (ICD-9: M15)14910
180Katecholaminy (ICD-9: M15)22020
182Metoksykatecholaminy (ICD-9: M99)27516
195Serotonina (ICD-9: O33)10724
232Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność (ICD-9: G43)10830
234Aktywność kofaktora restocetyny (ICD-9: G47)17490
236Inhibitory czynnika VIII met. Bethesda (ICD-9: G69)13510
242FDP - produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77)9930
253Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67)12913
269Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92)15325
272Apo B (ICD-9: I67)7916
298Dysmorficzne erytrocyty w moczu (ICD-9: A13)174
323HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92)24715
327Stosunek limfocytów CD4/CD8 (ICD-9: C43,CD45)19910
333Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81)8212
347Różyczka (Rubella virus) IgG awidność19220
357HSV DNA (Herpes simplex virus) met. real time PCR, ilościowo38515
397HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT36328
441Listeria spp. met. PCR, jakościowo (ICD-9: U27)33012
457Enterowirusy met. PCR, jakościowo26910
462Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, jakościowo17610
471Mycobacterium tuberculosis test jakościowy6410
475Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG (ICD-9: S87)26420
476Tężec (Clostridium tetanii) IgG (ICD-9: S85)21710
484Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) (ICD-9: X11)15510
490Candida albicans IgG9730
491Candida albicans IgM9730
492Candida albicans IgA9730
493Aspergillus fumigatus IgG9925
494Aspergillus fumigatus IgM9925
495Aspergillus fumigatus IgA9925
497Toxoplazma gondi, przeciwciała IgG, IgM (ICD-9: X47)631
514Mykofenolan mofetilu (MPA), ilościowo2005
522Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)534
561Kadm we krwi, ilościowo (ICD-9: P43)8510
565Hemoglobina wolna we krwi (ICD-9: L57)2210
566Hemoglobina wolna w moczu (ICD-9: L57)2210
587Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)202
593Leukocyty - badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach (ICD-9: C11)6412
659Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA (ICD-9: O11)71512
691Autoprzeciwciała – panel przeglądowy1654
864IgE sp.C91 - metamizol (ICD-9: L91)11015
872IgE sp. C52 Pyrazolon (ICD-9: L91)11042
879Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków”17425
884Aktywność reninowa osocza test czynnościowy (ICD-9: I07)17630
885TSH test czynnościowy (ICD-9: L69)3310
888Insulina po obciążeniu (0,0) (ICD-9: L97)1071
910Choroba Huntingtona (gen HTT (IT15,HD) - mutacja dynamiczna54442
911Indeks IgG w PMR do albuminy753
915Osad płynu mózgowo-rdzeniowego (ICD-9: 91.891)531
925Glukoza w płynie z jamy ciała (ICD-9: L43)131
926Chlorki w płynie z jamy ciała (ICD-9: I97)131
927Białko w płynie z jamy ciała (ICD-9: I77)133
928Albumina w płynie z jamy ciała (ICD-9: I09)131
942Białko w PMR (ICD-9: I77)221
943Cytologia PMR (ICD-9: 91.891)493
983P/c. termostabilne (ICD-9: E05)6410
986P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05)3854
1007Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)647
1013Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)647
1016Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)537
1017Wymaz z rogówki oka lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)537
1023Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1026Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)647
1029Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)647
1030Posiew z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)537
1044Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)537
1053Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1054Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1055Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1106Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1113Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1116Punktat posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1120Treść z przetoki posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1124Wydzielina z piersi (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)535
1134Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1135Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1136Płyn z jamy opłucnej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1137Płyn z jamy opłucnej posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1138Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad.bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1139Płyn z jamy otrzewnej posiew beztlenowy (bad.bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1140Płyn stawowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1141Płyn stawowy posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1150Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1152Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1153Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)641
1156Materiał śródoperacyjny posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1157Żółć posiew beztlenowy(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1158Wody płodowe posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)6410
1250Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)7110
1251Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)8912
1255Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia coli (O157) (ICD-9: S93)6510
1272Toksyna botulinowa, surowica (ICD-9: )59014
1285Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)5310
1286Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)5310
1287Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)531
1290Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) (ICD-9: 91.831)5310
1303Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)6010
1304Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)6010
1305Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)6010
1312Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)5310
1315Wymaz z pochwy na obecność plemników – preparat (ICD-9: 91.891)532
1321Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis–met. aut. (Gruzlica) (bad. bakt.) (ICD-9: 91.831)14956
1322Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – szybki system (Gruźlica) (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)24956
1324Test lekowrażliwości na leki podstawowe (ICD-9: 91.831)16320
1325Test lekowrażliwości na leki dodatkowe (ICD-9: 91.831)29910
1328Wstępna identyfikacja szczepu z rodzaju Mycobacterium - test niacynowy751
1329Lekooporność (szybkie określenie lekowrażliwości na 4 leki )3191
1330Lekooporność (szybkie określenie lekowrażliwości na PZA)3191
1331Posiew materiału w kierunku gruźlicy (Bactec)1871
1333Identyfikacja mykobakterii met. molekularną18710
1334Identyfikacja wyizolowanych mykobakterii tuberculosis - test NAP1871
1350Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1351Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA. (ICD-9: 91.831)532
1450Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną8874
1451Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy60100
1452Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona71100
1453Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA)27378
1454Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM, INH, EMB, RMP)214100
1455Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA)273100
1456Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka148100
1457Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka148100
1458Lekowrazliwość na PZA na podłożu Middlebrooka99100
1600Salmonella serotypowanie22910
1601Endotoksyny, jakościowo996
1602Salmonella odczyn Widala16320
1603Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu1323
1700Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia (ICD-9: 91.831)8810
1706Wymaz z warg sromowych – bakteriologia + mykologia (ICD-9: 91.831)7910
1707Wymaz z kanału szyjki macicy – bakteriologia + mykologia (ICD-9: 91.831)8810
1755Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego (bad.bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1756Posiew koncówki cewnika naczyniowego (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)531
1757Posiew końcówki cewnika naczyniowego żylnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)531
1758Posiew końcówki cewnika naczyniowego tętniczego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1759Posiew końcówki cewnika naczyniowego centralnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1760Posiew końcówki cewnika z dróg oddechowych (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)531
1761Wymaz z wkładki wewnątrzmacicznej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1765Wymaz z cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)537
1772Sporal A (3 krążki)5910
1779Badanie jałowości powierzchni (ICD-9: )537
1780Badanie jałowości materiałów537
1781Badanie jałowości płynu dializacyjnego5310
1782Badanie jałowości wody uzdatnionej5310
1783Dren posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)5310
1785Badanie jałowości powietrza537
1791Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.) (ICD-9: )6410
2044Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6410
2124Wydzielina z piersi (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2125Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6410
2503Naskórek stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2507Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2508Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)6430
2751Wymaz z okolicy wenflonu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)647
2765Wymaz z cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)644
3003Baklofen w moczu, jakościowo (ICD-9: P21)16310
3007Chlorprotixen w moczu, jakościowo16310
3012Hydroxyzyna w moczu, jakościowo16310
3015Metadon w moczu, jakościowo (ICD-9: P57)533
3026Tramadol w moczu, jakościowo642
3037Atropina w moczu jakościowo1631
3042Dekstrometorfan w moczu jakościowo1633
3050Fencyklidyna w moczu jakościowo532
3053Haloperidol w moczu jakościowo642
3054Izoniazyd w moczu533
3055Izoniazyd we krwi533
3057Ketamina w moczu jakościowo532
3076Benzodiazepiny w moczu, jakościowo (ICD-9: P79)532
3077Barbiturany w moczu - jakościowo (ICD-9: P13)533
3107Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocitophilum, B.henselae, B.quintana) met. IIF30214
3108Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF31914
3122Streptococcus gr. B (GBS) DNA, met. Real Time PCR, jakościowo33010
3130Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18)14315
3137Toxoplasma gondii w PMR met. PCR41810
3138Toksoplazmoza IgG w PMR (ICD-9: X47)17612
3146Babesia microti IgM met. IIF20920
3163Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG (ICD-9: X25)10815
3166Wirus dengi IgM16910
3167Wirus dengi IgG (ICD-9: F39)16910
3189Zapalenie opon mózgowych(Meningitis),02 gat:HSV1,HSV2,VZV,EBV,CMV,HHV6,Enterowirusy,H. influenzae,N.meningitidis,S. pneumoniae,Streptococcus B,L.monocytogenes met.real Time PCR, jakościowo49510
3193HDV RNA met. Real-Time PCR, ilościowo (ICD-9: )27310
3197Kiła (Treponema pallidum) test potwierdzenia (VDRL, FTA- ABS, TPHA) w PMR (ICD-9: )1417
3220Panel Candida, 7 gatunków z rodzaju Candida, met. Real-Time PCR, jakościowo3527
3230Aspergilus fumigatus met. PCR jakościowo50410
3283P/c. blokujące – test MLR7347
3316Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) (ICD-9: O21)18910
3337Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM18115
3366Krążący antykoagulant (ICD-9: N89)754
3395Panel Food Detectiv IgG (48 alergenów) (ICD-9: L91)59510
3412Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75)203
3413Chlorki met. ISE (ICD-9: I97)201
3414Glukoza met. ISE (ICD-9: L43)201
3415Mleczany met. ISE (ICD-9: N11)311
3418Hematokryt met. ISE161
3429Wysycenie transferyny (ICD-9: O45)551
3440Adiponektyna28930
3444Interleukina 1 beta (ICD-9: M01)29921
3446Interleukina 6 (ICD-9: M05)1093
3470Badanie 4K (ICD-9: )207921
3474Klozapina, ilościowo (ICD-9: )2736
3489Wirus Gorączki Zachodniego Nilu, IgM i IgG (ICD-9: )16310
3539Korekcja APTT201
3561Meningitis test jakościowy (ICD-9: U51)1631
3563Wody płodowe - badanie ogólne531
3572Proteinogram białek w PMR (ICD-9: I79)1635
3581Amylaza w płynie z jam ciała (ICD-9: I25)114
3597Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA (ICD-9: )30815
3605Usługa - pobranie materiału61
3630Badanie histopatologiczne (1 bloczek) (ICD-9: Y90)07
3631Badanie histopatologiczne (2 bloczki) (ICD-9: Y90)07
3632Badanie histopatologiczne (3 bloczki) (ICD-9: Y90)07
3633Badanie histopatologiczne (4 bloczki) (ICD-9: Y90)07
3634Badanie histopatologiczne (5 bloczków) (ICD-9: Y90)07
3635Badanie histopatologiczne (6 bloczków) (ICD-9: Y90)07
3636Badanie histopatologiczne (7 bloczków) (ICD-9: Y90)07
3638Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL met. bezpośr., TG)601
3641Profil lipidowy (CHOL, HDL, TG)311
3642Elektrolity (NA, K, Ca zjon.)301
3646Elektrolity (Na, K, Cl)244
3648Typowanie molekularne KIR (ICD-9: )56014
3658Albumina met. immunoturbidymetrii227
3673Aktywność beta-glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana (ICD-9: )5005
