Umów się na wizytę
  • tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

MEDYCYNA SĄDOWA

Powrót

dr Marzena Łabęcka

Problemem badawczym medycyny sądowej są zagadnienia życia i śmierci, regulowane przez prawo i rozpatrywane przez wymiar sprawiedliwości. Zakres działalności medycyny sadowej jest więc ściśle determinowany potrzebami życia, które ulegając zmianom społeczno-politycznym i ekonomicznym inicjują nowe zjawiska i towarzyszące im patologie społeczne, stąd potrzeba interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach różnych dziedzin medycyny i prawa. Do szczególnych zadań medycyny sądowej należy działalność opiniodawcza, której wartość wynika z interdyscyplinarnego zastosowania specjalistycznej wiedzy, przydatnej w formułowaniu dowodów i ocen w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.