Menu Zamknij

KARDIOLOG

WOJCIECH BIEGALSKI

O mnie

Jest specjalistą kardiologiem posiadającym certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Przez wiele lat pracował na stanowisku starszego asystenta w II Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Wierzchowieckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Szyszki. Doświadczenie zawodowe zdobył również podczas wieloletniej pracy w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Pracownia Hemodynamiki pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Szyszki) oraz dzięki licznym kursom i szkoleniom w renomowanych ośrodkach kardiologicznych (Kraków, Warszawa).

Obecnie współpracuje z I Kliniką Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Centrami Sercowo-Naczyniowymi w Drawsku Pomorskim, Łęczycy oraz Sieradzu. Doktor Biegalski specjalizuje się w koronarografii, angioplastyce wieńcowej, cewnikowaniu prawego serca. Szczególne zainteresowania doktora obejmują profilaktykę, diagnostykę oraz leczenie chorób układu krążenia w oparciu o badania echokardiograficzne, holterowskie i wysiłkowe.

W 2006 roku dr Biegalski uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt.: „Echokardiograficzna ocena funkcji prawej komory u chorych z niewydolnością serca” pod kierownictwem prof. UM dr hab. Kajetana Poprawskiego w II Klinice Kardiologii UM w Poznaniu. W 2007 roku zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2012- tytuł specjalisty kardiologa. W 2013 roku uzyskał certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej. W latach 2013-2016 pełnił funkcję kierownika Centrum Sercowo-Naczyniowego w Drawsku Pomorskim
Diagnozuje i leczy min: niewydolność serca, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej, choroba wieńcowa, arytmia, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, choroby serca