3675Borelioza - test transformacji limfocytów (ICD-9: )85017
3681Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 4 szk.)08
3683Barwienie immunohistochemiczne (1 odczyn)016
3684Barwienie immunohistochemiczne (2 odczyny)016
3685Barwienie immunohistochemiczne (3 odczyny)016
3686Barwienie immunohistochemiczne (4 odczyny)016
3690HER 2, barwienie immunohistochemiczne016
3702Próba tymolowa161
3759Amylaza trzustkowa w moczu (ICD-9: I27)205
3760Amylaza trzustkowa (ICD-9: I27)205
37731p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) (ICD-9: )121010
3930MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. sekwencjonowania (ICD-9: )38410
4251Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych - mikromacierz kliniczna CGH (ICD-9: )185956
4252Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) (ICD-9: )31914
4253Choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17) (ICD-9: )34114
4254Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8) (ICD-9: )79214
4255Zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )52214
4256Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) (ICD-9: )66514
4258Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD - delecje/duplikacje) – test MLPA (ICD-9: )108921
4259Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA (ICD-9: )108921
4260Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )52214
4261Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA (ICD-9: )108921
4277Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca (sekwencjonowanie met. NGS genów APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9) (ICD-9: )462090
4279Badanie prenatalne- analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji, określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGH (ICD-9: )203514
4280 Badanie prenatalne- analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21, określenie płci płodu metodą QF-PCR (ICD-9: )7157
4281Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: )70921
4282Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA (ICD-9: )108921
4283Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA (ICD-9: )63221
4284Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) (ICD-9: )64314
4285Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21,0, 3q29, 7q36,0, 12p11,03, 15q13, 15q24,0, 16p11, 17q12, 18q21,0, 20p12,0 test MLPA (ICD-9: )68730
4286Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS (ICD-9: )385010
4287Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) (ICD-9: )51110
4288Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: )52210
4289Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34110
4290Zespół ADULT (gen TP63 - cały) (ICD-9: )229910
4291Zespół ADULT (gen TP63 - eksony 5-8,03,04 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )106710
4292Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 5-8) (ICD-9: )71510
4293Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 13,04) (ICD-9: )40710
4294Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a - cały) (ICD-9: )83610
4295Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3, 6 i 7) (ICD-9: )74810
4296Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS1 - najczęstsze mutacje somatyczne) (ICD-9: )34110
4297Zespół Alstroma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) (ICD-9: )119910
4298Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) (ICD-9: )117710
4299Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,0) (ICD-9: )71510
4300Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) (ICD-9: )46210
4301Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA (ICD-9: )10891
4302Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3, SCA3 (gen ATXN3 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )54410
4303Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7, SCA7 (gen ATXN7 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )54410
4304Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały) (ICD-9: )104510
4305Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,0) (ICD-9: )52210
4306Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - ekson 4) (ICD-9: )52210
4307Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały) (ICD-9: )111610
4308Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 1) (ICD-9: )34110
4309Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 2) (ICD-9: )78110
4310Zespół BOR (gen EYA1 - cały) (ICD-9: )193610
4311Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) (ICD-9: )8741
4312Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) (ICD-9: )6651
4313Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) (ICD-9: )8741
4314Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) (ICD-9: )14191
4315Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) (ICD-9: )8741
4316Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )8361
4317Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )8361
4318Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały) (ICD-9: )71516
4319Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) (ICD-9: )4731
4320Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały) (ICD-9: )8741
4321Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )4441
4322Choroideremia (gen CHM - cały) (ICD-9: )21891
4323Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 - eksony 5-10) (ICD-9: )10891
4324Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały) (ICD-9: )7041
4326Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY (ICD-9: )5831
4327Dysgenezja gonad – wykrycie obecności SRY (ICD-9: )3521
4328Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały) (ICD-9: )11661
4329Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 1-2) (ICD-9: )49510
4330Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 3-5) (ICD-9: )71510
4331Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna (gen EDAR – cały) (ICD-9: )167210
4332Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - cały) (ICD-9: )116610
4333Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - ekson 1) (ICD-9: )39610
4334Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - eksony 2-3) (ICD-9: )77010
4335Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) (ICD-9: )15621
4336Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) (ICD-9: )151210
4337Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )36310
4338Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) (ICD-9: )36310
4339Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-16) (ICD-9: )116610
4340Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-12) (ICD-9: )47310
