Menu Zamknij

NEUROLOG DZIECIĘCY

BARBARA GURDA

O mnie

Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z układam nerwowym(mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwami obwodowymi). Najczęstsze przyczyny: zaburzenia naczyniowe, guzy, urazy, infekcje, zatrucia, wady genetyczne, choroby metaboliczne. Objawy neurologiczne: bóle, zaburzenia czucia, zaburzenia czynności ruchowej(osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej), omdlenia, zaburzenia przytomności, zaburzenia pamięci, słuchu, widzenia, zawroty głowy i snu. Neurolog dziecięcy bada koordynację ruchową, też czucie, sprawdza czy mowa i zasób słów dziecka są właściwe dla jego wieku, może też sprawdzić dno oka. W bardziej skomplikowanych przypadkach niezbędna będzie tomografia, elektromiografia, spektroskopia lub angiografia. Do neurologa dziecięcego należy zwrócić się z dzieckiem, które ma tiki, albo nienaturalne napięcie ciała lub jego części. Niepokojąca jest także asymetria ciała i permanentne chodzenie na palcach. Diagnozy wymaga też unikanie kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, zaburzenia snu i drażliwość. Niepokojące jest również zatrzymanie się dziecka w rozwoju, problemy z pamięcią oraz koncentracją, a także objawy fizyczne: zaciskanie pięści ze schowanym kciukiem, drgawki, wyginanie się w łuk i częste prężenie. Konsultacja polega na ogólnej ocenie rozwoju dziecka, a także wykluczeniu lub zdiagnozowaniu groźnych chorób: nerwowo–mięśniowych, padaczki, autyzmu, ADHD, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, przepukliny rdzeniowo–kręgowej czy mózgowego porażenia dziecięcego. Jest także pomocna w stanach po urazach głowy, zaburzeniach snu oraz mowy, a także nieprawidłowościach rozwoju i chorobach genetycznych