• tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

NEUROLOG

Powrót

dr Ilona Ruszkowska-Pieczonka

Specjalista pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Konsultacje pediatryczne - profilaktyka w okresie niemowlęcym i przedszkolnym oraz porady w zakresie szczepień u dzieci w każdym wieku, żywienie dzieci.Diagnostyka i leczenie niemowląt, dzieci i młodzieży: nawracających infekcji układu oddechowego, przewlekającego się kaszlu, bólów brzucha, powiększonych węzłów chłonnych, objawów alergicznych. Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego: nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego zaburzenia okresowe i napadowe zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne inne zaburzenia układu nerwowego wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego.

dr Barbara Gurda

Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z układam nerwowym(mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwami obwodowymi). Najczęstsze przyczyny: zaburzenia naczyniowe, guzy, urazy, infekcje, zatrucia, wady genetyczne, choroby metaboliczne. Objawy neurologiczne: bóle, zaburzenia czucia, zaburzenia czynności ruchowej(osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej), omdlenia, zaburzenia przytomności, zaburzenia pamięci, słuchu, widzenia, zawroty głowy i snu. Neurolog dziecięcy bada koordynację ruchową, też czucie, sprawdza czy mowa i zasób słów dziecka są właściwe dla jego wieku, może też sprawdzić dno oka. W bardziej skomplikowanych przypadkach niezbędna będzie tomografia, elektromiografia, spektroskopia lub angiografia. Do neurologa dziecięcego należy zwrócić się z dzieckiem, które ma tiki, albo nienaturalne napięcie ciała lub jego części. Niepokojąca jest także asymetria ciała i permanentne chodzenie na palcach. Diagnozy wymaga też unikanie kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, zaburzenia snu i drażliwość. Niepokojące jest również zatrzymanie się dziecka w rozwoju, problemy z pamięcią oraz koncentracją, a także objawy fizyczne: zaciskanie pięści ze schowanym kciukiem, drgawki, wyginanie się w łuk i częste prężenie. Konsultacja polega na ogólnej ocenie rozwoju dziecka, a także wykluczeniu lub zdiagnozowaniu groźnych chorób: nerwowo–mięśniowych, padaczki, autyzmu, ADHD, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, przepukliny rdzeniowo–kręgowej czy mózgowego porażenia dziecięcego. Jest także pomocna w stanach po urazach głowy, zaburzeniach snu oraz mowy, a także nieprawidłowościach rozwoju i chorobach genetycznych