4341Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 13-16) (ICD-9: )69310
4342Dystonia typu 5 - wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )108910
4343Dystonia typu 6 (gen THAP1 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )74810
4344Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34110
4345Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )87410
4346Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )87410
4347Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )42310
4348Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )46210
4349Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34110
4350Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )127010
4351Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )87410
4352Zespół EEC (gen TP63 – cały) (ICD-9: )229910
4353Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8,03,04 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )106710
4354Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9: )71510
4355Zespół EEC (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9: )49510
4357Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )87410
4358Fenyloketonuria łagodna (gen PAH - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )87410
4359Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) (ICD-9: )74810
4360Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) (ICD-9: )34110
4361Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) (ICD-9: )87410
4363Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) - test MLPA (ICD-9: )71521
4364Zespół Cohena (gen COH1 – wybrany fragment) (ICD-9: )35210
4365Głuchota po aminoglikozydach (badanie najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA) (ICD-9: )66521
4366Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały) (ICD-9: )39010
4367Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3) (ICD-9: )39010
4368Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14) (ICD-9: )28010
4369Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG) (ICD-9: )3901
4370Chondrodysplazja Grebego/ zespół Du Pan (gen GDF5 – cały) (ICD-9: )87421
4371Hemochromatoza młodzieńcza typu 2A – mutacje w genie HFE2 (HJV) (ICD-9: )82521
4372Hemochromatoza młodzieńcza typu 2B – mutacje w genie HAMP (ICD-9: )44010
4373Hemochromatoza młodzieńcza: typy 2A i 2B (badanie mutacji w genach HFE2 i HAMP) (ICD-9: )108910
4374Hemochromatoza wrodzona – badanie sekwencji kodującej genu HFE (ICD-9: )94621
4375Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) – test MLPA (ICD-9: )108921
4376Hermansky-Pudlak, zespół Hermanskyego-Pudlaka (gen HPS1 – najczęstsza mutacja) (ICD-9: )39010
4377Hiperfenyloalaninemia łagodna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )65410
4378Hipofosfatazja (gen ALPL - cały ekson 10, w tym mutacja c.1042G>A (p.A348T) (ICD-9: )49510
4379Hipoplazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca (gen GJA1 - cały) (ICD-9: )51110
4380Hipoplazja mostowo-móżdżkowa typu 2 (PCH2) (gen TSEN54 - najczęstsza mutacja p.A307S) (ICD-9: )49510
4381Zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały) (ICD-9: )163321
4382Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR - cały i OPTN) - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )138021
4383Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR - cały) (ICD-9: )116621
4384Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen OPTN - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34110
4385Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 - cały) (ICD-9: )119921
4386Zespół Jouberta (gen TMEM67 - eksony 5 i 24) (ICD-9: )63810
4387Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2) (ICD-9: )116621
4388Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 2a, 2b, 3b) (ICD-9: )71510
4389Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 3a, 3c) (ICD-9: )49510
4390Zespół Kearnsa – Sayrea (KSS) i postępująca oftalmoplegia zewnętrzna – test MLPA (ICD-9: )108921
4391Choroba Kennedyego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )54421
4392Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – gen OPA1 – test MLPA (ICD-9: )108921
4393Kościozrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 - cały) (ICD-9: )83621
4394Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - cały) (ICD-9: )229921
4395Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 5-8,03,04) (ICD-9: )106721
4396Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9: )71521
4397Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9: )49510
4398Krzywica hipofosfatemiczna autosomalna dominująca (gen FGF23 - wybrane mutacje: p,R176Q, p,R176W, p,R179Q, p,R179W) (ICD-9: )49510
4399Deficyt LCHAD - niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (gen HADHA - najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34110
4400Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - jedna mutacja) (ICD-9: )41210
4401Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - dwie mutacje) (ICD-9: )71510
4402Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 i TGFBR 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )229921
4403Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )120421
4404Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 5,0,0) (ICD-9: )72610
4405Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6, 8) (ICD-9: )48410
4406Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )120421
4407Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 4-5) (ICD-9: )72610
4408Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6-7) (ICD-9: )48410
4409Zespół łokciowo-sutkowy (Ulnar-mammary syndrome) (gen TBX3 - cały) (ICD-9: )196321
4410Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 28-29) (ICD-9: )54810
4411Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 24-30) (ICD-9: )71521
4412Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 1-23) (ICD-9: )325621
4413Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 31-50) (ICD-9: )272821
4414Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 51-65) (ICD-9: )213421
4415Zespół Marfana (gen FBN1 - cały) (ICD-9: )385021
4416Mitochondrialna choroba NARP – neurogenna miopatia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki – badanie jednej mutacji T8993G (ICD-9: )46210
4417Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen GDF5 - cały) (ICD-9: )87421
4418Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (geny GDF5, NOG - całe) (ICD-9: )139121
4419Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen NOG - cały) (ICD-9: )66521
