• tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

KARDIOLOG

Powrót

dr n. med. Hanna Górzna Kamińska

dr n. med. Emilia Szafran

Dr Emilia Szafran jest absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończyła w 2007r. z wyróżnieniem. W trakcie studiów otrzymała stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce. Od 2008 roku jest związana z Kliniką Kardiologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu. Główne zainteresowania to diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca u najmłodszych pacjentów, w tym noworodków i niemowląt. Dyplom specjalisty pediatry otrzymała w roku 2015r. W roku 2020 zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie Kardiologia Dziecięca.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę w zakresie Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej. W roku 2013 uzyskała certyfikat pozytywnego ukończenia kursu Echokardiografii Praktycznej.
W 2018r. uzyskała certyfikat ukończenia kursu European Paediatric Life Support.
W kwietniu 2022r. odbyła szkolenie z zakresu Echokardiografii Przezprzełykowej.
Aktualnie jest uczestnikiem programu wszechstronnego szkolenia w zakresie kardiologii interwencyjnej POWER KID.

Zajmuje się również pracą naukową i dydaktyczną. W 2012r. ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych UM w Poznaniu. Jest autorką 3 artykułów naukowych, dotyczących jakości życia dzieci z arytmią, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Temat ten jest jednocześnie podstawą jej rozprawy doktorskiej, którą obroniła w czerwcu 2018 roku z wyróżnieniem uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
Jest także nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prywatnie mama Antosia i Olgi.
Pasją jest sport: bieganie oraz fitness.

dr n. med. Krzysztof Czyż

Absolwent Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje w Szpitalu im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, w Klinice Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zajmuje się diagnostyką kardiologiczną (przede wszystkim elektrokardiografią spoczynkową, holterowską i echokardiografią) oraz leczeniem chorób układu krążenia u dzieci. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół nieinwazyjnego i zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca oraz stymulacji serca.

lek. med. Agnieszka Kowalska Tupko

lek. med. Magdalena Stefaniak