• tel. /fax: 61 225 32 85
  • tel. kom: 665 00 13 14
  • email: rejestracja@mpmedical.pl

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE


Kod badaniaNazwa badaniaCena
1Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)12
2OB (ICD-9: C59)10
3Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)15
5Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)21
6PT (INR) (ICD-9: G21)14
7APTT (ICD-9: G11)20
8Fibrynogen (ICD-9: G53)29
9D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)50
10Glukoza (ICD-9: L43)11
11Elektrolity (Na, K)19
12Sód (ICD-9: O35)11
13Potas (ICD-9: N45)11
3642Elektrolity (NA, K, Ca zjon.)19
3646Elektrolity (Na, K, Cl)15
14Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)41
15Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)12
16Cholesterol HDL (ICD-9: K01)14
17Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03)35
18Trójglicerydy (ICD-9: O49)12
3641Profil lipidowy (CHOL, HDL, TG)29
19Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)50
20ALT (ICD-9: I17)11
21AST (ICD-9: I19)11
22Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11)12
23Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)11
24Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)19
25Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)25
26GGTP (ICD-9: L31)12
27Cholinoesteraza (ICD-9: K95)20
28Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)19
29Amoniak (ICD-9: I23)100
30Lipaza (ICD-9: M67)32
31Amylaza (ICD-9: I25)13
32Mocznik (ICD-9: N13)11
33Kreatynina (ICD-9: M37)12
34Klirens kreatyniny (ICD-9: M37)25
35Cystatyna C (ICD-9: K16)150
36Kwas moczowy (ICD-9: M45)14
37Białko całkowite (ICD-9: I77)13
38Albumina (ICD-9: I09)25
39Proteinogram (ICD-9: I79)35
40Żelazo (ICD-9: O95)16
41Ferrytyna (ICD-9: L05)47
42Wapń całkowity (ICD-9: O77)13
43Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)17
44Chlorki (ICD-9: I97)19
45Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)12
46Magnez (ICD-9: M87)14
47Bilirubina noworodkowa (ICD-9: I89)19
98Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) (ICD-9: O29)95

BADANIA KAŁU


Kod badaniaNazwa badaniaCena
50Kał - badanie ogólne (ICD-9: A23)29
51Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)29
52Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21)29
53Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21)19
54Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)49
55Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)29
57Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (nosicielstwo) (ICD-9: 91.831) 3 ozn.144
58Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)49
59Kał - norowirusy79
255Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65)55
580pH kału19
582Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83)198
583Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną (ICD-9: X15)149
590Laktoferyna w kale met. ELISA169
591Kał – badanie rozszerzone45
696Tasiemiec - identyfikacja gatunku80
1270Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)150
1273Clostridium difficille-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR (ICD-9: S83)290
3147Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną35
3194Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9: )99
3221KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9: )590
3222Clostridium difficile w kale, met. Real-Time PCR (ICD-9: )389
3234Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21)29
3756Kał - badanie ogólne + ciała redukujące18
3236Kał- pasożyty tropikalne135
3217Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)75
3235Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator)75
3763Zonulina325

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH


Kod badaniaNazwa badaniaCena
63Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)95
64Prokalcytonina, półilościowo (ICD-9: N58)89
61CRP, ilościowo (ICD-9: U75)29
65ASO, ilościowo (ICD-9: U75)30
67RF, ilościowo (ICD-9: K21)32
69Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)29
70anty-CCP (ICD-9: N66)95
76CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)30
3430Czynnik reumatoidalny RF IgG (ICD-9: )129
3432Czynnik reumatoidalny RF IgA (ICD-9: )129
3282Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) (ICD-9: )170

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
74hs Troponina I (ICD-9: O59)49
75CK (ICD-9: M18)19
77CK-MB, mass (ICD-9: M19)49
79Troponina T (ICD-9: O61)39
80Mioglobina45
81NT pro-BNP (ICD-9: N24)140
82BNP (ICD-9: N34)140
83Homocysteina (ICD-9: L62)69
188Renina (ICD-9: O27)59

HEMATOLOGIA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
4Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53)12
85Retikulocyty (ICD-9: C69)13
86Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66)20
87Płytki krwi (ICD-9: C66)13
88Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69)15
243Inhibitor czynnika IX met. Bethesda (ICD-9: G69)160
585Leukocytoza (ICD-9: C30)12
592Mielogram (ICD-9: C51)85
701Eozynofilia bezwzględna (ICD-9: C55)49
702Eozynofilia, wymaz z nosa (ICD-9: 91.891)19
703Eozynofilia, wymaz z gardła (ICD-9: 91.891)19
3248Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)350
3249Markery aktywacji limfocyta T350
3371Białko S, aktywność (ICD-9: G07)98
3372Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63)198
3461Komórki NK240
692Komórki LE49

SEROLOGIA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
90Grupa krwi (ICD-9: E65)49
91Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)78
92Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)44
93Karta identyfikacyjna grupy krwi17
94P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)39
95Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)39
981Określanie fenotypu Rh49
983P/c. termostabilne (ICD-9: E05)59
986P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05)350

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY


Kod badaniaNazwa badaniaCena
100TSH (ICD-9: L69)31
101FT4 (ICD-9: O69)33
102FT3 (ICD-9: O55)33
103T4 (ICD-9: O67)35
104T3 (ICD-9: O51)35
105anty-TPO (ICD-9: O09)42
106anty-TG (ICD-9: O18)45
107P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)99
108Tyreoglobulina (ICD-9: O65)79
109TSI - immunoglobuliny stymulujące tarczycę (ICD-9: )90
3345Odwrotna trójjodotyronina (rT3)120

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE


Kod badaniaNazwa badaniaCena
110FSH (ICD-9: L65)39
111LH (ICD-9: L67)39
112Estradiol (ICD-9: K99)39
113Progesteron (ICD-9: N55)39
114Prolaktyna (ICD-9: N59)34
116Beta-HCG (ICD-9: L46)37
117HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)75
118Estriol wolny (ICD-9: L01)39
119PAPP-A (ICD-9: I84)75
120Prisca - raport98
121DHEA-SO4 (ICD-9: K27)49
122DHEA (ICD-9: K25)55
123Androstendion (ICD-9: I31)59
124Testosteron (ICD-9: O41)39
125Testosteron wolny (ICD-9: O41)69
126SHBG (ICD-9: I83)49
12717-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)59
130Kariotyp, badanie cytogenetyczne450
131Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)39
132Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)29
136Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)89
137AMH (ICD-9: L68)198
138Inhibina B198
139Makroprolaktyna (ICD-9: N59)124
899Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)460
3320HCG całkowite (ICD-9: L47)49
3321HCG Wolna podjednostka beta (standard FMF) (ICD-9: L46)98
3322PAPP-A (standard FMF) (ICD-9: I84)98
3323Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF150
3329Inhibina A210
3342Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55)98
4058Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, monosomia X) (ICD-9: )2300
4957SANCO RhD Test (ICD-9: )350
4959SANCO Test Prenatalny (ICD-9: )2100
4960SANCO PLUS Test Prenatalny (ICD-9: )2600
4965SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu2410
4966SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu2910
5042Cytologia cienkowarstwowa LBC+ HPV 14 genotypów (ICD-9: )250
5043Cytologia cienkowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR (ICD-9: )250
5044Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 14 genotypów + Chlamydia trachomatis met. PCR (ICD-9: )420
5046HPV 14 genotypów + p16 i Ki67 - ekspresja białek (ICD-9: )380
5047Niepłodność męska – badanie genu CFTR (10 mutacji) (ICD-9: )450
3325Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych (ICD-9: 91.891)199
133Seminogram (ICD-9: 91.891)100

DIAGNOSTYKA ANEMII


Kod badaniaNazwa badaniaCena
140Transferyna (ICD-9: O43)49
142Kwas foliowy (ICD-9: M41)89
143Erytropoetyna (ICD-9: K91)59
144TIBC (ICD-9: O93)21
145UIBC (ICD-9: O93)21
147Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95)49
3901Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD) (ICD-9: K29)349
3903Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)610
3904Test EMA350
3908Elektroforeza hemoglobin (ICD-9: C19)290

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY


Kod badaniaNazwa badaniaCena
150Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55)35
152Fruktozamina (ICD-9: L27)65
153Insulina (ICD-9: L97)49
154C-peptyd (ICD-9: N33)55
156P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)98
157P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo98
886Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)140
887Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)140
888Insulina po obciążeniu (0,1) (ICD-9: L97)98
889Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97)196
890Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97)98
891Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) (ICD-9: L97)98
892Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3, 4) (ICD-9: )240
3352Insulina po obciążeniu (ICD-9: L97)49
3360Insulina po posiłku (ICD-9: )49
3361Insulina po posiłku (0,1) (ICD-9: )98
3362Insulina po posiłku (0,2) (ICD-9: )98
3363Insulina po posiłku (0,1,2) (ICD-9: )140
3396Insulina po posiłku (0,1,2,3) (ICD-9: )189
3397Insulina po posiłku (0,1,2,3,4) (ICD-9: )235
950Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43)19
951Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)29
952Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43)10
953Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43)19
954Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43)19
955Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)29
956Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43)19
957Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L43)36
958OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h) (ICD-9: L43)28
960Glukoza po posiłku (0,1) (ICD-9: L43)19
961Glukoza po posiłku (0,1,2) (ICD-9: L43)29
962Glukoza po posiłku (0,2) (ICD-9: L43)19
3339IGF-1 ALS149
3349Glukagon220
3351C-peptyd po obciążeniu (ICD-9: N33)59
3354Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)120

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH


Kod badaniaNazwa badaniaCena
160Parathormon (intact) (ICD-9: N30)49
161Kalcytonina (ICD-9: M11)64
162Osteokalcyna (ICD-9: N27)69
163Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)16
164Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)25
165C-telopeptyd kolagenu typu I250
3463P1NP całkowity (ICD-9: )59
166Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53)98

WITAMINY


Kod badaniaNazwa badaniaCena
3347Beta karoten155
3380Witamina A (ICD-9: O81)110
3381Witamina B1165
141Witamina B12 (ICD-9: O83)47
3382Witamina B2149
3184Witamina B3246
3383Witamina B5185
3384Witamina B6149
3346Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85)190
167Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)198
168Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)65
3344Witamina E140
3385Witamina H250
3386Witamina K1 (ICD-9: )189
3394Panel witamin A, C, E (ICD-9: )380
3399Panel witamin A i E (ICD-9: )240