4420Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 - cały) (ICD-9: )196321
4421Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 1-5) (ICD-9: )99021
4422Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 6-11) (ICD-9: )97321
4423Moczówka prosta nerkowa (gen AQP2 - cały) (ICD-9: )87421
4424Zespół Moya-Moya (gen RNF213 – najczęstsza mutacja p.R4810K) (ICD-9: )34110
4426Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 - cały - badanie uzupełniające po teście MLPA) (ICD-9: )87421
4427Nerwiakowłókniakowatość typu 2, neurofibromatoza typ 2 (gen NF2) – test MLPA (ICD-9: )108921
4428Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI - eksony 2, 3) (ICD-9: )53910
4429Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI - eksony 4, 5) (ICD-9: )53910
4430Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonu 3) (ICD-9: )34110
4431Niedobór palmitylotranferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonów 1, 2 i 5) (ICD-9: )74810
4432Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA2B (gen GJB3 - sekwencja kodujaca) (ICD-9: )63810
4433Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA6, zespół Wolframa (gen WFS1 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )63810
4434Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 - cały) (ICD-9: )93521
4435Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - cały) (ICD-9: )119921
4436Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - obecność dup24) (ICD-9: )28010
4437Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) (ICD-9: )29714
4438Zespół Nijmegen (gen NBN - najczęstsza mutacja) (ICD-9: )30810
4439Zespół Noonan (gen PTPN11 - eksony 3, 8, 9, 13) (ICD-9: )87421
4440Choroba Norrie'go (gen NDP - cały) (ICD-9: )52221
4441Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy (gen CYP19 - fragment) (ICD-9: )52210
4442Zespół oczno-zębowo-palcowy (Oculo-dento-digital dysplasia) (gen GJA1 - cały) (ICD-9: )51110
4443Zespół Touraine-Solente-Gole’a (Pachydermoperiostosis) (gen HPGD - cały) (ICD-9: )141921
4444Paznokieć-rzepka, zespół (nail-patella syndrome) (gen LMX1B - cały) (ICD-9: )141921
4445Polidaktylia trójpaliczkowego kciuka/typ 2 polidaktylii przedosiowej (region ZRS) (ICD-9: )63210
4446Porfiria skórna późna (gen UROD - cały) (ICD-9: )141921
4447Porfiria wrodzona erytropoetyczna (gen UROS - najczęstsza mutacja p.C73R) (ICD-9: )34110
4448Przerost nadnerczy, wrodzony (gen CYP21A2 - najczęstsze mutacje) – test MLPA (ICD-9: )108921
4449Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-16) (ICD-9: )116621
4450Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-12) (ICD-9: )53910
4451Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 13-16) (ICD-9: )71510
4453Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 - ekson 4) (ICD-9: )71510
4454Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 - ekson 2-3) (ICD-9: )47310
4455Zespół Retta – postać atypowa (najczęstsze mutacje w genie CDKL5) (ICD-9: )93521
4456Zespół Robinowa (gen ROR2 - cały gen) (ICD-9: )216721
4458Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - cały) (ICD-9: )229921
4459Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 5-8,03,04) (ICD-9: )106721
4460Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9: )71521
4461Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9: )47310
4462Zespół Rubinstein-Taybi (RTS) - test MLPA (ICD-9: )108921
4463Zespół Saethre-Chotzena (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )34110
4464Zespół Saethre-Chotzena (gen TWIST1 - cały) (ICD-9: )52221
4465Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: )49510
4466Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - cały gen) (ICD-9: )127021
4468Syndaktylia typu III (gen GJA1 - cały) (ICD-9: )51121
4469Syndaktylia typu V (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )83621
4470Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )83621
4471Talasemia beta (gen HBB - cały) (ICD-9: )86921
4472Talasemia beta (gen HBB - eksony 1,0) (ICD-9: )60510
4473Talasemia beta (gen HBB - ekson 2) (ICD-9: )40710
4474TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) – test MLPA (ICD-9: )108921
4475Telomery (badanie regionów subtelomerowych) – test MLPA (ICD-9: )99021
4476Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i TGFBR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )229921
4477Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 - mutacja R276Ter) (ICD-9: )34110
4478Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - eksony 1-3) (ICD-9: )66510
4479Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 - cały) (ICD-9: )66521
4480Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - cały) (ICD-9: )108921
4481Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK - eksony 1-3) (ICD-9: )66510
4482Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q) (ICD-9: )29714
4483Choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje) (ICD-9: )87421
4484Choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2) (ICD-9: )240921
4485Wydłużonego QT, zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 - cały) (ICD-9: )240921
4487Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen ARMS2 - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )52210
4488Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen C2 - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )52210
4489Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen CFB - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )34110
4490Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen CFH - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )34110
4491Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD (geny ARMS2, C2, CFB, CFH - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )160021
4492Rozwarstwienie siatkówki młodzieńcze – retinoschisis (gen RS1 – cały) (ICD-9: )90221
4493Choroba von Hippel – Lindau (badanie sekwencji kodującej genu VHL) (ICD-9: )52821
4494Choroba von Hippel – Lindau (gen VHL, delecje/duplikacje, test MLPA) (ICD-9: )108921
4495Siatkówczak - retinoblastoma (gen RB1) – test MLPA (ICD-9: )108921
4496Choroba Battena (gen CLN2 - analiza najczęstszych mutacji c.509-1G>C, c.622C>T, p.R208) (ICD-9: )34110
4497Zespół Bealsa (gen FBN2 - analiza mutacji w eksonach: 17, 27, 28, 31 i 35) (etap II) (ICD-9: )104521
4498Zespół Bealsa (gen FBN2 - analiza mutacji w eksonach: 25, 26, 29, 32 i 33) (etap I) (ICD-9: )104521
4499Dysplazja przegrodowo-oczna (gen HESX1 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )52821
