Menu Zamknij

NEUROLOG DZIECIĘCY

PAULINA KOMASIŃSKA-PIOTROWSKA

O mnie

Specjalista pediatrii
Specjalista neurologii dziecięcej

Po ukończeniu w 2013 r. studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została wyróżniona Medalem Rektora za wybitne wyniki w nauce.

W 2020 r. po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

W latach 2019 – 2023 odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (dawniej Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego) pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Barbary Steinborn. W 2022 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES)  uzyskując ocenę bardzo dobrą i najlepszy wynik w kraju. Uzyskała tym samym tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Na co dzień pracuje w Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu na stanowisku starszego asystenta, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w wieku od 0-18 lat z  chorobami układu nerwowego.

Ponadto:

  • prowadzi zajęcia ze studentami  Uniwersytetu  Medycznnego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • jest autorką publikacji z dziedzin neurologii dziecięcej i pediatrii w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych
  • bierze udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach ustawicznie poszerzając i aktualizując swoją wiedzę, między innymi:
    • „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Voyty” – Internatonale Voyta Gesellschaft – 2021
    • „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci” – Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2021
    • XII Forum Neurologii Dziecięcej – Najnowsze osiągnięcia neurologii dziecięcej w XXI w. – Forum Media Polska – 2021

Szczególne zainteresowania dotyczą zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci, chorób nerwowo-mięśniowych.

Prywatnie mama córeczki Gai.