INNE HORMONY I METABOLITY


Kod badaniaNazwa badaniaCena
17317-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)69
17417-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)55
170ACTH (ICD-9: L63)49
177Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)72
884Aktywność reninowa osocza test czynnościowy (ICD-9: I07)160
175Aldosteron (ICD-9: I15)65
176Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)65
3343Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40)99
3723Alfa-2 makroglobulina99
3722Amyloid A149
3427Cystyna w DZM, ilościowo (ICD-9: K19)140
179Dopamina w DZM (ICD-9: M15)99
178Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89)220
193Gastryna (ICD-9: L33)75
190Hormon wzrostu (ICD-9: L71)49
192IGF-1 (ICD-9: O32)143
191IGF-BP3 (ICD-9: O32)85
3328Indeks sFlt-1/PlGF250
181Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15)150
881Kortyzol – rytm dobowy (ICD-9: M31)45
3356Kortyzol - test hamowania dexametazonem (ICD-9: M31)20
3355Kortyzol - test stymulacji synactenem (ICD-9: M31)20
171Kortyzol (ICD-9: M31)45
172Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)59
3366Krążący antykoagulant (ICD-9: N89)69
184Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39)110
3337Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM165
3754Kwas metylomalonowy (MMA)290
185Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47)137
194Leptyna (ICD-9: M62)110
182Metoksykatecholaminy (ICD-9: M99)250
183Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)230
3338PlGF (KRYPTOR)320
3327PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu250
3336Profil steroidowy w DZM met. GC/MS370
3353Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59)64
880Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59)96
146Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28)85
195Serotonina (ICD-9: O33)98
196Serotonina w DZM (ICD-9: O33)98
3326sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1190
885TSH test czynnościowy (ICD-9: L69)30
4926Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP) (ICD-9: )289
3350Wazopresyna (ICD-9: O79)190

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH


Kod badaniaNazwa badaniaCena
3330Adrenalina (ICD-9: I05)99
205AFP (ICD-9: L07)44
4946ALK – badanie mutacji metodą sekwencjonowania (ICD-9: )990
3851Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p 190, p210/230- jakościowo700
3850Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p210 - ilościowo1050
213Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)69
214Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92)59
215BRCA 1 met. biologii molekularnej290
896BRCA 2 met. biologii molekularnej230
206CA 125 (ICD-9: I41)44
207CA 15-3 (ICD-9: I43)44
208CA 19-9 (ICD-9: I45)44
212CA 72-4 (ICD-9: I49)143
3375CA-50 (ICD-9: )220
204CEA (ICD-9: I53)45
186Chromogranina A (ICD-9: K08)163
211CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)143
3666Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC110
3462EarlyCDT-Lung (ICD-9: )1200
203Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17)24
904Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET490
199HE4 (ICD-9: I52)125
4947HOXB13 – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: )250
584Kalprotektyna w kale150
589M2-PK w kale met. ELISA215
4925Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (ICD-9: )300
4948MMR - badanie ekspresji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (ICD-9: )460
3811Mutacje w genie CYP1B1199
4949NBN – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: )250
3453NMP-22 (ICD-9: )299
3332Noradrenalina (ICD-9: N21)99
3936Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (ICD-9: )1350
3935Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (ICD-9: )1350
219NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85)143
4964OncoCup Dx - ognisko pierwotne - dla kobiet (ICD-9: )1550
4963OncoCup Dx - ognisko pierwotne - dla mężczyzn (ICD-9: )1550
4961OncoLung Dx - Płuca (ICD-9: )1150
4962OncoOvarianDx - Jajniki (ICD-9: )990
3196p16 i Ki67 - ekspresja białek210
3857Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej (ICD-9: )450
3858Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej (ICD-9: )600
893PALB2 met. biologii molekularnej (ICD-9: )250
217Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot (ICD-9: O03)298
3899PCA3 w moczu2050
3464ProGRP (ICD-9: )59
3479Polipeptyd trzustkowy (PP) (ICD-9: )189
200PSA całkowity (ICD-9: I61)42
3700PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)90
201PSA wolny (ICD-9: I63)55
34704K score- ocena ryzyka raka prostaty1890
3471Select MDx- płynna biopsja prostaty1700
3790RAS/BRAF – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF (ICD-9: )1400
198ROMA (Ca125+HE4+ROMA)160
218S100 (ICD-9: I82)143
210SCC - Ag (ICD-9: I59)98
3818Septyna 9690
3791TP53 – badanie mutacji germinalnych w genie TP53 (ICD-9: )590
3898TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy150
209TPS (ICD-9: I57)89

UKŁAD KRZEPNIĘCIA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
222Czas trombinowy (ICD-9: G25)29
224Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)99
225Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)99
226Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31)99
227Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)150
228Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)99
229Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)99
230Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)99
231Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)99
232Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność (ICD-9: G43)99
233Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47)99
234Aktywność kofaktora restocetyny (ICD-9: G47)159
236Inhibitory czynnika VIII met. Bethesda (ICD-9: G69)469
242FDP - produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77)90
253Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67)69
235Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)59
237Białko C, aktywność (ICD-9: G05)198
3368Oporność na aktywne białko C79
238Białko S wolne (ICD-9: G07)98
239Czynnik V Leiden270
240Mutacja 20210 G-A genu protrombiny230
3373Czynnik von Willebranda - aktywność (ICD-9: G47)99
3821Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)390
3859Nadkrzepliwość panel rozszerzony (ICD-9: )460
241Termolabilny wariant MTHFR240
599HbA2 (ICD-9: C19)199

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY


Kod badaniaNazwa badaniaCena
244Mukoproteiny (ICD-9: N26)18
245Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA98
246IgG (ICD-9: L93)38
247IgM (ICD-9: L95)38
248IgA (ICD-9: L85)38
3830IgD (ICD-9: L87)89
3241IgG1, podklasa190
3242IgG2, podklasa190
3243IgG3, podklasa190
3244IgG4, podklasa140
249Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)65
250Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)65
251Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)98
252HLA-B27149
3645Antygen HLA-B57 (ICD-9: )289
254Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)98
256Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)98
257Ceruloplazmina (ICD-9: I95)59
258Haptoglobina59
259C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)135
260C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)135
261Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)59
262Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)59
263Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)59
264Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)59
3246Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda150
3247Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu150
266Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)298
267Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)298
268Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)99
269Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92)139
270Apo A1 (ICD-9: I71)39
272Apo B (ICD-9: I67)59
273Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)85
274Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71)149
576Aldolaza (ICD-9: I13)29
3245IgG1-4, zestaw podklas490
3271IgA met. nefelometrii49
3272IgG met. nefelometrii49
3273IgM met. nefelometrii49
3431Czynnik reumatoidalny RF IgM (ICD-9: )129
3573IgG w PMR (ICD-9: L93)69
3577IgA w PMR69
3578IgM w PMR69

BADANIA Z MOCZU


Kod badaniaNazwa badaniaCena
3719a1-mikroglobulina w moczu99
3331Adrenalina w DZM (ICD-9: I05)99
296Albumina w DZM (ICD-9: I09)29
3270Albumina w moczu (ICD-9: I09)25
295Amylaza w moczu (ICD-9: I25)16
275Białko w DZM (ICD-9: A07)16
265Białko Bence'a-Jonesa w moczu59
284Chlorki w DZM (ICD-9: I97)16
294Chlorki w moczu (ICD-9: I97)14
278Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)16
288Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23)14
286Glukoza i ketony w moczu, jakościowo10
276Glukoza w DZM (ICD-9: L43)16
281Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)16
282Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45)16
577Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS310
279Magnez w DZM (ICD-9: M87)16
289Magnez w moczu (ICD-9: M87)14
3334Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)49
280Mocznik w DZM (ICD-9: N13)16
3333Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05)99
3335Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)49
3905Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43)130
3208Schistosoma haemobiotium w moczu (ICD-9: )250
283Sód i potas w DZM16
277Wapń w DZM (ICD-9: O77)16
287Wapń w moczu (ICD-9: O77)14
299Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09)29

INFEKCJE


Kod badaniaNazwa badaniaCena
5016Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo (ICD-9: )189
461Adenowirusy met. PCR, jakościowo249
3477Adenowirus typ 2 IgG (ICD-9: )129
3478Adenowirus typ 2 IgM (ICD-9: )129
3673Aktywność beta-glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana (ICD-9: )455
3143Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47)159
3144Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF159
496Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)220
495Aspergillus fumigatus IgA82
493Aspergillus fumigatus IgG82
494Aspergillus fumigatus IgM82
3219Aspergillus spp.IgG, ilościowo (ICD-9: W05)390
3230Aspergilus fumigatus met. PCR jakościowo459
3136Babesia divergens met.PCR, jakościowo170
3145Babesia microti IgG met. IIF159
3146Babesia microti IgM met. IIF159
3101Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi160
3120Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF140
3121Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF140
483Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot299
487Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5)330
482Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05)130
5033BKV, Adenowirus, CMV jakościowo met. PCR (ICD-9: )520
475Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG (ICD-9: S87)240
3141Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57198
430Borelioza IgG (ICD-9: S21)59
432Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23)140
916Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)49
3575Borelioza IgG w PMR met. Western Blot (ICD-9: S23)120
3576Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica (ICD-9: S21)69
431Borelioza IgM (ICD-9: S25)59
433Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27)140
917Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)49
3574Borelioza IgM w PMR met. Western Blot (ICD-9: S27)120
3213Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia100
3103Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot (ICD-9: S23)198
3104Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot (ICD-9: S25)198
434Borrelia burgdorferi met. PCR, jakościowo190
3205Borrelia burgdorferi-rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG (ICD-9: S31)450
435Bruceloza IgG (ICD-9: S41)69
436Bruceloza IgM (ICD-9: S43)69
437Bruceloza met. OWD (ICD-9: S45)299
3175Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)55
1260Campylobacter antygen w kale (ICD-9: S49)65
489Candida – antygen krążący (ICD-9: W17)190
492Candida albicans IgA89
490Candida albicans IgG89
491Candida albicans IgM89
3218Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19)199
382Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)59
3112Chlamydia pneumoniae IgA IIF (ICD-9: S63)55
380Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)59
3113Chlamydia pneumoniae IgG IIF (ICD-9: S67)55
381Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)59
3114Chlamydia pneumoniae IgM IIF (ICD-9: S65)55
384Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo190
5014Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo (ICD-9: )340
3674Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM (ICD-9: )599
5036Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo (ICD-9: )340
5037Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo (ICD-9: )340
5035Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum met. PCR jakościowo (ICD-9: )340
389Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69)75
388Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)59
3115Chlamydia trachomatis IgA IIF (ICD-9: S71)55
386Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)59
3116Chlamydia trachomatis IgG IIF (ICD-9: S73)55
387Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)59
3117Chlamydia trachomatis IgM IIF (ICD-9: S75)55
391Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (ICD-9: S79)190
4902Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, met. PCR, jakościowo165
449Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM160
3180CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)140
350CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)49
918CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (ICD-9: F19)159
352CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)89
351CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)49
919CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (ICD-9: F23)159
353CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (ICD-9: F26)280
354CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)198
468Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71)140
469Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72)140
464Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące189
488Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)160
484Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) (ICD-9: X11)98
366EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42)59
360EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)49
365EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)59
3564EBV (Epstein-Barr virus) IgG w PMR (ICD-9: F49)149
3200EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: )150
3173EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil99
361EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)49
3565EBV (Epstein-Barr virus) IgM w PMR (ICD-9: F50)149
363EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo498
364EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo210
5034EBV, Parvowirus B-19, HSV jakościowo met. PCR (ICD-9: )520
3454Enterowirusy IgA met. ELISA (ICD-9: )149
3177Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29)120
3566Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)139
3176Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28)120
3567Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)139
455Enterowirusy met. ELISA199
939Enterowirusy w płynie z jamy ciała149
3102Filarioza, badanie mikroskopowe krwi150
5018Genotypowanie HPV DNA 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (ICD-9: F38)120
3207Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów (ICD-9: )189
3210Giardia lamblia IgA (ICD-9: )96
485Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13)130
3167Gorączka Denga IgG, met ELISA (ICD-9: F39)190
3166Gorączka Denga IgM, met. ELISA190
3156Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA210
3157Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA210
470Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)350
428Grypa A, A/H1N1, B, typowanie met. PCR275
3201Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT-PCR (ICD-9: )350
427Grypa typ A i B antygeny59
414Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)110
415Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)110
416Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)110
417Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)110
3169Hantavirus IgG, met. ELISA98
3168Hantavirus IgM, met. ELISA98
317HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)89
318HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)79
304HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)49
305HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)69
302HBe antygen (ICD-9: V35)59
303HBe przeciwciała (ICD-9: V38)79
300HBs antygen (ICD-9: V39)24
499HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)46
301HBs przeciwciała (ICD-9: V42)39
308HBV met. PCR, genotypowanie A - H495
306HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47)350
5008HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: )450
5013HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: )650
5011HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: )650
307HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47)190
5012HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: )650
5010HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: )650
3170HBV met. PCR, lekooporność entekawir450
309HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę450
313HCV met. PCR, genotypowanie550
311HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56)350
5007HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: )450
312HCV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V55)198
5009HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie (ICD-9: )650
310HCV przeciwciała (ICD-9: V48)40
314HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49)185
399Helicobacter pylori - jakościowo (ICD-9: U06)35
398Helicobacter pylori - test oddechowy250
401Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)39
400Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)44
403Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13)60
402Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15)39
355Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64)69
356Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65)69
4940HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR (ICD-9: )149
320HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)42
322HIV-1 met. PCR, ilościowo (ICD-9: F92)270
323HIV-1 met. PCR, jakościowo (ICD-9: F92)220
3750HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT300
3761HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT250
3161HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68,6/11,42,43,44 (ICD-9: F38)270
5017HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11 (ICD-9: )299
394HPV DNA 30 typów, genotypowanie met. mikromacierzy235
3162HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 (ICD-9: F38)198
3160HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ICD-9: F38)99
396HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (ICD-9: F38)190
397HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR280
358HSV (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. PCR, jakościowo190
913HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)220
914HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (ICD-9: F65)220
5032HSV, Adenowirus, Ch.trachomatis jakościowo met. PCR (ICD-9: )520
324HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32)160
3838IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie490
1358Karbapenemazy – KPC, MBL (IMP, VIM, NDM), OXA48 , met. Real Time- PCR (ICD-9: )380
3197Kiła (Treponema pallidum) test potwierdzenia (VDRL, FTA- ABS, TPHA) w PMR (ICD-9: )129
332Kiła (Treponema pallidum), FTA55
337Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS65
333Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81)75
334Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83)55
3191Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR59
338Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)35
330Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79)19
3535Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA, FTA ABS, TPHA) (ICD-9: U79)99
3536Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,FTA ABS,TPHA,Kiła (Treponema pallidum)) (ICD-9: U79)149
331Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)95
335Kiła (Treponema pallidum), TPHA55
336Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79)19
3203Panel infekcji układu oddechowego, 20 patogenów (ICD-9: )699
3596Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV met. PCR (ICD-9: )169
3239Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale65
407Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)59
405Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)59
406Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)59
3223Krztusiec (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), różnicowanie met. PCR, jakościowo (ICD-9: )199
3133Legionella pneumophila IgA (legionelloza)79
3131Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16)79
3134Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19)79
3132Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)79
3130Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18)130
3215Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot330
443Leptospiroza (ICD-9: U22)198
444Leptospiroza p.ciała IgG (ICD-9: )99
3480Leptospiroza (ICD-9: U22)198
3139Listeria monocytogenes, IgG met. IIF160
440Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26)79
3155Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi.175
3129Malaria, jakościowo (ICD-9: X23)45
3204Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG) (ICD-9: )130
362Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55)35
3211Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite (ICD-9: )270
472Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z okr. wrazliwości na rifampicynę, Real Time-PCR (ICD-9: U37)350
471Mycobacterium tuberculosis test jakościowy59
379Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo175
367Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo198
3149Mycoplasma pneumoniae – test przesiewowy (ICD-9: U45)89
3142Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40)59
370Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)69
371Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)69
3209Mycoplasma pneumoniae IgM met. immunochromatograficzną (ICD-9: U43)99
373Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo175
392Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo (ICD-9: U46)198
420Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)79
3591Odra (Morbilli virus) IgG w PMR (ICD-9: F96)149
421Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)79
422Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)99
3568Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR (ICD-9: V68)149
423Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)99
3569Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR (ICD-9: V69)149
5040Ospa (Varicella zoster virus) jakościowo met. PCR (ICD-9: )250
3150P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01)49
3749P/ciała anty-HDV (anty-delta) (ICD-9: V59)499
3110Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. Real Time PCR790
3212Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR 199
439Panel infekcji odkleszczowych met. PCR550
3128Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. PCR (ICD-9: S79)198
3158Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum met. PCR198
5015Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów, Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum, met. PCR (ICD-9: )450
3127Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum met. PCR (ICD-9: F38)290
3108Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF290
3107Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocitophilum, B.henselae, B.quintana) met. IIF275
3109Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF598
3111Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR490
477Panel TORCH 10 patogenów IgG (ICD-9: )149
3119Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR250
426Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04)90
459Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)98
3171Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33)98
3172Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34)98
3188Parwowirus B19 jakościowo met.PCR230
460Parwowirus B19 met. PCR, ilościowo370
3238Pasożyty tropikalne w moczu129
409Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF169
410Pneumocystis carinii IgG149
411Pneumocystis carinii IgM149
413Pneumocystis jiroveci - wymaz (ICD-9: W35)49
3233Pneumocystis jirovecii met. PCR199
3231Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocysty w plwocinie met. DIF (ICD-9: W35)320
3182Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo270
3183Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo270
3193Poliomawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo (ICD-9: )249
3192Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo249
462Poliomawirus BK (BKV) met. PCR, jakościowo145
463Poliomawirus JC (JCV) met. PCR, jakościowo259
3387Poliovirus Typ 1 i 3 przeciwciała całkowite (ICD-9: )360
3237Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym98
478Różyczka – wykrywanie RNA met. PCR (ICD-9: )249
345Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)59
347Różyczka (Rubella virus) IgG awidność175
346Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)59
466RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16)40
467RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17)40
454Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)250
3159Schistosomoza IgG, met. Western Blot330
327Stosunek limfocytów CD4/CD8 (ICD-9: C43,CD45)150
424Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)59
425Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)59
698Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31)59
3584TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84)150
3562TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR (ICD-9: F84)139
438TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)155
3579TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA w PMR289
321Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90)360
476Tężec (Clostridium tetanii) IgG (ICD-9: S85)198
480Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)98
3195Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność270
339Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot290
3224Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) (ICD-9: )189
3206Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) (ICD-9: )145
3138Toksoplazmoza IgG, IgM w PMR (ICD-9: X47)160
359Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot440
348Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot440
349Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot440
1262Toksyna Shiga w kale (ICD-9: )59
342Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37)98
340Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41)40
343Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49)90
341Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45)40
344Toxoplasma gondii met. PCR, jakościowo187
3137Toxoplasma gondii w PMR met. PCR380
497Toxoplazma gondi, przeciwciała IgG, IgM (ICD-9: X47)55
3174Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA (ICD-9: U02)215
393U. urealyticum/U. parvum met. PCR, jakościowo198
935VDRL w PMR (ICD-9: U79)40
697Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31)330
3199Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA290
481Włośnica (Trichinella spiralis) IgG (ICD-9: X53)169
3165Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot (ICD-9: B75)330
3153Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA (ICD-9: U89)140
3151Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA (ICD-9: U87)140
3148Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA190
3152Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA (ICD-9: U88)140
3189Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) – 12 gatunków patogenów met. PCR350

TOKSYKOLOGIA – LEKI


Kod badaniaNazwa badaniaCena
35956-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo (ICD-9: )250
4903Amikacyna, ilościowo (ICD-9: T01)40
515Amiodaron w surowicy (ICD-9: T03)169
3001Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)120
3000Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)49
3004Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)89
3005Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)89
511Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)120
3364Dabigatran, stężenie250
505Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)69
504Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)69
3010Fenotiazyny w moczu, jakościowo (ICD-9: P81)49
3096Fentanyl w moczu, jakościowo (ICD-9: P49)29
503Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)69
518Gentamycyna (ICD-9: T30)65
501Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)69
502Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)49
4920Lamotrygina w surowicy, ilościowo159
4919Lewetyracetam w surowicy (ICD-9: )320
500Lit, ilościowo (ICD-9: M73)25
512Metotreksat, ilościowo (ICD-9: T41)99
527Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)39
3593Oksykodon w moczu, jakościowo (ICD-9: )69
3065Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)49
508Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)129
4916Profil inhibitorów kanałów wapniowych w moczu250
4915Profil inhibitorów kanałów wapniowych we krwi250
4914Profil leków antypsychotycznych w moczu300
4913Profil leków antypsychotycznych we krwi250
4906Profil leków beta-adrenolityków w moczu250
4905Profil leków beta-adrenolityków we krwi250
4912Profil leków przeciwdrgawkowych w moczu250
4911Profil leków przeciwdrgawkowych we krwi250
4910Profil leków psychotropowych w moczu250
4909Profil leków psychotropowych we krwi250
4908Profil leków uspokajająco-nasennych w moczu250
4907Profil leków uspokajająco-nasennych we krwi250
506Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51)240
3097Propoksyfen w moczu, jakościowo (ICD-9: P49)29
3365Rywaroksaban, stężenie199
3092Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91)59
509Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)49
519Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo (ICD-9: T54)255
513Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56)135
510Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)120
4921Tioguanina we krwi, ilościowo210
3434Tiopental w surowicy (ICD-9: )169
4917Tramadol w surowicy (ICD-9: )320
3027Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05)69
516Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)95
517Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)110

TOKSYKOLOGIA – NARKOTYKI


Kod badaniaNazwa badaniaCena
3093Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo298
521Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)49
3082Amfetamina/Metamfetamina w moczu, półilościowo (ICD-9: P60,P07)59
3094Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo298
523Ecstasy w moczu, jakościowo39
524Heroina w moczu, jakościowo (ICD-9: P05)39
526Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)39
3079Kanabinoidy w moczu, półilościowo (ICD-9: P99)59
525Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)39
3080Kokaina w moczu, półilościowo (ICD-9: P45)59
528Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)39
520Narkotyki panel w moczu, jakościowo69
3081Opiaty w moczu, półilościowo (ICD-9: P05)89
4918PRZESIEWOWY TEST W KIERUNKU NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ICD-9: )120

TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE


Kod badaniaNazwa badaniaCena
3091Acetylocholinesteraza krwinkowa (ICD-9: K93)79
3912Aluminium (Glin) w surowicy (ICD-9: P39)80
3084Amanityna w moczu, ilościowo500
4904Amanityna w surowicy, ilościowo (ICD-9: )780
563Arsen we krwi (ICD-9: P11)120
3037Atropina w moczu jakościowo149
3003Baklofen w moczu, jakościowo (ICD-9: P21)149
3377Bar (ICD-9: )220
3077Barbiturany w moczu - jakościowo (ICD-9: P13)49
3076Benzodiazepiny w moczu, jakościowo (ICD-9: P79)49
3376Bizmut (ICD-9: )220
3263Brom w surowicy120
3007Chlorprotixen w moczu, jakościowo149
3098Chrom (ICD-9: P19)130
3083Chrom w moczu (ICD-9: P19)150
554Cynk w moczu, ilościowo (ICD-9: K15)59
555Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15)98
551Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)49
549Cytryniany w moczu98
3042Dekstrometorfan w moczu jakościowo149
530Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)98
3050Fencyklidyna w moczu jakościowo49
535Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)89
3379Fluor (ICD-9: L09)310
534Glikol etylenowy w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)250
533Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27)250
3087Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)70
3085Glikole – badanie wstępne, ilościowo (ICD-9: P27)70
3088Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)98
3086Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo (ICD-9: P27)98
3053Haloperidol w moczu jakościowo59
3012Hydroxyzyna w moczu, jakościowo149
3054Izoniazyd w moczu49
3055Izoniazyd we krwi49
3262Jod w DZM270
3261Jod, ilościowo270
562Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43)69
561Kadm we krwi, ilościowo (ICD-9: P43)69
544Karboksyhemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)65
3057Ketamina w moczu jakościowo49
3910Kobalt w surowicy (ICD-9: M25)160
575Koproporfiryna (ICD-9: M27)45
3378Krzem (ICD-9: )199
572Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)49
553Kwas hipurowy150
4201Kwas mrówkowy w moczu98
4200Kwas mrówkowy we krwi98
539Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)98
567Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)89
3913Mangan we krwi (ICD-9: M93)110
3015Metadon w moczu, jakościowo (ICD-9: P57)49
3922Metale – panel 6 metali (ICD-9: )300
522Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)49
532Metanol, ilościowo (ICD-9: P65)250
545Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61)65
557Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)59
556Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68)59
3586Mleczany w PMR, ilościowo (ICD-9: N11)39
546Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)49
514Mykofenolan mofetilu (MPA)169
3099Nikiel (ICD-9: P69)130
559Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71)98
558Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)98
573Porfiryny całkowite w moczu (ICD-9: N41)120
3090Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo98
3089Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo98
560Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89)149
3264Rtęć we krwi (ICD-9: P89)169
3095Selen, ilościowo (ICD-9: O31)130
548Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)99
3026Tramadol w moczu, jakościowo59
3918Tytan w surowicy (ICD-9: )139
3433Wolfram (ICD-9: )129

AUTOIMMUNOLOGIA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
158P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) (ICD-9: )275
600PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21)69
601PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening (ICD-9: O21)89
602PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)130
603PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)69
604SLE, półilościowo (ICD-9: O21)40
605PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)120
606P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)98
607P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91)69
608PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)220
609PPJ panel sklerodermia met. immunoblot (ICD-9: O21)220
610P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)69
611P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)69
612P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)69
613P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21)69
614P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21)69
615P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21)120
616Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID (ICD-9: O21)130
617Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21)110
618Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF (ICD-9: O21)79
619PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)100
620P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)89
621P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)89
622P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)120
623P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)89
624P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)89
625P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF120
626P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF98
627P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF98
628P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF149
629P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)69
630P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)69
631P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17)110
632P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)89
633P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79)89
634P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA (ICD-9: N79)198
635P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)98
636P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)98
637P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69)98
638P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83)98
639P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81)98
640P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)89
641P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)89
642P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)130
643P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)120
644P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)120
645P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)198
646P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)99
647P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)99
648P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)140
649P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)69
650P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)69
651P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)99
652P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)69
653P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)69
654P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)98
655Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89)198
3276Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)45
3277Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)120
3278Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)75
656P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG90
657P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM90
658P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM150
660P/c. p. antygenom jajnika met. IIF149
661P/c. p. antygenom łożyska met. IIF149
662P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF149
663P/c. p. plemnikom met. IIF149
665P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA230
666P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA160
667P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF99
668P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93)230
669P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)69
670P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93)149
672P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97)98
673P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF98
674P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67)98
675P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67)98
676P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95)98
677P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99)139
678Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)190
679P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF99
680P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)99
681P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF59
682Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF59
683p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF120
684P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)160
685P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: )330
686P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF120
687Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891)99
688P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73)98
689P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891)59
690Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891)99
693P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF98
694P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF98
695PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) (ICD-9: O21)75
699Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF70
3140Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF120
3240Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF490
3254P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM249
3255P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG249
3257p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF198
3260P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75)49
3279PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21)69
3280PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21)69
3281PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) (ICD-9: O21)60
3284Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot140
3285Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot85
3286Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 90
3287Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF169
3288Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot120
3289Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT120
897Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR200
3290Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot170
3293Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. immunoblot210
3294P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA69
3274P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA150
3316Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) (ICD-9: O21)180
3295P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA69
3296Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF69
659Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA (ICD-9: O11)649
691Autoprzeciwciała – panel przeglądowy150
3297PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)140
3298PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA69
3299PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA69
3300PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 89
3301PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 89
3302PPJ anty-Scl-70 met. ELISA89
3303PPJ anty-Sm met. ELISA89
3304P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA89
3305PPJ przeciw histonom met. ELISA89
3306PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21)69
3307P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF130
3308P/c. p. 21-hydroksylazie230
3309P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) (ICD-9: )165
3310P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA130
3311P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG130
3312P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)189
3313P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA80
3314P/c. p. endomysium i retikulinie IgG80
3315P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)130
3317P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)150
3318Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka129
3319P/c. p. rąbkowi szczoteczkowemu kanalików nerkowych129
3348P/c. p. insulinie, met. ELISA149
3388ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA (ICD-9: N69)220
3389PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21)220
3465P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF (ICD-9: )180
3872MODY 2 - cukrzyca, cukrzyca ciążowa (ICD-9: )700
3873MODY 3 - cukrzyca (ICD-9: )700
3929Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) (ICD-9: )440
4923Przeciwciała przeciwko Infliximab (ICD-9: )1350
4924Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9: )340

DIETA I ODŻYWIANIE


Kod badaniaNazwa badaniaCena
4050IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG (ICD-9: )400
4051IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9: )450
4052IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9: )600
4053IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9: )640
4054IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: )900
4055IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 (ICD-9: )940
4056IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG (ICD-9: )1550
4057IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: )1590
4059EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG (ICD-9: )1200
4060EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG (ICD-9: )1700
4987IgE sp. F232 - Owoalbumina (nGal d 2) (ICD-9: )129
4988IgE sp. F233 - Owomukoid (nGal d 1) (ICD-9: )129
3251ImuPro SCREEN + (44 alergeny)490
3252ImuPro BASIC (90 alergenów)900
3253ImuPro COMPLETE (270 alergenów)1700
3395Panel Food Detectiv IgG (48 alergenów) (ICD-9: L91)650
3265FoodScan IgG 961200
3266FoodScan IgG 1121500
3267FoodScan IgG, IgA 96 1800
3268FoodScan IgG, IgA 1122500

ALERGOLOGIA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
700IgE całkowite (ICD-9: L89)43
705Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91)190
806Panel pokarmowy ( 21 alergenów) (ICD-9: L91)190
853Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)190
706Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91)190
774Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)190
807Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)190
704Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (ICD-9: L91)190
805Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91)190
758Panel atopowy ( 20 parametrów) (ICD-9: L91)170
723Panel atopowy ( 30 alergenów) (ICD-9: L91)190
707Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)150
3962Panel Oddechowy II (10 alergenów) Polycheck (ICD-9: )150
861Panel Oddechowy I (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
754Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
755Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
756Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
757Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
708Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)150
709Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91)150
765Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
766Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
767Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
768Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91)90
862Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) (ICD-9: L91)150
3963Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów - POLYCHECK (ICD-9: )165
720Panel drzew 6 (drzewa późne) (ICD-9: L91)55
719Panel drzew 5 (drzewa wczesne) (ICD-9: L91)55
769Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91)90
3964Panel komponenty jaja kurzego - POLYCHECK (ICD-9: L91)165
773Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91)165
3965Panel alergenów molekularnych (283 komponent) - ALEX (ICD-9: )1200
781Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) (ICD-9: L91)170
782Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) (ICD-9: L91)130
854Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) (ICD-9: L91)125
724Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91)125
3466Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 28 alergenów (ICD-9: L91)190
3467Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 21 alergenów (ICD-9: L91)190
3468Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem EUROLINE - 21 alergenów (ICD-9: L91)190
3948Panel pyłki, 4 alergeny (tymotka łąkowa, brzoza) EMMA (ICD-9: L91)149
710IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)49
711IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91)49
712IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91)49
713IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91)49
714IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)49
715IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91)49
716EP1-Mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4) (ICD-9: L91)49
717IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)49
718IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91)49
721IgE sp. FP3 mieszanka zbóż (ICD-9: L91)49
722IgE sp. GP3 - panel traw 3 (ICD-9: L91)49
725IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)49
726IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)49
727IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91)49
728IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91)49
729IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91)49
730IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91)49
732IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91)49
733IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Stier) (ICD-9: L91)49
734IgE sp. odchody kanarka (ICD-9: L91)89
735IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91)49
736IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91)49
737IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91)49
738IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91)49
739IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91)49
740IgE sp. E78 - pióra papużki falistej (ICD-9: L91)49
741IgE sp. E86 - pióra kaczki (ICD-9: L91)49
742IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91)49
743IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91)49
744IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91)49
745IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)49
746IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91)49
747IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla (ICD-9: L91)69
748IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91)49
749IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa (ICD-9: L91)49
750IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91)49
751IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91)49
752IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91)49
753IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91)49
759IgE sp. T27 - Lipa drobnolistna (ICD-9: L91)69
760IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91)49
761IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91)49
762IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91)49
763IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91)49
764IgE sp. T12 - wierzba (ICD-9: L91)49
770IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91)49
771IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91)49
772IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91)49
775IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91)49
776IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)49
777IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91)49
778IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)49
779IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91)49
780IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91)49
783IgE sp. E101 - albumina surowicy bydlęcej (BSA) (ICD-9: L91)69
784IgE sp. F169 mleko UHT (gotowane mleko) (ICD-9: L91)69
785IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91)49
786IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91)49
787IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91)49
788IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91)49
789IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91)49
790IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91)49
791IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91)49
792IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91)49
793IgE sp. alfa-amylaza (ICD-9: L91)49
794IgE sp. F106 hydrolizat serwatki (ICD-9: L91)69
795IgE sp. F360 - jogurt (ICD-9: L91)49
796IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)49
797IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91)49
798IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91)49
799IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91)49
800IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91)49
801IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91)49
802IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91)49
803IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91)49
804IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91)49
808IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91)49
809IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91)49
810IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91)49
811IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91)49
812IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91)49
813IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91)49
814IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91)49
815IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91)49
816IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91)49
818IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91)49
819IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91)49
820IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91)49
821IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91)49
822IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91)49
823IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91)49
824IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91)49
825IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91)49
826IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91)49
830IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91)49
831IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91)49
832IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91)49
833IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91)49
834IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91)49
835IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91)49
836IgE sp. F237 - morela (ICD-9: L91)49
837IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91)49
839IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91)49
840IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91)49
841IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91)49
842IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91)49
843IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91)49
844IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91)49
845IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91)49
846IgE sp. F17 - orzech leszczyny (ICD-9: L91)49
847IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91)49
848IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91)49
849IgE sp. F20 - migdały (ICD-9: L91)49
850IgE sp. M44 Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae) (ICD-9: L91)69
851IgE sp. F 156 malina (ICD-9: L91)69
852IgE sp. F32 cytryna (ICD-9: L91)69
855IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91)49
856IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91)49
857IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)69
858IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91)49
859IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91)49
860IgE sp.I205 - jad trzmiela (ICD-9: L91)89
863IgE sp. C58 sulfamethoxazol (ICD-9: l91)69
864IgE sp.C91 - metamizol (ICD-9: L91)69
865IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91)49
866IgE sp. K20 - wełna (ICD-9: L91)49
867IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91)49
868IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91)49
869IgE sp. K80 formaldehyd (ICD-9: L91)49
870IgE sp. C204 - amoxycylina (ICD-9: L91)49
871IgE sp. C62 doksycyklina (ICD-9: l91)69
872IgE sp. C52 Pyrazolon (ICD-9: L91)69
873IgE sp.C85 - paracetamol (ICD-9: L91)69
874IgE sp.C211 - erytromycyna (ICD-9: L91)69
875IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91)49
3950IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza (ICD-9: L91)65
3951IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza (ICD-9: L91)65
3952IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze (ICD-9: L91)65
3953IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze (ICD-9: L91)65
3954IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze (ICD-9: L91)120
3955IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze (ICD-9: L91)65
3956IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko (ICD-9: L91)65
3957IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko (ICD-9: L91)65
3959Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów (ICD-9: L91)149
3960IgE sp. F34 - mandarynka (ICD-9: )69
3961IgE sp. F53 - brzoskwinia (ICD-9: )69
3967IgE sp. C1 - Penicylina (ICD-9: C1)69
3969IgE sp. S8 - Cynamon (ICD-9: )69
3970IgE sp. T16 - Sosna zwyczajna (ICD-9: )69
3984IgE sp. B312 - Laktoza (ICD-9: )79
3992IgE sp. T7 - Dąb (ICD-9: )69
3995IgE sp. F 144 - Pistacja (ICD-9: )69
3958RTri a 19 Pszenica, omega-5 gliadyna (F-416) IgE swoiste (ICD-9: L91)69
878ISAC test, panel alergenów1490
879Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków”159
876Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”159
3894Diaminooksydaza (DAO) aktywność (ICD-9: )299
3895Histamina (ICD-9: )200
877Tryptaza140

USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH


Kod badaniaNazwa badaniaCena
895CHEK2 met. PCR269
900Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby435
901Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne – dodatkowa osoba244
902Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby585
903Test DNA na ojcostwo do celów sądowych 24 markery genetyczne, 3 osoby1055
906Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE690
907Mukowiscydoza (gen CFTR - 19 mutacji)605
908Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)430
909APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdzycy) met. PCR260
3420Rozszerzona analiza genu CFTR1300
3812Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)1100
3814Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR2600
3815Mutacja A148T genu CDKN2A (p16)190
3843Ceroidolipofuscynoza typ 2280
3870Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT)420
3871Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT – II etap610
3877Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 1 (ICD-9: )495
3878Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2 (ICD-9: )495
3914Ataksja Friedreicha495
4362Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - cały) (ICD-9: )690
5019Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby (ICD-9: )1707.32
5020Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby (ICD-9: )813.01
5021Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych dodatkowa osoba (ICD-9: )189
5022Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych, chromosom Y, 2 osoby (ICD-9: )1056.91
5023Test DNA porównania profili genetycznych, 24 markery: krew/wymaz + 1 mikroślad (ICD-9: )560.98
5024Test DNA porównania profili genetycznych 24 markery 2x mikroślad (ICD-9: )617.89
5025Test DNA porównania profili genetycznych, 24 markery 2x krew/wymaz (ICD-9: )430.89
5026Test DNA porównania profili genetycznych 24 markery - kwalifikacja mikrośladu do badań/dodatkowy mikroślad/dodatkowy wymaz (ICD-9: )189
5027Test genealogiczny haplotyp Y (linia męska) (ICD-9: )720
5029Badanie wstępne - identyfikacja mikrośladu (ICD-9: )81.3
5030Badanie polimorfizmu DNA z jednego mikrośladu (ICD-9: )325.2
5031Badanie profilu porównawczego plus statystyczna analiza porównawcza (ICD-9: )325.2
4956DPYD - niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej (badanie genetyczne) (ICD-9: )590
3925Poronienia - panel badań genetycznych (ICD-9: )1199
3926Ryzyko zawału serca - panel badań genetycznych (ICD-9: )749
3927Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (ICD-9: )1579
3928Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (ICD-9: )1579
3945SUBPOPULACJE LIMFOCYTÓW (ICD-9: )380
3994Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p190 - ilościowo (ICD-9: )990
4251Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych - mikromacierz kliniczna CGX (ICD-9: )1690
4252Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) (ICD-9: )290
910Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona495
4253Choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17) (ICD-9: )310
4254Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8) (ICD-9: )720
4255Zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )475
4256Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) (ICD-9: )605
4257Spektrum autystyczne - badanie najczęstszych mutacji w genie FOXP1 (ICD-9: )430
4258Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD - delecje/duplikacje) – test MLPA (ICD-9: )990
4259Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA (ICD-9: )990
4260Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )475
4261Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA (ICD-9: )990
4279Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie prenatalne) (ICD-9: )1690
4280Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21, określenie płci płodu - badanie molekularne metodą QF-PCR (ICD-9: )850
4281Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: )645
4282Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA (ICD-9: )990
4283Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA (ICD-9: )575
4284Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) (ICD-9: )585
4285Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21.1, 3q29, 7q36.1, 12p11.23, 15q13, 15q24.1, 16p11, 17q12, 18q21.2, 20p12.2 (ICD-9: )625
4286Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS (ICD-9: )3000
4287Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) (ICD-9: )465
4288Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: )475
4289Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) (ICD-9: )310
4290Zespół ADULT (gen TP63 - cały) (ICD-9: )2090
4291Zespół ADULT (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )970
4292Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 5-8) (ICD-9: )650
4293Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 13,14) (ICD-9: )370
4294Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a - cały) (ICD-9: )760
4295Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3, 6 i 7) (ICD-9: )680
4296Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS - najczęstsze mutacje) (ICD-9: )310
4297Zespół Alstroma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) (ICD-9: )1090
4298Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) (ICD-9: )1070
4299Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) (ICD-9: )650
4300Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) (ICD-9: )420
4301Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA (ICD-9: )990
4302Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )495
4303Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )495
4304Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały) (ICD-9: )950
4305Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,3) (ICD-9: )475
4306Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - ekson 4) (ICD-9: )475
4307Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały) (ICD-9: )1015
4308Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 1) (ICD-9: )310
4309Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 2) (ICD-9: )710
4310Zespół BOR (gen EYA1 - cały) (ICD-9: )1760
4311Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) (ICD-9: )795
4312Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) (ICD-9: )605
4313Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) (ICD-9: )795
4314Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) (ICD-9: )1290
4315Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) (ICD-9: )795
4316Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )760
4317Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )760
4318Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały) (ICD-9: )650
4319Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) (ICD-9: )430
4320Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały) (ICD-9: )795
4321Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )385
4322Choroideremia (gen CHM - cały) (ICD-9: )1990
4323Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 - eksony 5-10) (ICD-9: )990
4324Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały) (ICD-9: )640
4325Drżenie samoistne dziedziczne typ 1 (gen DRD3 - mutacja p.S9G) (ICD-9: )450
4326Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY (ICD-9: )530
4327Dysgenezja gonad – wykrycie obecności SRY (ICD-9: )320
4328Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały) (ICD-9: )1060
4329Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 1-2) (ICD-9: )450
4330Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 3-5) (ICD-9: )650
4331Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna (gen EDAR – cały) (ICD-9: )1520
4332Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - cały) (ICD-9: )1060
4333Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - ekson 1) (ICD-9: )360
4334Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - eksony 2-3) (ICD-9: )700
4335Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) (ICD-9: )1420
4336Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) (ICD-9: )1375
4337Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )310
4338Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) (ICD-9: )310
4339Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-16) (ICD-9: )1060
4340Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-12) (ICD-9: )430
4341Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 13-16) (ICD-9: )630
4342Dystonia typu 5 - wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )990
4343Dystonia typu 6 (gen THAP1 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )680
4344Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: )310
4345Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )795
4346Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )795
4347Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )385
4348Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )420
4349Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: )310
4350Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1155
4351Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )795
4352Zespół EEC (gen TP63 – cały) (ICD-9: )2090
4353Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )970
4354Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9: )650
4355Zespół EEC (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9: )450
4356Zespół Feingolda (gen MYCN – cały) (ICD-9: )795
4357Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )795
4358Fenyloketonuria łagodna (gen PAH - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )795
4359Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) (ICD-9: )680
4360Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) (ICD-9: )310
4361Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) (ICD-9: )795
4363Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) - test MLPA (ICD-9: )850
4364Zespół Cohena (gen COH1 – wybrany fragment) (ICD-9: )320
4365Głuchota po aminoglikozydach (badanie najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA) (ICD-9: )605
4366Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały) (ICD-9: )355
4367Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3) (ICD-9: )355
4368Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14) (ICD-9: )255
4369Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG) (ICD-9: )355
4370Chondrodysplazja Grebego/ zespół Du Pan (gen GDF5 – cały) (ICD-9: )795
4371Hemochromatoza młodzieńcza typu 2A – mutacje w genie HFE2 (HJV) (ICD-9: )750
4372Hemochromatoza młodzieńcza typu 2B – mutacje w genie HAMP (ICD-9: )400
4373Hemochromatoza młodzieńcza: typy 2A i 2B (badanie mutacji w genach HFE2 i HAMP) (ICD-9: )840
4374Hemochromatoza wrodzona – badanie sekwencji kodującej genu HFE (ICD-9: )730
4375Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) – test MLPA (ICD-9: )840
4376Hermansky-Pudlak, zespół Hermanskyego-Pudlaka (gen HPS1 – najczęstsza mutacja) (ICD-9: )305
4377Hiperfenyloalaninemia łagodna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )510
4378Hipofosfatazja (gen ALPL - cały ekson 10, w tym mutacja c.1042G>A (p.A348T) (ICD-9: )385
4379Hipoplazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca (gen GJA1 - cały) (ICD-9: )395.25
4380Hipoplazja mostowo-móżdżkowa typu 2 (PCH2) (gen TSEN54 - najczęstsza mutacja p.A307S) (ICD-9: )385
4381Zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały) (ICD-9: )1260
4382Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR - cały i OPTN) - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )1070
4383Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR - cały) (ICD-9: )900
4384Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen OPTN - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )265
4385Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 - cały) (ICD-9: )850
4386Zespół Jouberta (gen TMEM67 - eksony 5 i 24) (ICD-9: )490
4387Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2) (ICD-9: )900