4500Dystrofia obręczowo-kończynowa typu IC/Limb-girdle muscular dystrophy type IC (gen CAV3 - analiza eksonów 1 i 2) (ICD-9: )64910
4501Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 - analiza wybranych mutacji w eksonach: 9 – 14, 16, 18, 19, 21, 22 i 34) (ICD-9: )141921
4502Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 - ekson 18, analiza najczęstszych mutacji p.R672C i p.R672H) (ICD-9: )35210
4503Hipofosfatazja (gen ALPL - cały gen) (ICD-9: )352021
4504Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 (NROB1 - analiza delecji/duplikacji - test MLPA (badanie podstawowe) (ICD-9: )130921
4505Zespół Kabuki typ 1 (gen MLL2 - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )108921
4506Zespół Kabuki typ 2 (gen KDM6A - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )108921
4507Zespół Larsena (gen FLNB -analiza mutacji w eksonach 2, 4, 28 i 29) (ICD-9: )64910
4508Moczówka prosta ośrodkowa, wazopresyno-zależna (gen AVP - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )37810
4509Nefronoftyza, młodzieńcza rodzinna (gen NPHP1 - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )130921
4510Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonu 4) (ICD-9: )71510
4511Zespół Retta (analiza delecji/duplikacji w regionie Xq28 i genie MECP2 ) - test MLPA (ICD-9: )130921
4512Zespół Schinzel – Giedion (gen SETBP1– analiza wybranych mutacji) (ICD-9: )37410
4513Choroba Stargardta (gen ABCA4 (ABCR) - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )108921
4514Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu I (ang. oral-facial-digital syndrome 1) (gen OFD1 -analiza mutacji w eksonie 16) (ICD-9: )53910
4515Zespół Waardenburga (gen PAX3 - analiza sekwencji eksonów 5-8) (ICD-9: )64910
4516Zespół Waardenburga (gen PAX3 - analiza sekwencji eksonów 1-4) (ICD-9: )62710
4517Zespół Waardenburga (gen PAX3 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )115521
4518Witreoretinopatia wysiękowa rodzinna sprzężona z chromosomem X (XL-FEVR) - gen NDP – cały (ICD-9: )52221
4519Zespół Zellwegera (geny PEX1 i PEX6 - wybrane najczęstsze mutacje ) (ICD-9: )104521
4520Krzywica hipofosfatemiczna (badanie najczęstszych mutacji w genie PHEX) (ICD-9: )71510
4521Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) - etap I (ICD-9: )75910
4522Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) - etap II (ICD-9: )83610
4523Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) - etap III (ICD-9: )75910
4524Hipoplazja nerwu wzrokowego z wadami układu nerwowego oraz małoocze typu 3 (analiza sekwencji kodującej genu SOX2) (ICD-9: )75910
4525BPES zespół, Blepharophimosis, ptosis, epicanthus inversus syndrome (analiza sekwencji kodującej genu FOXL2) (ICD-9: )53910
4526Zespół Gauchera - badanie najczęstszych mutacji (N370S i L444P) w genie GBA z możliwością wykrycia mutacji rzadkich - pierwszy etap diagnostyki (ICD-9: )39620
4527Dysplazja torbielowata nerek (analiza delecji/duplikacji w genie HNF1B metodą MLPA) (ICD-9: )75921
4528Paraplegia spastyczna typu 4 (analiza delecji/duplikacji w genie SPAST metodą MLPA) (ICD-9: )108921
4529Obrzęk limfatyczny-podwójny rząd rzęs, zespół (gen FOXC2 - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )82510
4530MC4R - badanie sekwencji kodującej genu MC4R związanego z otyłoscią (ICD-9: )64910
4531Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 - I etap badania) (ICD-9: )72610
4532Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 - II etap badania) (ICD-9: )72610
4533Neowaskularna witreoretinopatia zapalna, VRNI (gen CAPN5) (ICD-9: )42910
4534Syndrom LADD (eng. Lacrimo-auriculo-dento-digital) - badanie najczęstszych mutacji w genach FGFR2 oraz FGFR3 (ICD-9: )66010
4535Ehlers-Danlos typu VI, zespół Ehlersa-Danlosa (wybrane mutacje w genie PLOD1) (ICD-9: )71510
4536Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) - zakres podstawowy - etap 1 (badanie sekwencji eksonów 10, 11, 16 i 17 genu STAT3) (ICD-9: )104510
4537Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) - zakres podstawowy - etap 2 (badanie sekwencji eksonów 9, 13 i 15 genu STAT3) (ICD-9: )71510
4538Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA (ICD-9: )80921
4539Zespół paznokieć-rzepka - badanie delecji i/lub duplikacji w genie LMX1B metodą MLPA (ICD-9: )108921
4540Choroba Fahra - analiza wybranych mutacji w genie SLC20A2 (ICD-9: )93510
4541Choroba Albersa-Schonberga (osteopetroza) - analiza wybranych mutacji w genie CLCN7 (ICD-9: )82510
4542Zespół Weavera, analiza wybranych fragmentów genu EZH2 (ICD-9: )82510
4543Predyspozycja do zawału mięśnia sercowego, analiza wybranych mutacji w genie LRP8 (ICD-9: )35210
4544Hipokaliemiczne porażenie okresowe (badanie najczęstszych mutacji w genach CACNA1S i SCN4A) (ICD-9: )68710
4545Pęcherzykowe oddzielanie naskórka (Epidermolysis bullosa) - wybrane eksony 73 - 75 genu COL7A1 (ICD-9: )38510
4546Zespół Okihiro - badanie sekwencji kodującej genu SALL4 (ICD-9: )101221
4547Zespół Okihiro-badanie delecji/duplikacji w genie SALL4 metodą MLPA (ICD-9: )108921
4548Prionowe choroby dziedziczne - analiza sekwencji kodującej genu PRNP (ICD-9: )66010
4549Panel kolagenopatii w kierunku zespołów Ehlersa-Danlosa, Marfana i pokrewnych - sekwencjonowanie metodą NGS (ICD-9: )462090
4550Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 5 A,B,C, fukutynopatia - badanie częstej mutacji w genie FKRP (ICD-9: )49510
4551Dyskineza nieaktywowana ruchem - najczęstsze mutacje w genie MR1 (PNKD) (ICD-9: )66010
4552Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA (ICD-9: )49510
4553Zespół Myhre-częsta mutacja w genie SMAD4 (ICD-9: )49510
4554Wrodzony deficyt białka C - analiza eksonów 4, 5, 6, 7 i 9 genu PROC - etap I (ICD-9: )99021
4555Wrodzony deficyt białka C - etap II - badanie uzupełniające (ICD-9: )154010
4556Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI - analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA (ICD-9: )71521
4557Padaczka Janza - badanie mutacji w eksonach 2 i 4 genu EFHC1 (ICD-9: )71510
4558Dysplazja tanatoforyczna typu II (badanie najczęstszej mutacji p.K650E w genie FGFR3) (ICD-9: )34110
4559Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia - analiza mutacji w genie GJB1 (ICD-9: )60510
4560Choroba Fabryego - etap I - analiza eksonów 2, 5 i 6 genu GLA (ICD-9: )52810
4561Choroba Fabryego - etap II - analiza eksonów 1, 3, 4 i 7 genu GLA (ICD-9: )66010
4562Zespół Dravet/Stwardnienie guzowate (TSC), padaczka-różne typy. Analiza sekwencji kodującej 12 genów:SCN1A,GABRG2,GABRA1,PCDH19,STXBP1,SCN9A,GABRB3,SLC2A1,JRK,SCN2A,TSC1 i TSC2, met.NGS (ICD-9: 99.999)330060
4563Dyskineza indukowana ruchem - analiza mutacji c.649dupC w genie PRRT2 (ICD-9: )49510
4564Rak jelita grubego - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC), CHEK2 (I157T), CDKN2A (P16) A148T (ICD-9: )55021
4565Rak piersi - analiza 2 patogennych mutacji w genie PALB2 (ICD-9: )27515
4566PALB2/CHEK2 - badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko (ICD-9: )42915
4567Badanie jednego wariantu genetycznego (ICD-9: )24415
4569Dystrofia miotoniczna (DM) typu 1 i 2 – mutacje dynamiczne (ICD-9: )110050
4570Zespół Peutz-Jaghersa - analiza wybranych regionów genu STK11 (ICD-9: )66015
4571Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS (ICD-9: )236535
4579MODY, cukrzyca MODY - badanie delecji/duplikacji w genach HNF1A, HNF1B, GCK i HNF4A metodą MLPA (ICD-9: )141510
4581Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 17 (SCA17) (ICD-9: )70930
4588Amyloidoza transtyretynowa (TTR) (ICD-9: )90840
4595Diagnostyczna analiza eksomu (WES). Sekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego metodą NGS. (ICD-9: )435010
4596Reanaliza danych eksomowych uzyskanych uprzednio w badaniu "Diagnostyczna analiza eksomu (WES)". Badanie dozlecane (ICD-9: )143010
4597Ocena aktywności cytochromu P450 2D6. Identyfikacja allela* 4 genu CYP2D6 przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem. (ICD-9: )46220
4598Panel badań dla par planujących ciążę - podstawowy (ICD-9: )143010
4599Panel badań dla par planujących ciążę - rozszerzony (ICD-9: )264010
4883Analiza wybranych regionów genu FLCN - I etap diagnostyki (ICD-9: )85820
4884Zespół Lyncha - najczęstsze mutacje w MLH1,MSH2,MSH6 (ICD-9: )88010
4891Badanie mutacji onkogenów i genów fuzyjnych (rearanżacji) w chorobach nowotworowych (ICD-9: )473030
4892HRRm – badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) (ICD-9: )218930
4893Glejak – badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS (ICD-9: )198030
4894FGFR3 - badanie mutacji genu FGFR3 (ICD-9: )41810
4895MET amplifikacja - badanie amplifikacji genu MET techniką FISH (ICD-9: )62010
4896FGFR geny fuzyjne - badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 (ICD-9: )108910
4898Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR (ICD-9: )23025
4899Badanie materiału z poronienia - analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGH (ICD-9: )169030
4939Długołańcuchowe kwasy C14 – C20 (ICD-9: )49810
4941L-Karnityna (ICD-9: M78)21810
4942L-Karnityna w moczu (ICD-9: M78)34910
4946ALK – badanie mutacji metodą sekwencjonowania (ICD-9: )79010
4956DPYD - niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej (badanie genetyczne) (ICD-9: )49521
4958Zespół niewrażliwości na androgeny - analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej. (ICD-9: )16631
4970Rodzinna gorączka śródziemnomorska - analiza eksonów 2 i 3 genu MEFV - drugi etap procedury diagnostycznej (ICD-9: )47330
4971Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: 99.999)54410
5006Elektroforegram profilu genetycznego na potrzeby opiniowania sądowego (ICD-9: )3607
5007HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: )4498
5008HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: )4498
5009HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie (ICD-9: )4495
5010HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: )5495
5011HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: )5495
5012HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: )5495
5013HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: )5945
5014Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo (ICD-9: )3745
5015Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów, Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum, met. PCR (ICD-9: )4291
5034EBV, Parvowirus B-19, HSV jakościowo met. PCR (ICD-9: )4855
5035Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum met. PCR jakościowo (ICD-9: )3605
5036Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo (ICD-9: )3605
5038Cytryniany w DZM (ICD-9: )10716
5039Szczawiany w moczu (ICD-9: )16216
5049Fenotyp komórek NK CD3, CD56, CD16, CD25, HLA DR (ICD-9: )57230
5059Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominujacym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS (ICD-9: )275040
5089Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP) - dozlecenie. Analiza przesiewowa 25 genów met. NGS oraz analiza rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1, met.MLPA - procedura uzupełniająca. (ICD-9: )165010
5120Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) - badanie uzupełniające (ICD-9: )75928
5127Choroba Parkinsona - postać dominująca, analiza całego regionu kodującego genu PARK1 (ICD-9: )112925
5128Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: )7597
5129Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: )3527
5135Kjer, zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA), met. NGS (ICD-9: )223020
5280Przewlekła postęująca oftalmoplegia zewnętrzna (CPEO) o początku w wieku dorosłym z miopatią mitochondrialną (ICD-9: )163925
5281Zespół Peutz-Jeghersa. Analiza sekwencji kodującej genu STK11, met. NGS (ICD-9: )220040
5282Zespół Li-Fraumeni. Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53, met. NGS (ICD-9: )220045
5283Dziedziczne guzy chromochłonne (paraganglioma/pheochromocytoma). Analiza sekwencji kodującej genów MAX,NF1,RET,SDHA,SDHAF2,SDHB,SDHC, SDHD,TMEM127 i VHL, met. NGS (ICD-9: )286040
5284Dziedziczny rak trzustki. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1,BRCA2,APC,CDKN2A,TP53,STK11,MLH1,MSH2,BMPR1A,SMAD4,PALB2 i ATM, met. NGS (ICD-9: )286040
5285Dziedziczny rak płuca. Analiza sekwencji kodującej genów TP53, EGFR, CDKN2A i BRCA2, met. NGS (ICD-9: )275040
5286Dziedziczny rak trzonu macicy (endometrium). Analiza sekwencji kodującej genów TP53,PTEN,STK11,MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: )275040
5287Dziedziczny rak nerki. Analiza sekwencji kodującej genów FH,VHL,FLCN,MET,TSC1,TSC2,PTEN,BAP1,SDHB,SDHC,SDHD,MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: )286040
5288Dziedziczny rak jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2,TP53,STK11,PALB2,BARD1,BRIP1,RAD51C,RAD51D,MLH,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: )286040
5289Schwannomatoza. Analiza sekwencji kodującej genów LZTR1, SMARCB1 i NF2, met. NGS (ICD-9: )275040
5290Dziedziczne nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki). Analiza sekwencji kodującej genów 26 genów, met. NGS (ICD-9: )308040
