• tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

NEUROLOG

Powrót

dr Barbara Gurda

Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z układam nerwowym(mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwami obwodowymi). Najczęstsze przyczyny: zaburzenia naczyniowe, guzy, urazy, infekcje, zatrucia, wady genetyczne, choroby metaboliczne. Objawy neurologiczne: bóle, zaburzenia czucia, zaburzenia czynności ruchowej(osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej), omdlenia, zaburzenia przytomności, zaburzenia pamięci, słuchu, widzenia, zawroty głowy i snu. Neurolog dziecięcy bada koordynację ruchową, też czucie, sprawdza czy mowa i zasób słów dziecka są właściwe dla jego wieku, może też sprawdzić dno oka. W bardziej skomplikowanych przypadkach niezbędna będzie tomografia, elektromiografia, spektroskopia lub angiografia. Do neurologa dziecięcego należy zwrócić się z dzieckiem, które ma tiki, albo nienaturalne napięcie ciała lub jego części. Niepokojąca jest także asymetria ciała i permanentne chodzenie na palcach. Diagnozy wymaga też unikanie kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, zaburzenia snu i drażliwość. Niepokojące jest również zatrzymanie się dziecka w rozwoju, problemy z pamięcią oraz koncentracją, a także objawy fizyczne: zaciskanie pięści ze schowanym kciukiem, drgawki, wyginanie się w łuk i częste prężenie. Konsultacja polega na ogólnej ocenie rozwoju dziecka, a także wykluczeniu lub zdiagnozowaniu groźnych chorób: nerwowo–mięśniowych, padaczki, autyzmu, ADHD, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, przepukliny rdzeniowo–kręgowej czy mózgowego porażenia dziecięcego. Jest także pomocna w stanach po urazach głowy, zaburzeniach snu oraz mowy, a także nieprawidłowościach rozwoju i chorobach genetycznych

lek. med. Justyna Frąszczak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2010r). Od początku pracy zawodowej związana ze Szpitalem Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu.
Bogate doświadczenie kliniczne i praktyczną wiedzę zdobyła w trakcie pracy w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej, gdzie w 2017r uzyskała specjalizację w dziedzinie pediatrii, a w roku 2021 tytuł specjalisty w zakresie neurologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) i Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej (PTNDz) i Polskiego Towarzystwa Neufizjologii Klinicznej. Nie wyobraża sobie życia bez stałego dbania o rozwój naukowy, uczestniczy w licznych konferencjach, kursach i warsztatach. Kontynuuje edukację uczestnicząc w Podyplomowym Studium Metodologii Badań Naukowych. Jej pasją jest historia sztuki, podróże i sport.

Zakres usług i leczenie:
Ocena rozwoju psychomotorycznego niemowląt i małych dzieci
Ocena neurorozwojowa metodą Vojty
Diagnostyka zaburzeń epizodycznych
Diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego dzieci i młodzieży