4388Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 2a, 2b, 3b) (ICD-9: )550
4389Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 3a, 3c) (ICD-9: )385
4390Zespół Kearnsa – Sayrea (KSS) i postępująca oftalmoplegia zewnętrzna – test MLPA (ICD-9: )840
4391Choroba Kennedyego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )420
4392Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – gen OPA1 – test MLPA (ICD-9: )840
4393Kościozrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 - cały) (ICD-9: )645
4394Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - cały) (ICD-9: )1780
4395Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 5-8,13,14) (ICD-9: )824.5
4396Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9: )550
4397Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9: )385
4398Krzywica hipofosfatemiczna autosomalna dominująca (gen FGF23 - wybrane mutacje: p.R176Q, p.R176W, p.R179Q, p.R179W) (ICD-9: )385
4399Deficyt LCHAD - niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (gen HADHA - najczęstsza mutacja) (ICD-9: )265
4400Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - jedna mutacja) (ICD-9: )320
4401Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - dwie mutacje) (ICD-9: )550
4402Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 i 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1780
4403Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )930
4404Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 5,7,9) (ICD-9: )560
4405Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6, 8) (ICD-9: )370
4406Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )930
4407Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 4-5) (ICD-9: )560
4408Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6-7) (ICD-9: )385
4409Zespół łokciowo-sutkowy (Ulnar-mammary syndrome) (gen TBX3 - cały) (ICD-9: )1520
4410Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 28-29) (ICD-9: )405
4411Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 24-30) (ICD-9: )555
4412Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 1-23) (ICD-9: )2515
4413Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 31-50) (ICD-9: )2110
4414Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 51-65) (ICD-9: )1650
4415Zespół Marfana (gen FBN1 - cały) (ICD-9: )5520
4416Mitochondrialna choroba NARP – neurogenna miopatia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki – badanie jednej mutacji T8993G (ICD-9: )360
4417Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen GDF5 - cały) (ICD-9: )675
4418Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (geny GDF5, NOG - całe) (ICD-9: )1075.25
4419Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen NOG - cały) (ICD-9: )515
4420Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 - cały) (ICD-9: )1520
4421Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 1-5) (ICD-9: )765
4422Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 6-11) (ICD-9: )750
4423Moczówka prosta nerkowa (gen AQP2 - cały) (ICD-9: )675
4424Zespół Moya-Moya (gen RNF213 – najczęstsza mutacja p.R4810K) (ICD-9: )265
4425Mukowiscydoza (gen CFTR - cały) (ICD-9: )3365
4426Wrodzona hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 - cały) (ICD-9: )675
4427Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2) – test MLPA (ICD-9: )845
4428Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI - eksony 2, 3) (ICD-9: )410
4429Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI - eksony 4, 5) (ICD-9: )410
4430Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 (postać dorosłych) (ICD-9: )265
4431Niedobór palmitylotranferazy karnitynowej typu 2 - panel II (gen CPT2 - eksony 1, 2 i 5) (ICD-9: )580
4432Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA2B (gen GJB3 - sekwencja kodujaca) (ICD-9: )495
4433Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA6, zespół Wolframa (gen WFS1 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )495
4434Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 - cały) (ICD-9: )730
4435Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - cały) (ICD-9: )930
4436Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - obecność dup24) (ICD-9: )215
4437Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) (ICD-9: )160
4438Zespół Nijmegen (gen NBN - najczęstsza mutacja) (ICD-9: )245
4439Zespół Noonan (gen PTPN11 - eksony 3, 8, 9, 13) (ICD-9: )675
4440Choroba Norrie'go (gen NDP - cały) (ICD-9: )405
4441Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy (gen CYP19 - fragment) (ICD-9: )405
4442Zespół oczno-zębowo-palcowy (Oculo-dento-digital dysplasia) (gen GJA1 - cały) (ICD-9: )395.25
4443Zespół Touraine-Solente-Gole’a (Pachydermoperiostosis) (gen HPGD - cały) (ICD-9: )1095
4444Zespół paznokieć-rzepka (nail-patella s.) (gen LMX1B - cały) (ICD-9: )1095
4445Polidaktylia trójpaliczkowego kciuka/typ 2 polidaktylii przedosiowej (region ZRS) (ICD-9: )490
4446Porfiria skórna późna (gen UROD - cały) (ICD-9: )1095
4447Porfiria wrodzona erytropoetyczna (gen UROS - najczęstsza mutacja p.C73R) (ICD-9: )265
4448Przerost nadnerczy, wrodzony (gen CYP21A2 - najczęstsze mutacje) – test MLPA (ICD-9: )845
4449Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-16) (ICD-9: )900
4450Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-12) (ICD-9: )420
4451Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 13-16) (ICD-9: )550
4452Rdzeniowy zanik mięśni SMA (nosicielstwo heterozygotycznej delecji w obrębie genu SMN1 ) – test MLPA (ICD-9: )840
4453Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 - ekson 4) (ICD-9: )550
4454Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 - ekson 2-3) (ICD-9: )370
4455Zespół Retta – postać atypowa (najczęstsze mutacje w genie CDKL5) (ICD-9: )720
4456Zespół Robinowa (gen ROR2 - cały gen) (ICD-9: )1675
4457Rozszczep dłoni i stóp (locus SHFM3) – test MLPA (ICD-9: )840
4458Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - cały) (ICD-9: )1780
4459Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 5-8,13,14) (ICD-9: )824.5
4460Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9: )550
4461Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9: )365
4462Zespół Rubinstein-Taybi (RTS) - test MLPA (ICD-9: )840
4463Zespół Saethre-Chotzena (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )265
4464Zespół Saethre-Chotzena (gen TWIST1 - cały) (ICD-9: )405
4465Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: )385
4466Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - cały gen) (ICD-9: )980
4467Spastyczna paraplegia dziedziczna typu 17 (gen BSCL2 - cały) (ICD-9: )1250
4468Syndaktylia typu III (gen GJA1 - cały) (ICD-9: )395.25
4469Syndaktylia typu V (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )645
4470Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 - cały) (ICD-9: )645
4471Talasemia beta (gen HBB - cały) (ICD-9: )909.5
4472Talasemia beta (gen HBB - eksony 1,3) (ICD-9: )550
4473Talasemia beta (gen HBB - ekson 2) (ICD-9: )360
4474TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) – test MLPA (ICD-9: )840
4475Telomery (badanie regionów subtelomerowych) – test MLPA (ICD-9: )845
4476Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1780
4477Zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 - mutacja R276X) (ICD-9: )265
4478Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - eksony 1-3) (ICD-9: )520
4479Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 - cały) (ICD-9: )675
4480Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - cały) (ICD-9: )840
4481Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK - eksony 1-3) (ICD-9: )520
4482Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q) (ICD-9: )229.5
4483Choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje) (ICD-9: )675
4484Choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2) (ICD-9: )1860
4485Wydłużonego QT, zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 - cały) (ICD-9: )1860
4486Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego z wadą serca - ASD (gen NKX2-5 - cały) (ICD-9: )550
4487Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen ARMS2 - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )400
4488Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen C2 - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )400
4489Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen CFB - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )265
4490Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen CFH - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )265
4491Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD (geny ARMS2, C2, CFB, CFH - wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )1235
4492Zwyrodnienie siatkówki - retinoschisis (gen RS1 - cały) (ICD-9: )700
4493Choroba von Hippel – Lindau (badanie sekwencji kodującej genu VHL) (ICD-9: )400
4494Choroba von Hippel – Lindau (gen VHL, delecje/duplikacje, test MLPA) (ICD-9: )840
4495Siatkówczak - retinoblastoma (gen RB1) – test MLPA (ICD-9: )840
4496Choroba Battena (gen CLN2 - analiza najczęstszych mutacji c.509-1G>C, c.622C>T; p.R208*) (ICD-9: )265
4497Zespół Bealsa (gen FBN2 - analiza mutacji w eksonach: 17, 27, 28, 31 i 35) (etap II) (ICD-9: )805
4498Zespół Bealsa (gen FBN2 - analiza mutacji w eksonach: 25, 26, 29, 32 i 33) (etap I) (ICD-9: )805
4499Dysplazja przegrodowo-oczna (gen HESX1 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )410
4500Dystrofia obręczowo-kończynowa typu IC/Limb-girdle muscular dystrophy type IC (gen CAV3 - analiza eksonów 1 i 2) (ICD-9: )500
4501Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 - analiza wybranych mutacji w eksonach: 9 – 14, 16, 18, 19, 21, 22 i 34) (ICD-9: )1095
4502Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 - ekson 18, analiza najczęstszych mutacji p.R672C i p.R672H) (ICD-9: )275
4503Hipofosfatazja (gen ALPL - cały gen) (ICD-9: )2720
4504Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 (NROB1 - analiza delecji/duplikacji - test MLPA (badanie podstawowe) (ICD-9: )1020
4505Zespół Kabuki typ 1 (gen MLL2 - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )850
4506Zespół Kabuki typ 2 (gen KDM6A - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )850
4507Zespół Larsena (gen FLNB -analiza mutacji w eksonach 2, 4, 28 i 29) (ICD-9: )500
4508Moczówka prosta ośrodkowa, wazopresyno-zależna (gen AVP - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )500
4509Nefronoftyza, młodzieńcza rodzinna (gen NPHP1 - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )1020
4510Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonu 4) (ICD-9: )550
4511Zespół Retta (analiza delecji/duplikacji w regionie Xq28 i genie MECP2 ) - test MLPA (ICD-9: )1020
4512Zespół Schinzel – Giedion (gen SETBP1– analiza wybranych mutacji) (ICD-9: )290
4513Choroba Stargardta (gen ABCA4 (ABCR) - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9: )1020
4514Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu I (ang. oral-facial-digital syndrome 1) (gen OFD1 -analiza mutacji w eksonie 16) (ICD-9: )420
4515Zespół Waardenburga (gen PAX3 - analiza sekwencji eksonów 5-8) (ICD-9: )500
4516Zespół Waardenburga (gen PAX3 - analiza sekwencji eksonów 1-4) (ICD-9: )484.5
4517Zespół Waardenburga (gen PAX3 - sekwencja kodująca) (ICD-9: )895
4518Witreoretinopatia wysiękowa rodzinna sprzężona z chromosomem X (XL-FEVR) - gen NDP – cały (ICD-9: )405
4519Zespół Zellwegera (geny PEX1 i PEX6 - wybrane najczęstsze mutacje ) (ICD-9: )810
4520Krzywica hipofosfatemiczna (ICD-9: )550
4521Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) - etap I (ICD-9: )585
4522Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) - etap II (ICD-9: )645
4523Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) - etap III (ICD-9: )585
4524Hipoplazja nerwu wzrokowego z wadami układu nerwowego oraz małoocze typu 3 (analiza sekwencji kodującej genu SOX2) (ICD-9: )585
