• tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

LOGOPEDA I NEUROLOGOPEDA

Powrót

mgr Paulina Kuroczycka

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2004. W tym samym roku uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Metody Fonogestów. Rok później ukończyła Collegium Fremdsprache (Deutsch) w Dornbirn w Austrii. W latach 2005-2006 pracowała jako terapeutka z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W roku 2008 zdobyła certyfikat Austriackiego Ośrodka Kultury UAM, Centrum Egzaminacyjne ÖSD. W 2009 -2010 brała udział w licznych konferencjach i warsztatach m.in.: studium przypadku dziecka z niedosłuchem dzieci ryzyka dysleksji i uczniowie z dysleksją rozwojową –organizacja specjalistycznej pomocy. Stymulowanie funkcji poznawczych oraz rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych. Długoletnia praca z dziećmi (w różnym wieku) zainspirowała ją do zdobycia nowych kwalifikacji w dziedzinie logopedii oraz neurologopedii. Zawodowo zajmuje się nauczaniem dzieci i dorosłych oraz prowadzeniem terapii logopedycznej. DIAGNOSTYKA badanie mowy dziecka ocena sprawności narządów artykulacyjnych badanie toru oddechowego orientacyjne badanie słuchu badanie słuchu fonematycznego wczesna diagnostyka zagrożenia dysleksją badanie lateralizacji TERAPIA LOGOPEDYCZNA korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienie, czyli niewłaściwa artykulacja głosek dentalizowanych: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, c, dź”; niewłaściwa wymowa głoski „r”, tzw. „mowa bezdźwięczna" i inne) stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy (SORM, NSORM) profilaktyka dysleksji (zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu) nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (wg prof. J. Cieszyńskiej) zaburzenia neurologiczne i komunikacyjne u dzieci ( autyzm, obniżona sprawność intelektualna) konsultacje dla rodziców/opiekunów. TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA diagnoza i terapia zaburzeń językowych u osób po przebytych udarach i urazach mózgu diagnoza i terapia zaburzeń mowy typu afazja, dysartria diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych mózgu w chorobie Parkinsona w chorobie Alzheimera w stwardnieniu rozsianym w otępieniu konsultacje dla rodziców/opiekunów.