5291Panel badań przesiewowych dla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi.Aanaliza sekwencji kodującej 93 genów met. NGS w materiale nowotworowym (ICD-9: )330040
5292Nagły zgon sercowy. Analiza sekwencji 20 genów, związanych z predyspozycją do zaburzeń rytmu serca, arytmogennej kardiomiopatii, rozwoju tętniaków, met. NGS (ICD-9: )286040
5293Kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa oraz kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC). Analiza sekwencji kodującej 78 genów met.NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9: )396070
5294Choroba Stargardta, typ 1. Analiza sekwencji kodującej genu ABCA4, z uwzględnieniem obecności wariantów strukturalnych i intronowych, met. NGS (ICD-9: )264040
5295Dystrofia siatkówki, panel podstawowy. Analiza sekwencji 27 genów met. NGS z analizą wariantów strukturalnych (ICD-9: )291540
5296Dystrofia siatkówki i rogówki. Analiza przesiewowa w obrębie 300 genów związanych z chorobami degeneracyjnymi narządu wzroku, met. NGS (ICD-9: )330060
5297Ceroidolipofuscynoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9: )396070
5298Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 33 genów met. NGS wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 met. MLPA (ICD-9: )330040
5299Choroba Fabry'ego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GLA, met. NGS (ICD-9: )242040
5300Cukrzyca insulinoniezależna dorosłych i cukrzyca typu II. Analiza sekwencji 22 genów predysponujących do rozwoju choroby. (ICD-9: )286040
5301Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej genów ABCC8,APPL1,BLK,CEL,GCK,GLUD1,HADH,HNF1A,HNF1B,HNF4A,INS,KCNJ11,KLF11,NEUROD1,PAX4,PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )286040
5302Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej 27 genów związanych z występowaniem hiperamonemii, w tym zaburzeń cyklu mocznikowego met. NGS (ICD-9: )286040
5303Kraniosynostozy. Analiza przesiewowa 57 genów odpowiedzialnych za objawy kliniczne, do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS (ICD-9: )297040
5304Krzywice fosfatemiczne. Analiza sekwencji kodującej 16 genów powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )286040
5307Niedobory odporności, w tym SCID. Analiza sekwencji kodującej 26 genów związanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )308040
5308Wrodzone niedobory odporności, deficyty immunologiczne. Analiza sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )396070
5309Zespół Retta. Analiza sekwencji kodującej genów MECP2, CDKL5, GNB1, UBE3A i FOXG1, met. NGS (ICD-9: )264040
5310Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Albright (PHP) - typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS, met. NGS (ICD-9: )247540
5311RASopatie. Analiza sekwencji kodującej 14 genów: BRAF,CBL,HRAS,KRAS,MAP2K1,MAP2K2,NF1,NRAS,PTPN11,RAF1,RIT1,SOS1,SOS2,SPRED1 oraz wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS (ICD-9: )275040
5312Genodermatozy. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )396070
5313Przedwczesne wygasanie funkcji jajników (POF).Analiza sekwencji kodującej 27 genów w przypadku podejrzenia pierwotnej niewydolności jajników lub wczesnego wyczerpania rezerwy jajnikowej,met. NGS (ICD-9: )308040
5314Nawracające poronienia i niepowodzenia rozrodu, z uwzględnieniem trombofilii. Analiza sekwencji kodującej 9 genów oraz wariantów ryzyka w genach F5, F2 i ANXA5, met. NGS (ICD-9: )286040
5315Zespół policystycznych jajników. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CYP11A1,FSHR,GDF9,GNRH1,KISS1,LHCGR,TACR3 powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )286040
5316Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów powiązanych z objawami przedwczesnego lub opóźnionego dojrzewania płciowego, met. NGS (ICD-9: )319040
5317Niepłodność męska. Analiza sekwencji kodującej 11 genów: AR,AURKC,CATSPER1,CFTR,DPY19L2,FSHB,FSHR,LHB,LHCGR,NR5A1,SRY powiązanych z ryzykiem niepłodności meskiej, met. NGS (ICD-9: )286040
5318Zaburzenia rozwoju i różnicowania płci. Analiza sekwencji 19 genów do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS (ICD-9: )275040
5319Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego - ok.6700 genów z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego, met. NGS (ICD-9: )374060
5320Reanaliza danych, uzyskanych uprzednio w badaniu Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego -badanie dozlecane (ICD-9: )132040
5325Panel prekoncepcyjny dla par planujących ciążę, 301 chorób recesywnych met. NGS - badanie jednego partnera (ICD-9: )269060
5351CYP2C9 - badanie wariantów genu CYP2C9 (farmakogentyka) (ICD-9: )35015
5357Panel wirusowy SARS-CoV-2, grypa typ A, typ B met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny (ICD-9: )7993
10120Choroby związane z genem SLC2A1 (zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1), test MLPA (ICD-9: )82520
11044WCMP - Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: )15010
11046WCMP - Borelioza IgG, IgM met. Western Blot (ICD-9: )29310
11047WCMP - Borelioza IgG, IgM w PMR met. met. Western Blot (ICD-9: )29310
11050WCMP - Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy surowica-płyn oczny IgG, IgM (ICD-9: )117310
11051WCMP - Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy matki i dziecka IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9: )117310
11052WCMP - Toksoplazmoza (T. gondii) IgG, IgM, awidność met. ELISA (ICD-9: )15010
11053WCMP - Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG1, IgG2, IgM, met. ELISA (ICD-9: )30010
11054WCMP - Chlamydia trachomatis IgG, IgM (ICD-9: )15010
11055WCMP - Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. ELISA (ICD-9: )15010
11056WCMP - Toksokaroza, profil porównawczy surowica-PMR, IgG, met. Western Blot (ICD-9: )58710
11057WCMP - Toksokaroza profil porównawczy surowica-płyn oczny, IgG, met. Western Blot (ICD-9: )58710
11058WCMP - Yersinia Enterolitica IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9: )30010
11060WCMP - Dirofilarioza mikroskopowo (ICD-9: )15010
11061WCMP - Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA (ICD-9: )20010
11062WCMP - Akantameboza, zapalenie rogówki, płyn oczny/wymaz z rogówki/soczewki kontaktowe/ posiew (ICD-9: )15010
11063WCMP - Wykrywanie przeciwciał wirusa Zika, gorączki Denga, zakażenia Chikungunya w surowicy IgG, IgM met. Western Blot (ICD-9: )60010
11064WCMP - Rozmaz szpiku (mielogram): leiszmanioza trzewna, babeszioza, choroba Chagasa (ICD-9: )40010
11068Deaminaza adenozyny (ADA) (ICD-9: )20714
1106917-hydroksypregnenolon (ICD-9: L81)22021
11072Molibden (ICD-9: )16325
12005Somatostatyna (ICD-9: )21810