4525Blepharophimosis, ptosis,inversus syndrome (analiza sekwencji kodującej genu FOXL2) (ICD-9: )420
4526Zespół Gauchera - badanie najczęstszych mutacji w genie GBA - etap I (ICD-9: )445
4527Dysplazja torbielowata nerek (analiza delecji/duplikacji w genie HNF1B metodą MLPA) (ICD-9: )585
4528Paraplegia spastyczna typu 4 (analiza delecji/duplikacji w genie SPAST metodą MLPA) (ICD-9: )840
4529Choroba Distichiasis Lymphoedema (ICD-9: )640
4530Analiza genu MC4R związanego z otyłością (ICD-9: )500
4531Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 - I etap badania) (ICD-9: )560
4532Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 - II etap badania) (ICD-9: )560
4533Neowaskularna witreoretinopatia zapalna, VRNI (gen CAPN5) (ICD-9: )330
4534Syndrom LADD (eng. Lacrimo-auriculo-dento-digital) (ICD-9: )510
4535Zespół Ehlersa-Danlosa typ VI (wybrane mutacje w genie PLOD1) - etap I (ICD-9: )550
4536Zespół hiper-IgE (Zespół Hioba) - zakres podstawowy - etap 1 (ICD-9: )800
4537Zespół hiper-IgE (Zespół Hioba) - zakres podstawowy - etap 2 (ICD-9: )555
4538Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA (ICD-9: )595
4539Zespół paznokieć-rzepka - badanie delecji i/lub duplikacji w genie LMX1B metodą MLPA (ICD-9: )840
4540Choroba Fahra - analiza wybranych mutacji w genie SLC20A2 (ICD-9: )720
4541Choroba Albersa-Schonberga (osteopetroza) - analiza wybranych mutacji w genie CLCN7 (ICD-9: )635
4542Zespół Weavera, analiza wybranych fragmentów genu EZH2 (ICD-9: )635
4543Predyspozycja do zawału mięśnia sercowego, analiza wybranych mutacji w genie LRP8 (ICD-9: )275
4544Hipokaliemiczne porażenie okresowe (ICD-9: )530
4545Pęcherzykowe oddzielanie naskórka (Epidermolysis bullosa) - wybrane eksony 73 - 75 genu COL7A1 (ICD-9: )300
4546Badanie sekwencji kodującej genu SALL4 (zespół Okihiro) (ICD-9: )780
4547Zespół Okihiro-badanie delecji/duplikacji w genie SALL4 metodą MLPA (ICD-9: )840
4548Dziedziczne choroby prionowe (ICD-9: )510
4549Panel NGS w kierunku zespołów Ehlersa-Danlosa, Marfana i pokrewnych (ICD-9: )3980
4550Dystrofia obręczowo-kończynowa - badanie częstej mutacji w genie FKRP (ICD-9: )385
4551Dyskineza nieaktywowana ruchem - najczęstsze mutacje w genie MR1 (PNKD) (ICD-9: )510
4552Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA (ICD-9: )385
4553Zespół Myhre-częsta mutacja w genie SMAD4 (ICD-9: )385
4554Wrodzony deficyt białka C - analiza eksonów 4, 5, 6, 7 i 9 genu PROC - etap I (ICD-9: )765
4555Wrodzony deficyt białka C - etap II - badanie uzupełniające (ICD-9: )1190
4556Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI - analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA (ICD-9: )555
4557Padaczka Janza - badanie mutacji w eksonach 2 i 4 genu EFHC1 (ICD-9: )555
4558Dysplazja tanatoforyczna typu II (badanie najczęstszej mutacji p.K650E w genie FGFR3) (ICD-9: )265
4559Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia - analiza mutacji w genie GJB1 (ICD-9: )470
4560Choroba Fabryego - etap I - analiza eksonów 2, 5 i 6 genu GLA (ICD-9: )410
4561Choroba Fabryego - etap II - analiza eksonów 1, 3, 4 i 7 genu GLA (ICD-9: )510
4562Panel padaczkowy750
4563Dyskineza indukowana ruchem - analiza mutacji c.649dupC w genie PRRT2 (ICD-9: )385
4564Rak jelita grubego - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC), CHEK2 (I157T), CDKN2A (P16) A148T (ICD-9: )230
4571Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS (ICD-9: )2200
4898Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR (ICD-9: )360
4899Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie materiału z poronienia) (ICD-9: )1690
4950TP53 – badanie mutacji genu TP53 w materiale nowotworowym (ICD-9: )1100
5038Cytryniany w DZM (ICD-9: )98
5049Fenotyp komórek NK CD3, CD56, CD16, CD25, HLA DR (ICD-9: )520
3390Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna (ICD-9: )349
3391Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA) (ICD-9: )149
3392Potencjał antyoksydacyjny - Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) (ICD-9: )120
3393Peroksydaza glutationowa (GPX), enzym antyoksydacyjny (ICD-9: N35)120
3669MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie (ICD-9: )360
3670NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-9: )430
3671Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR (ICD-9: )890
3672RAS – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) (ICD-9: )1100
3680Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 2 szk.)89
3682Cytologia płynów z jam ciała49
3697PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)115
3753Koenzym Q10 (Ubichinon)175
3764BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF (ICD-9: )620
3766ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK (ICD-9: )960
3767EGFRmut – badanie mutacji genu EGFR (ICD-9: )760
3768KIT/PDGFRA – badanie mutacji genu KIT i PDGFRA (ICD-9: )1360
3769KIT – badanie mutacji genu KIT (ICD-9: )780
37731p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) (ICD-9: )1540
3774BRAF – badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF (ICD-9: )350
3775BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym (ICD-9: )2600
3776BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej (ICD-9: )1900
3777CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 (ICD-9: )420
3778IDH – badanie mutacji genów IDH1 i IDH2 (ICD-9: )450
3779KRAS – badanie mutacji w genie KRAS (ICD-9: )580
3780MGMT – badanie metylacji promotora genu MGMT (ICD-9: )960
3781MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA (ICD-9: )960
3782NRAS – badanie mutacji w genie NRAS (ICD-9: )580
3783PDGFRA – badanie mutacji genu PDGFRA w GIST (ICD-9: )580
3784PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1 (ICD-9: )480
3785RET – badanie mutacji w genie RET (ICD-9: )620
3786ROS1-FISH – badanie rearanżacji genu ROS1 (ICD-9: )960
3787TERT – badanie mutacji promotora genu TERT (ICD-9: )390
3792CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A (ICD-9: )298
3793LCT - badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania (ICD-9: )250
3809Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A - mutacja dynamiczna) (ICD-9: )495
3810Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1) (ICD-9: )990
3816Określenie płci płodu, met. PCR430
3819Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 – cały)580
3820Mutacja JAK2 V617F385
3822Zespół Gilberta met. biologii molekularnej290
3823HER - 2 met. FISH900
3824Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR340
3825Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del)280
3826Dystrofia mięśniowa typu I (gen DMPK)495
3827Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3340
3831Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delecji/duplikacji w genie DMD), met. MLPA990
3832Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA950
3833Dystonia torsyjna typu 1310
3836Choroba mitochondrialna MERRF–padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami420
3837Choroba mitochondrialna MELAS420
3839Łuszczyca (HLA-Cw6)240
3840Zespół Retta (gen MECP2 - cały) 905
3841Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)350
3848Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)260
3853Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE)300
3854Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność350
3855Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała350
3856Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR (ICD-9: )850
3866Polimorfizm w genie CYP1A2 - metabolizm kofeiny - badanie genetyczne (ICD-9: )129
3867Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB (ICD-9: )149
3868Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) (ICD-9: )189
3869CDH1, e-kadheryna, met. biologii molekularnej (ICD-9: )3400
3874Choroba Charcot-Marie-tooth typu 2 (CMT2) - test MLPA (ICD-9: )990
3879Kariotyp badanie cytogenetyczne z amniocytów (ICD-9: )2600
3880Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH (ICD-9: )600
3881Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH (ICD-9: )480
3882Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH) (ICD-9: )480
3888Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych (ICD-9: )900
3889Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów (ICD-9: )800
3890FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR – jakościowo (ICD-9: )240
3891Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości (ICD-9: )800
3892Geno Diag Dieta-geny metabolizmu (ICD-9: )706
3893Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny (ICD-9: )1950
3900Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY)2300
3909Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met.cytometrii przepływowej410
3911HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe115
3919Omega Test (ICD-9: )499
3920Harmony Test (trisomia 21, 18, 13)2250
3921Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu)2300
3930MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. sekwencjonowania (ICD-9: )440
3931F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. sekwencjonowania (ICD-9: )250
3932F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. sekwencjonowania (ICD-9: )250
3933Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 – met. sekwencjonowania (ICD-9: )480
3934EGFR (ctDNA) - badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9: )790
3980Kwas hydroksymasłowy (ICD-9: )149
4262Galaktozemia typu 2 (gen GALT - badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) (ICD-9: )430
4263Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) (ICD-9: )640
4264Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji) (ICD-9: )695
4265Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje) (ICD-9: )430
4266Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )310
4267Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) (ICD-9: )375
4268Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )475
4269Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment) (ICD-9: )310
4270Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: )645
4271Rdzeniowy zanik mięśni SMA (badanie homozygotycznej delecji eksonu 7 i 8) – test MLPA (ICD-9: )650
4272Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA (ICD-9: )990
4273Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) (ICD-9: )310
4274Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) (ICD-9: )650
4275Choroba Cowdena, syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )1390
4276Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA (ICD-9: )990
4278Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) - test MLPA (ICD-9: )990
4589Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA (ICD-9: )790
4922Infliximab w surowicy (ICD-9: )450
4954EGFR T790M (ctDNA) - badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9: )1200
4955EGFRmut T790M – badanie mutacji T790M genu EGFR (ICD-9: )780
3875Zespół łamliwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5’UTR genu FMR1 (ICD-9: )550
3923Zdrowa antykoncepcja - panel badań genetycznych (ICD-9: )1099
1359VRE - gen opornosci Van A, Van B met. Real Time PCR (ICD-9: )350
3668APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego (ICD-9: )460
5118Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2A999
5119Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1)599
5120Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) - badanie uzupełniające449
5121Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3)750
5122Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD11200
5123Stwardnienie guzowate -  badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA890
5124Badanie 2 mutacji markerowych – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen/geny i wybrane mutacje z oferty)499
5125Badanie 3 mutacji markerowych – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen/geny i wybrane mutacje z oferty)599
5126Czerniak, postać rodzinna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, met. NGS2499

MIKROBIOLOGIA


Kod badaniaNazwa badaniaCena
1910Antybiogram mikrobiologicznywliczone w cenę badań mikrobio.
1999Identyfikacja bakteriiwliczone w cenę badań mikrobio.
1000Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.)(ICD-9: 91.831)50
1791Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.)
1001Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1002Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1003Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1004Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1005Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1006Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1008Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1009Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1010Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1011Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1014Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1015Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1018Wymaz z przełyku (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1020Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1021Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1022Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1024Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1025Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1027Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1028Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1031Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)60
1032Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1033Wymaz ze skóry (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1034Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1040Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1041Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1042Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1043Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1045Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1046Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1047Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1050Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1051Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1052Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1100Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33)50
1101Kał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1103Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1104Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1108Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1109Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1110Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1111Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1112Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1114Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)70
1115Punktat posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1117Treść jelitowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1118Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1119Treść z przetoki posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1121Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)59
1122Wody płodowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1123Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1125Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1126Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1127Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1128Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1129Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)70
1130Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1131Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1132Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1133Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1151Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1200Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1201Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)60
1248Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes50
1249RSV (Respiratory syncytial virus), antygen50
1252Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92)50
1253Posiew kału w kierunku Salmonella (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1254Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96)50
1256Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831)80
1264Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes50
1265Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831)60
1266Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831)80
1267Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831)60
1268Clostridium difficile, toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)70
1279Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (bad. mikrob.) (ICD-9: )70
1280Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)50
1281Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)50
1310Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)50
1311Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)50
1315Wymaz z pochwy na obecność plemników – preparat (ICD-9: 91.891)50
1316Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)50
1317Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)50
1320Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)70
1325Test wrażliwości rozszerzonej(etin,cyklose,kaprom,ofloksa,rifabu,daver,clofaz,bisep,amika) (ICD-9: 91.831)260
1327Quantiferon TB, test IGRA (ICD-9: L99)330
1332Identyfikacja prątków metodą ACCU-PROBE240
1335Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 290
1357Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48149
1360Badanie w kierunku ESBL (ICD-9: )50
1361Badanie w kierunku MBL (ICD-9: )50
1400Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną65
1401Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną155
1402Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)155
1405Preparat AFB met. Fluorescencyjną65
1410Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną (etap)80
1411Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (etap)70
1412Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona (etap)80
1420Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etap)249
1421Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM,INH,EMB,RMP)(etap)190
1422Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA) (etap)280
1424Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny,podłoże Middlebrooka (etap)135
1425Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka (etap)135
1426Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka129
1601Endotoksyny, jakościowo90
1602Salmonella odczyn Widala150
1603Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu120
1700Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia (ICD-9: 91.831)70
1706Wymaz z warg sromowych – bakteriologia + mykologia (ICD-9: 91.831)70
1707Wymaz z kanału szyjki macicy – bakteriologia + mykologia (ICD-9: 91.831)70
1750Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1751Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1752Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1753Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1754Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1755Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego (bad.bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1756Posiew koncówki cewnika naczyniowego (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)50
1757Posiew końcówki cewnika naczyniowego żylnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1758Posiew końcówki cewnika naczyniowego tętniczego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1759Posiew końcówki cewnika naczyniowego centralnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1760Posiew końcówki cewnika z dróg oddechowych (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)50
1761Wymaz z wkładki wewnątrzmacicznej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1762Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1763Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1765Wymaz z cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1770Sporal A (1 krążek)30
1771Sporal A (2 krążki)60
1772Sporal A (3 krążki)97
1773Sporal S (1 krążek)30
1774Sporal S (2 krążki) 60
1775Sporal S (3 krążki) 100
1776Sporal S (4 krążki)126
1777Sporal A (4 krążki)126
1779Badanie jałowości powierzchni (ICD-9: )50
1780Badanie jałowości materiałów50
1781Badanie jałowości płynu dializacyjnego50
1782Badanie jałowości wody uzdatnionej50
1783Dren posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)50
1785Badanie jałowości powietrza50
1972Identyfikacja gronkowca koagulazododatniego (CF) 25
2900Mykogramwliczone w cenę badań mykolog.
2999Identyfikacja Mykologicznawliczone w cenę badań mykolog.
2000Wymaz z gardła (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2001Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2002Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2003Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2004Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2005Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2006Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2008Wymaz z migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2009Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2010Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2011Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2014Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2015Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2018Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2020Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2021Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2022Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2024Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2025Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2027Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2028Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2030Wymaz z ropnia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2033Wymaz ze skóry (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2034Wymaz z pachwiny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2040Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2041Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2042Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2043Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2044Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2045Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2047Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2050Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2051Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2052Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2100Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2101Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2102Smółka posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2103Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2104Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2109Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2110Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2112Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2114Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2115Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2117Treść jelitowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2118Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2119Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2121Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2122Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2123Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2124Wydzielina z piersi (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2125Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2126Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2127Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2128Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)80
2130Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2132Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2200Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2250Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2251Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2500Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2501Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2502Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2503Naskórek stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2504Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2505Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2506Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2507Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2508Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2509Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2700Nużyca, demodekoza (ICD-9: 91.831)50
2750Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2751Wymaz z okolicy wenflonu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2752Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2754Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2762Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
2765Wymaz z cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2783Dren posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)60
2763Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)50
3232KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału460

INNE


Kod badaniaNazwa badaniaCena
3583Płyn stawowy - badanie ogólne50
298Dysmorficzne erytrocyty w moczu (ICD-9: A13)16
540Zarodniki grzybów (ICD-9: 91.891)65
542Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)65
543Osmolalność moczu (ICD-9: N25)65
565Hemoglobina wolna we krwi (ICD-9: L57)20
566Hemoglobina wolna w moczu (ICD-9: L57)20
587Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)19
593Leukocyty - badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach (ICD-9: C11)59
598Hemoglobina płodowa w erytrocytach (ICD-9: C19)80
911Indeks IgG w PMR do albuminy70
912Białko oligoklonalne w PMR290
915Osad płynu mózgowo-rdzeniowego (ICD-9: 91.891)50
920Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)50
921Płyn z jamy ciała - badanie ogólne (ICD-9: A05)50
922Płyn z jamy ciała - różnicowanie (ICD-9: A05)60
923Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. klasyczną (ICD-9: 91.891)50
924Komórki NEO95
925Glukoza w płynie z jamy ciała (ICD-9: L43)10
926Chlorki w płynie z jamy ciała (ICD-9: I97)10
927Białko w płynie z jamy ciała (ICD-9: I77)10
928Albumina w płynie z jamy ciała (ICD-9: I09)10
930Krew utajona w płynie z jamy ciała35
932Immunoelektroforeza (ICD-9: I79)180
942Białko w PMR (ICD-9: I77)20
943Cytologia PMR (ICD-9: 91.891)39
945Badanie histologiczne (ICD-9: Y90)65
946Badanie cytologiczne (ICD-9: 91.447)65
947Chlorki w pocie (ICD-9: I97)39
948Kamienie moczowe, analiza chemiczna70
3250Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda190
3256Krioglobuliny15
3258Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83)115
3259Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85)98
3269Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)500
3275P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF198
3283P/c. blokujące – test MLR600
3402Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo39
3412Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75)19
3413Chlorki met. ISE (ICD-9: I97)19
3414Glukoza met. ISE (ICD-9: L43)19
3415Mleczany met. ISE (ICD-9: N11)29
3418Hematokryt met. ISE15
3423Izoformy transferyny (ICD-9: O48)250
3425Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: M82)390
3426Kwas homogentyzynowy w DZM250
3428Profil aminokwasów370
3444Interleukina 1 beta (ICD-9: M01)340
3446Interleukina 6 (ICD-9: M05)75
3447Beta-Crosslaps99
3458Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA (ICD-9: )450
3459Ocena ekspresji limocytów regulatorowych o fenotypie CD4+/CD25+ (ICD-9: )180
3539Korekcja APTT19
3561Meningitis test jakościowy (ICD-9: U51)149
3563Wody płodowe - badanie ogólne49
3571Albumina w PMR (ICD-9: I09)29
3572Proteinogram białek w PMR (ICD-9: I79)149
3581Amylaza w płynie z jam ciała (ICD-9: I25)10
3582Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała19
3585Płyn mózgowo rdzeniowy - badanie ogólne rozszerzone (ICD-9: A03)99
3587Amyloid Beta w PMR359
3588Białko TAU w PMR, met. ELISA 550
3597Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA (ICD-9: )280
3598Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH (ICD-9: K31)79
3651Fibrotest - raport390
3652Fibromax - raport590
3658Albumina met. immunoturbidymetrii20
3681Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 4 szk.)169
3751Fibrotest - badania150
3752Fibromax - badania150
3759Amylaza trzustkowa w moczu (ICD-9: I27)19
3760Amylaza trzustkowa (ICD-9: I27)19
3835Badanie polimorfizmu ApaI w genie IGF-2390
3845Test limfocytotoksyczny (LCT)510
10003Pobranie w domu pacjenta na terenie miasta80
10004Pobranie w domu pacjenta poza miastem170
11044WCMP - Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: )150
11045WCMP - Gorączka Denga IgG,IgM met ELISA190
11046WCMP - Borelioza IgG, IgM met. Western Blot (ICD-9: )190
11047WCMP - Borelioza IgG, IgM w PMR met. met. Western Blot (ICD-9: )190
11048WCMP - Bruceloza IgG, IgM met. ELISA90
11049WCMP - Schistosomoza IgG, met. ELISA150
11050WCMP - Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy surowica-płyn oczny IgG, IgM (ICD-9: )750
11051WCMP - Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy matki i dziecka IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9: )750
11052WCMP - Toksoplazmoza (T. gondii) IgG, IgM, awidność met. ELISA (ICD-9: )150
11053WCMP - Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG1, IgG2, IgM, met. ELISA (ICD-9: )250
11054WCMP - Chlamydia trachomatis IgG, IgM (ICD-9: )120
11055WCMP - Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. ELISA (ICD-9: )150
11056WCMP - Toksokaroza, profil porównawczy surowica-PMR, IgG, met. Western Blot (ICD-9: )460
11057WCMP - Toksokaroza profil porównawczy surowica-płyn oczny, IgG, met. Western Blot (ICD-9: )460
11058WCMP - Yersinia Enterolitica IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9: )220
11059WCMP - Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. ELISA150
11060WCMP - Dirofilarioza mikroskopowo (ICD-9: )130
11061WCMP - Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA (ICD-9: )150
11062WCMP - Akantameboza, zapalenie rogówki, płyn oczny/wymaz z rogówki/soczewki kontaktowe/ posiew (ICD-9: )150
11063WCMP - Wykrywanie przeciwciał wirusa Zika, gorączki Denga, zakażenia Chikungunya w surowicy IgG, IgM met. Western Blot (ICD-9: )350
11064WCMP - Rozmaz szpiku (mielogram): leiszmanioza trzewna, babeszioza, choroba Chagasa (ICD-9: )250
3804Odpis wyniku badania20
3608Dostarczenie wyników badań laboratoryjnych9