• tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

MEDYCYNA PRACY

Powrót

dr Jolanta Biegalska

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy badania medycyny pracy są zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem pracownika. Pracodawca nie ma prawa zatrudnić pracownika bez ważnego zaświadczenia o zdolności do pracy. Badania muszą być poprzedzone prawidłowym skierowaniem od pracodawcy, które oprócz danych firmy oraz danych pracownika musi zawierać nazwę stanowiska pracy oraz wykaz szkodliwych czynników występujących na danym stanowisku pracy. Badania profilaktyczne mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy. Badania wstępne wykonywane są przed rozpoczęciem pracy, badania okresowe wynikają z terminu badania wyznaczonego przez lekarza medycyny pracy, a badania kontrolne wykonuje się pracownikowi, który przez dłużej niż 30 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby.